Giáo án Thể dục – Khối 4

I- MỤC TIÊU:

 - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục.

- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học Thể dục.

- Trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức”. Biết được cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV.

II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm: Sân trường sạch và mát

 - Phương tiện: Còi, bóng

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc137 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục – Khối 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t hợp quan sát theo dõi và trực tiếp giúp HS sửa sai kĩ thuật khi các em tập sai kĩ thuật động tác 
 €€€€€ 
 €€€€€
GV€€€€€
€€€€€€
- Toàn lớp tập luyện các kĩ thuật động tác. 
- Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác theo nhóm.
- Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác.
5 -> 6 lần
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
II- Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức và quy luật chơi cho HS nắm và biết chơi.
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em vừa ôn luyện nội dung gì? (Ôn đi kiễng gót 2 tay chống hông, tập hợp hàng ngang dóng hàng).
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
Bài 34: - Đi nhanh chuyển sang chạy
 - Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” 
I- MỤC TIÊU:
- Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy. 
- Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”. Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch chạy, dây nhảy.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi nhanh chuyển sang chạy. Thực hiện trò chơi “Nhảy lướt sóng”.
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… 
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật đi kiễng gót 2 tay chống hông, và kỹ thuật ĐHĐN đã học. 
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
 I/. Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện đi nhanh chuyển sang chạy:
15-18’
- Toàn lớp tập kĩ thuật đi nhanh chuyển sang chạy. 
- Từng hàng tập luyện lại kĩ thuật đi nhanh chuyển sang chạy theo nhóm.
- Gọi từng HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác đi nhanh chuyển sang chạy. 
5 -> 6 lần
2 -> 3 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát và trực tiếp sửa sai từng kĩ thuật động tác, uốn nắn kịp thời khi các em tập sai kỹ thuật. 
II- Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
Hướng dẫn cách thức và quy luật chơi cho HS nắm và biết chơi. 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (đội hình đội ngũ, thể dục RLTTCB). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Cho HS thả lỏng, nghỉ ngơi tích cực. 
Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
TUẦN 18
Bài 35: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
 - Đi nhanh chuyển sang chạy
 - Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang.
- Thực hiện được đi nhanh dần rồi chuyển sang chạy một số bước, kết hợp với động tác đánh taynhịp nhàng. 
- Trò chơi:“Chạy theo hình tam giác”. Bước đầu biết cách chơi và tham chơi được. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh chuyển sang chạy. Thực hiện trò chơi “Chạy theo hình tam giác”.
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… 
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại các kĩ thuật đã được học.
1 -> 2 lần
- Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 * Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
 * Ôn luyện đi nhanh chuyển sang chạy:
15-18’
 €€€€€ 
 €€€€€
GV€€€€€
€€€€€€
- Toàn lớp tập các kĩ thuật động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng; đi nhanh chuyển sang chạy.
- Từng hàng tập luyện lại các kĩ thuật động tác theo nhóm. 
- Gọi vài HS tập lại các kĩ thuật động tác. 
5 -> 6 lần
3 -> 4 lần
1 -> 2 lần
- GV quan sát và trực tiếp sửa sai từng kĩ thuật động tác 
II- Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”.
Hướng dẫn kĩ thuật chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
7-9’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức và quy luật chơi cho HS nắm và biết cách chơi
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. 
Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (Tập hợp hàng ngang, dóng hàng; đi nhanh chuyển sang chạy). 
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần
6 -> 8 lần
1 -> 2 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. 
- Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. 
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
Bài 36: - SƠ KẾT HỌC KÌ 1 - TRÒ CHƠI: “Chạy theo hình tam giác”
I- MỤC TIÊU:
- Nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong họckì I. 
- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”. Bước đầu biết cách chơi và tham chơi được.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi, bảng ghi điểm (nhận xét)
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định:- Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em được nghe đánh giá kết quả học tập của các em trong quá trình tập ở HK 1; Chơi trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”
5-6’
- Nghe HS báo cáo 
- Phổ biến nhiệm vụ giáo án.
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- Cho HS tự khởi động
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
* Sơ kết học kì 1:
- Nêu kết quả học tập, ưu khuyết điểm của từng em và cho một số em nhắc lại những nội dung cơ bản đã học.
- Nêu hướng khắc phục và biểu dương các em tập luyện tốt.
15-18’
2 lần 8N
- GV nêu biện pháp khắc phục và hướng tập luyện để các em kịp thời uốn nắn và sửa sai ở HK 2
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
II- Trò chơi:“Chạy theo hình tam giác”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
10-12’
1 lần
- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết chơi 
C- Kết thúc:
3-4’
Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục.
Nhận xét và dặn dò
 Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần ở nhà./.
6 -> 8 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
Châu Thành, ngày 18/12/2011
Người soạn
 Thạch Sà Rương
TUẦN 19
Bài 37: - Đi vượt chướng ngại vật thấp
 - Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác” 
I- MỤC TIÊU:
- Thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp. 
- Trò chơi:“Chạy theo hình tam giác”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi.
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A- Mở đầu: 
* Ổn định: -Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện đi vượt chướng ngại vật thấp.Thực hiện trò chơi “Chạy theo hình tam giác”
5-6’
- Nghe báo cáo sĩ số và phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng với bài sắp tập.
6 -> 8 lần
- HS khởi động nhanh, gọn và trật tự
 €€€€€
 €€€€€
€€€€€
 €€€€€ 
 €GV
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi vài em tập lại kĩ thuật đã học (bài TD phát triển chung).
1 -> 2 lần
- Nhận xét và ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS
B- Phần cơ bản
25-27’
I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác:
 Ôn luyện đi vượt chướng ngại vật thấp:
15-18’
- Toàn lớp tập kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật.
-HS tập kĩ thuật động tác theo nhóm. 
- Gọi vài HS tập cá nhân các kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật. 
5 -> 6 lần
3-> 4 lần 
1 -> 2 lần
- GV quan sát và trực tiếp giúp HS sửa sai từng kĩ thua

File đính kèm:

  • docgiao an THE DUC- K4.doc
Giáo án liên quan