Kế hoạch về khảo sát học sinh lớp 2,3,4,5 đầu năm học 2014-2015

I. Yêu cầu :

 - Kết quả khảo sát đầu năm là cơ sở để phân loại HS. Từ đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu cho đúng đối tượng nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh khá giỏi và giảm thiểu học sinh yếu trong năm học 2014 – 2015.

- Thực hiện khảo sát đầu năm với tinh thần nhẹ nhàng, khách quan, đúng quy định nhằm giúp giáo viên nắm sát chất lượng học sinh và thực hiện điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh trong lớp.

- Bài khảo sát không phát cho học sinh mang về cho cha mẹ xem và tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh ký tên lên bài kiểm tra. Giáo viên có thể phát bài khảo sát ngay tại lớp để giúp học sinh biết những lỗi sai của mình, hướng dẫn sửa bài, . sau đó thu lại bài.

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1658 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch về khảo sát học sinh lớp 2,3,4,5 đầu năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
Số: 01 /KH-CM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Phước Bửu, ngày 18 tháng 08 năm 2014
KẾ HOẠCH
Về khảo sát học sinh lớp 2,3,4,5 đầu năm học 2014-2015
____________
- Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BGD-ĐT ngày 27/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học ;
- Căn cứ tình hình trường lớp trong năm học 2014-2015, trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh thực hiện kế hoạch khảo sát đầu năm như sau :
I. Yêu cầu :
 - Kết quả khảo sát đầu năm là cơ sở để phân loại HS. Từ đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu cho đúng đối tượng nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh khá giỏi và giảm thiểu học sinh yếu trong năm học 2014 – 2015.
- Thực hiện khảo sát đầu năm với tinh thần nhẹ nhàng, khách quan, đúng quy định nhằm giúp giáo viên nắm sát chất lượng học sinh và thực hiện điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh trong lớp.
- Bài khảo sát không phát cho học sinh mang về cho cha mẹ xem và tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh ký tên lên bài kiểm tra. Giáo viên có thể phát bài khảo sát ngay tại lớp để giúp học sinh biết những lỗi sai của mình, hướng dẫn sửa bài, ... sau đó thu lại bài.
- Không dùng kết quả khảo sát để :
+ Thông báo đến phụ huynh học sinh.
+ Bố trí học sinh vào lớp chuyên, lớp chọn.
+ Làm chỉ tiêu thi đua, đánh giá giáo viên.
+ Tạo áp lực để buộc phụ huynh cho con em học thêm.
II. Nội dung thực hiện :
-  GV lập bảng hai chiều Toán và TV (đọc hiểu). Căn cứ bảng hai chiều, GV soạn bộ đề Toán – TV có đáp án cụ thể,  ngày nộp bảng hai chiều và đề thi là 10.9.2011. Khối trưởng tổng hợp và duyệt đề, chú ý việc phân hoá đối tượng học sinh qua việc đảm bảo phần kiểm tra dành cho học sinh khá, giỏi không nhiều hơn 10% và thời lượng làm bài không nhiều hơn 40 phút cho tất cả các đối tượng học sinh. Do học sinh đã chia đều nên để đánh giá mặt bằng chung của khối , cả khối sẽ thi chung một đề (khối trưởng soạn từ bảng hai chiều đã lập)
- Nội dung : chương trình 2 tuần đầu; có phân hóa đối tượng HS khá giỏi.
- Cấu trúc:
+ Toán : hai phần: trắc nghiệm và tự luận
+ TV : gồm hai phần:
            + Phần đọc :
Đọc thành tiếng  : lớp 2 – 5: 10 đ, trong đó có trả lời câu hỏi 2 đ; 
+ Phần viết:
Chính tả : 5 đ. Bài viết khoảng 15 – 20  phút
Tập làm văn : 5 đ. Thời gian làm bài 35 – 40 phút (tùy khối lớp)
Chú ý: điểm Đọc, Viết đều là số nguyên (khống lấy điểm thập phân)
III/ Đối tượng khảo sát:
- Học sinh từ lớp 2 đến lớp 5.
- Riêng lớp 1 chỉ  khảo sát năng lực đọc, viết các nét cơ bản và khả năng hòa nhập môi trường lớp học, tuyệt đối không đánh giá HS chưa biết đọc, viết là học sinh yếu.
IV. Thời gian thực hiện :
- Từ ngày 19/08/2014 cho đến hết ngày 21/08/2014
- Chấm Kiểm tra 22/08/2014
- Ngày 25/08/2014 báo cáo tình hình và kết quả khảo sát học sinh đầu năm.
V/ Tổ chức chấm KS, báo cáo :
- GVCN lớp nào chấm lớp đó, dựa vào phần đã nhận xét trong khi chấm  để phân tích chính xác kiến thức, kĩ năng bị hổng của HS, từ đó lên kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng và có biện pháp kịp thời nâng dần chất lượng đến cuối năm.
- Tất cả việc làm trên đều minh chứng cụ thể trong Sổ chủ nhiệm và báo cáo cho khối trưởng 1 ngày sau thi.
- Riêng đối tượng HS cá biệt, GV theo dõi riêng và đánh giá dựa trên sự  tiến bộ của HS. Bài thi lưu vào hồ sơ riêng của các em.
- Tổ khối tổng hợp kết quả khảo sát, lên kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng cụ thể và báo cáo CM chậm nhất sáng thứ hai 25/8 để CM tổng hợp.
Trên đây là kế hoạch khảo sát dầu năm năm học 2014 – 2015 của trường TH Huỳnh Minh Thạnh. Rất mong quý thầy cô nắm vững mục đích yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện nghiêm chỉnh nội dung trên.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Hà
PHƯƠNG ÁN PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2014 -2015
STT
Lớp
Đọc thành tiếng
Chính tả -TLV ; Viết Lớp 1
Toán
Thời gian KT khối 2
Sáng 19-20./08/2014
Sáng 21/08/2014
Sáng 21/08/2014
5
2.1
Đinh Thị Oanh
Đinh Thị Oanh
Đinh Thị Oanh
6
2.2
Bùi Thị Nhung
Đào Thị Tý
Nguyễn Thị Lục
7
2.3
Lê Thị Thục
Lê Thị Thục
Lê Thị Thục
Thời gian KT khối 3
Sáng 19-20./08/2014
Sáng 21/08/2014
Sáng 21/08/2014
8
3.1
Phạm Thị Ngọc Loan
Trịnh Thị Nhi
Trần Ngọc Anh
9
3.2
Nguyễn Đình Hải
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Thái Thị Sương
10
3.3
Đinh Thị Lý
Trần Ngọc Anh
Huỳnh Thị Kế
Thời gian KT khối 4
Sáng 19-20./08/2014
Sáng 21/08/2014
Sáng 21/08/2014
11
4.1
Lê Thị Tuy
Lê Thị Tuy
Lê Thị Tuy
12
4.2
Phùng Thị Nhài
Huỳnh Thị Kế
Phùng Thị Nhài
13
4.3
Cao Thị Hoa Lý
Cao Thị Hoa Lý
Cao Thị Hoa Lý
Thời gian KT khối 5
Sáng 19-20./08/2014
Sáng 21/08/2014
Sáng 21/08/2014
14
5.1
Trịnh Đăng Ninh
Thái Thị Sương
Lê Thị Tuy
15
5.2
Đinh Thị Hương Liên
Võ Hiệp Nghĩa
Đinh Thị Hương Liên
16
5.3
Đào Thị Thái
Đào Thị Thái
Đào Thị Thái
PHƯƠNG ÁN PHÂN CÔNG GIÁM KHẢO CHẤM KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 -2015
Môn
Họ và tên Giám khảo
Thời gian
Môn Toán - Tiếng việt khối lớp 1
Vũ Thị Mai Sen, Đinh Thị Linh Nhâm, Mai Thị Thương, Trần Thị Thuý.
Chiều thứ sáu ngày 22/08/2014 đến khi hoàn thành.
Môn Toán - Tiếng việt khối lớp 2
Đinh Thị Oanh, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Thục.
21/08/2014 đến khi hoàn thành.
Môn Toán - Tiếng việt khối lớp 3
Đinh Thị Lý, Nguyễn Đình Hải, Phạm Thị Ngọc Loan, Trần Ngọc Anh.
Chiều thứ sáu ngày 22/08/2014 đến khi hoàn thành.
Môn Toán - Tiếng việt khối lớp 4
Lê Thị Tuy, Phùng Thị Nhài, Cao Thị Hoa Lý.
Chiều thứ sáu ngày 22/08/2014 đến khi hoàn thành.
Môn Toán – Tiếng việt khối lớp 5
Trịnh Đăng Ninh, Đinh Thị Hương Liên, Đào Thị Thái
Chiều thứ sáu ngày 22/08/2014 đến khi hoàn thành.
Chú ý : GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NÀO CHẤM BÀI LỚP ĐÓ ĐỂ NẮM BẮT TRÌNH ĐỘ HỌC SINH.

File đính kèm:

  • docKe hoach khao sat chat luong dau nam hoc 20142015.doc
Giáo án liên quan