Bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2016- 2017

Câu 1 (1 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

a. Phân số bằng phân số nào dưới đây ?

 A. ; B. ; C. ; D.

b. Phân số nào lớn hơn 1 ?

 A. B. C. D.

Câu 2 (1điểm). Khoanh vào đáp án đúng:

 a. Trong các phân số sau: ; ; ; , phân số tối giản là:

 A. B. C. D.

b. Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 1 là: ; ; ; là:

 A. B. C. D.

Câu 3 (1 điểm). Các phân số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

 A. B. C.

 

doc5 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2016- 2017, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO
Họ và tên:.........................................
 Lớp:................
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
Lớp 4 - Năm học: 2016- 2017
Môn: Toán ( Đề lẻ)
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: Ngày 23 tháng 3 năm 2017
GV coi ký tên:..........................................GV chấm ký tên:.......................................
Câu 1( 1điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a. Phân số bằng phân số nào dưới đây ?
	A. ; 	B. ; 	C. ; 	D. 
b. Phân số nào lớn hơn 1 ?	
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2 (1điểm). Khoanh vào đáp án đúng:
 a. Trong các phân số sau: ; ; ; , phân số tối giản là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
b. Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 1 là: ; ; ; là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3 (1 điểm). Các phân số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
 A. B. C. 
Câu 4. (1 điểm) Tính :
a) + =........................................................................................................
b) - =............................................................................................................
c) x = ...........................................................................................................
d) : 2 = ...........................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Tìm x: 
 a) x =
..
 b) + x = + 
.
Câu 6 (1 điểm): Hình bình hành có độ dài đáy là 2m, chiều cao m. Diện tích
hình bình hành đó là: ............................................................................................ 
Câu 7 (1 điểm): Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó ? 
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
Câu 8 (1 điểm): Một kho chứa xăng. Buổi sáng bán được 28 720 lít xăng, buổi chiều bán bằng số xăng của buổi sáng thì trong kho còn lại 26 900 lít. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm): Với các chữ số 5; 2; 4. Hãy viết phân số bé nhất có đủ 3 chữ số. (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần)
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm): Tính nhanh: 
 =...................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO
Họ và tên:.........................................
 Lớp: 4...
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
Lớp 4 - Năm học: 2016- 2017
Môn: Toán ( Đề chẵn)
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: Ngày 23 tháng 3 năm 2017
GV coi ký tên:..........................................GV chấm ký tên:.......................................
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a. Phân số bằng phân số nào dưới đây ?
	A. ; 	B. ; 	C. ; 	D. 
b. Phân số nào lớn hơn 1 ?	
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2 (1điểm). Khoanh vào đáp án đúng:
 a. Trong các phân số sau: ; ; ; , phân số tối giản là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
b. Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 1 là: ; ; ; là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3 (1 điểm). Các phân số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 
 A. B. C. 
Câu 4. (1 điểm) Tính :
a) + =........................................................................................................
b) - =............................................................................................................
c) x = ...........................................................................................................
d) : 2 = ...........................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Tìm x: 
 a) x =
..
 b) + x = + 
.
Câu 6 (1 điểm): Hình bình hành có độ dài đáy là 2m, chiều cao m. Diện tích
hình bình hành đó là: ............................................................................................ 
Câu 7 (1 điểm): Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó ? 
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
Câu 8 (1 điểm): Một kho chứa xăng. Buổi sáng bán được 28 720 lít xăng, buổi chiều bán bằng số xăng của buổi sáng thì trong kho còn lại 26 900 lít. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm): Với các chữ số 7; 2; 4. Hãy viết phân số bé nhất có đủ 3 chữ số. (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần)
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm): Tính nhanh: 
 =...................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM CHẤM KTĐK GIỮA HK II
 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: TOÁN KHỐI LỚP 4
Đề lẻ
Đề chẵn
Câu 1.(2 điểm):
 Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. a- B ; b - A ; 
Câu 2(1 điểm): 
Câu 1.(2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,4 điểm. a- A ; b - C ; c - D ; d - B; e - D
Câu 2( 1 điểm): Viết đúng thứ tự từ bé đến lớn. ; ; 1; .
Phần tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1: 2 điểm. Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
Câu 2: 1 điểm. Thực hiện đúng thứ tự và tính đúng giá trị mỗi biểu thức được 0,5 điểm. 
Câu 3: 1 điểm. 
Đề lẻ
Đề chẵn
Diện tích hình bình hành là: 0,25 điểm
2 x = (m2) 0,5 điểm
Đáp số :m2 0,25 điểm
Diện tích hình bình hành là: 0,25 điểm
2 x = (m2) 0,5 điểm
Đáp số : m2 0,25 điểm
Câu 4: 2 điểm.
Mỗi câu trả lời và phép tính đúng: 0,75 điểm
Đáp số: 0,5 điểm
Nếu học sinh có cách giải khác phù hợp: cho đủ số điểm.
Đề lẻ
Đề chẵn
Số lít xăng bán buổi chiều là: (0,25 điểm)
 ( 28720 x ) 28720 : 4 = 7180 (l) (0,5 điểm).
Số lít xăng lúc đầu trong kho có là: (0,25 điểm)
 28720 + 7180 + 26900 = 62800 (l) (0,5 điểm).
 Đáp số: 62800 lít xăng (0,5điểm).
Số lít xăng bán buổi chiều là: (0,25 điểm)
 ( 38520 X ) 38520 : 3 = 12840 (l) (0,5 điểm).
Số lít xăng lúc đầu trong kho có là: (0,25 điểm)
 38520 + 12840 + 18500 = 69860 (l)
 (0,5 điểm)
 Đáp số: 69860 lít xăng (0,5điểm).
Câu 5: 1 điểm. Đề lẻ: Phân số đó là . Đề chẵn: Phân số đó là: 

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_dinh_ky_giua_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2.doc
Giáo án liên quan