Giáo án Công nghệ 12 - Tiết 21: Máy thu thanh

- Khối chọn sóng : Có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hởng để lựa chọn lấy sóng của đài cần thu .

- Khối KĐ cao tần : KĐ tín hiệucao tần nhận đợc từ mạch vào để làm tăng thêm độ nhậy cho máy .

- Khối daođộng ngoại sai : có nhiệm vụ tạo ra sóng cao tần trong máy luôn cao hơn sóng định thu ( fT) một trị số không đổi 465kHz ( hoặc 455kHz )

- Khối trộn tần : có nhiệm vụ trộn sóng thu của đài phát (ft)với sóng ngoại sai trong máy (fd), cho ra sóng có tần số fd – fT = 465kHz .

- Khối KĐ trung tần : có nhiệm vụ KĐ tín hiệu tần số 465kHz để đa tới mạch tách sóng .

- Khối tách sóng : tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465kHz để đa vào khối KĐ âm tần .

- Khối KĐ âm tần : có nhiệm vụ KĐ tín hiệu âm tần để phát ra loa .

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 - Tiết 21: Máy thu thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16-01-2911
Tiết số 21: 
Máy thu thanh
I . Mục tiêu :
Hiểu được sơ đồ khối & nguyên lý hoạt động của máy thu thanh .
Biết được nguyên lý hoạt động của khối tách sóng .
II . Chuẩn bị :
 1 , Nội dung :
Nghiên cứu bài 19SGK .
Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến bài giảng .
2 , Đồ dùng :
Tranh vẽ hình : 19-1 ; 19-2 trong SGK .
III . nội dung bài : 
1Tổ chức:
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên hs vắng
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên hs vắng
12A
12E
12B
12G
12C
12H
12D
12I
2.Kiểm tra
Vẽ sơ đồ khối , trình bầy nguyên lý hoạt động của máy tăng âm ?
Dựa vào hình 18 – 3 , hãy phân tích hoạt động của tầng KĐ công suất loại đẩy kéo ?
 3. Bài mới 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động của trò
-Máy thu thanh có nhiệm vụ làm gì ?
Thế nào là cách điều chế tín hiệu ?
Có mấy loại máy thu thanh ?
I . khái niệm về máy thu thanh :
 Máy thu thanh là thiết bị điện từthu sóng điện từ do các đài phát thanhphát ra trong không gian sau đố chọn lọc , khuếch đại & phát ra âm thanh .
II . sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của mấy thu thanh
Đồng chỉnh
D Đ ngoại sai
L
O
A
KĐ âm tần
Tách sóng
KĐ trung tần
Chọn sóng
Trộn sóng
KĐ cao tần
Anten
Chức năng của từng khối là gì ?
Máy thu FM khác gì so với máy thu AM ?
Khối tách sóng có nhiệm vụ làm gì ?
Trong khối tách sóng sử dụng những linh kiện đện tử nào ?
Dựa vào đồ thị cho biết sự khác biệt giữa sóng vào & sóng ra của khối tách sóng ?
 - Tụ C có nhiệm vụ làm gì ?
Khối chọn sóng : Có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng của đài cần thu .
Khối KĐ cao tần : KĐ tín hiệucao tần nhận được từ mạch vào để làm tăng thêm độ nhậy cho máy .
Khối daođộng ngoại sai : có nhiệm vụ tạo ra sóng cao tần trong máy luôn cao hơn sóng định thu ( fT) một trị số không đổi 465kHz ( hoặc 455kHz )
Khối trộn tần : có nhiệm vụ trộn sóng thu của đài phát (ft)với sóng ngoại sai trong máy (fd), cho ra sóng có tần số fd – fT = 465kHz .
Khối KĐ trung tần : có nhiệm vụ KĐ tín hiệu tần số 465kHz để đưa tới mạch tách sóng .
 Khối tách sóng : tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465kHz để đưa vào khối KĐ âm tần .
Khối KĐ âm tần : có nhiệm vụ KĐ tín hiệu âm tần để phát ra loa .
III . nguyên lý hoạt động của khối tách sóng trong máy thu âm :
Sơ đồ khối khối tách sóng thường dùng trong máy thu âm :
KĐ trung tần
KĐ âm tần
 D
 C
Dựa vào đồ thị H19-2 , cho thấy : sóng vào khối tách sóng là xoay chiều , con sóng ra là sóng 1 chiều.
Tụ C lọc thành phần tần số cao ( sóng mang ) , giữ lại sóng âm tần để đưa tới khối KĐ âm tần .
4 . Củng cố bài :
Sơ đồ khối của máy thu âm ?
Phân tích nguyên tắc làm việc của khối tách sóng ?
5 . Hướng dẫn học ở nhà : 
Trả lời câu hỏi trang 66SGK.
Đọc trước bài 20 .

File đính kèm:

  • docT21.doc
Giáo án liên quan