Bài kiểm tra chất lượng học kỳ I Môn : Địa lý 12 – Thời gian : 45 phút

 Câu 1 ( 3 điểm ) Trình bày những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ?

 Câu 2 ( 3 điểm ) Tại sao ở nước ta địa hình xâm thực lại phát triển mạnh ? Ảnh hưởng của quá trình xâm thực đến đại hình nước ta

Câu 3 ( 4 điểm ) Cho bảng số liệu sau :

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chất lượng học kỳ I Môn : Địa lý 12 – Thời gian : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD và DT Thanh Hóa 
Trường THPT Tĩnh Gia 2
 Bài kiểm tra chất lượng học kỳ I 
 Môn : Địa lý – Thời gian : 45 phút 
 Họ và tên . Lớp 12a ..
 Câu 1 ( 3 điểm ) Trình bày những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ? 
 Câu 2 ( 3 điểm ) Tại sao ở nước ta địa hình xâm thực lại phát triển mạnh ? Ảnh hưởng của quá trình xâm thực đến đại hình nước ta 
Câu 3 ( 4 điểm ) Cho bảng số liệu sau : 
 Cho bảng số liệu sau : Đơn vị : Triệu ha 
Năm 
1943
1976
1995
1999
2003
2006
Tổng diện tích rừng 
14,3
11,1
9,3
10,9
12,1
12,9
Rừng tự nhiên 
14,3
11,0
8,3
9,4
10,0
10,4
Rừng trồng 
0
0,1
1,0
1,5
2,1
2,5
Vẽ biểu đồ thể hiện sự biến động tổng diện tích rừng diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng ở nước ta giai đoạn trên 
Nhận xét và giải thích về sự biến động diện tích các loại rừng 
 Bài làm 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe Thi Hoc Ki 1(1).doc