Bài kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Môn : Địa lý – Thời gian : 45 phút

Câu 1 : ( 3 điểm ) Tại sao thiên nhiên ước ta ảnh hưởng của Biển Đông ? Trình bảy ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu và địa hình nước ta .

 Câu2 : ( 3 điểm ) Ảnh hưởng của gió mùa đến sự phân hóa mùa nước ta . Trình bày ảnh hưởng của gió mùa đến sản xuất và đời sống

 Câu 3 ( 4 điểm ) Cho bảng số liệu sau :

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Môn : Địa lý – Thời gian : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD và ĐT Thanh Hóa 
Trường THPT Tĩnh Gia 2
 Bài kiểm tra chất lượng học kỳ I 
 Môn : Địa lý – Thời gian : 45 phút 
 Họ và tên . Lớp 12a ..
 Câu 1 : ( 3 điểm ) Tại sao thiên nhiên ước ta ảnh hưởng của Biển Đông ? Trình bảy ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu và địa hình nước ta . 
 Câu2 : ( 3 điểm ) Ảnh hưởng của gió mùa đến sự phân hóa mùa nước ta . Trình bày ảnh hưởng của gió mùa đến sản xuất và đời sống 
 Câu 3 ( 4 điểm ) Cho bảng số liệu sau : 
 Sự biến động rừng qua một số năm Đơn vị : Triệu ha 
Năm
Rừng tự nhiên
Rừng trồng
1943
14,3
0
1983
6,8
0,4
2005
10,2
2,5
Vẽ biểu đồ thể hiện tổng diện tích rừng nước ta qua các năm trên 
Nhận xét sự biến động rừng ? Nguyên nhân của sự biến động đó .
 Bài làm 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe kt Hoc Ki 1.doc
Giáo án liên quan