Bài kiểm tra chất lượng học kỳ I Môn : Địa lý – Thời gian : 45 phút

Câu 1: ( 4 điểm )

 Tại sao khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa ? Trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta . Ảnh hưởng của gió mùa đến sự phân hoá mùa của khí hậu nước ta

Câu 2 : ( 3 điểm )

 Biên độ nhiệt ( 0 0 ) của Lạng Sơn và Lai Châu

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chất lượng học kỳ I Môn : Địa lý – Thời gian : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Sở GD và ĐT Thanh Hóa 
 Trường THPT Tĩnh Gia 2
 Bài kiểm tra chất lượng học kỳ I 
 Môn : Địa lý – Thời gian : 45 phút 
Câu 1: ( 4 điểm )
 Tại sao khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa ? Trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta . Ảnh hưởng của gió mùa đến sự phân hoá mùa của khí hậu nước ta 
Câu 2 : ( 3 điểm )
 Biên độ nhiệt ( 0 0 ) của Lạng Sơn và Lai Châu 
Vĩ độ
Địa điểm
Biên độ nhiệt tb năm
210 50’
Lạng Sơn
130 7
220 03’
Lai Châu
90 5
Nhận xét và giải thích sự phân hóa khí hậu theo hướng Đông – Tây ở Bắc Bộ 
 Câu 3 : ( 3 điểm ) 
 Cho bảng số liệu sau : 
Năm 
1943
1976
1995
1999
2003
2006
Tổng diện tích rừng 
14,3
11,1
9,3
10,9
12,1
12,9
Rừng tự nhiên 
14,3
11,0
8,3
9,4
10,0
10,4
Rừng trồng 
0
0,1
1,0
1,5
2,1
2,5
Vẽ biểu đồ thể hiện sự biến động tổng diện tích rừng , diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng ở nước ta giai đoạn trên 
Nhận xét và giải thích về sự biến động diện tích các loại rừng 
 Bài làm

File đính kèm:

  • docDe Hoc Ki 2.doc
Giáo án liên quan