Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 32-8 - Huỳnh Kim Huyền Trân

Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7

b) 42 và 6

Bài 3:Hoà có 22 nhãn vở, Hoà bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hoà bao nhiêu nhãn vở?

Tóm tắt

Có : 22 nhãn vở

Cho : 9 nhãn vở

Còn lại : . nhãn vở ?

Bài giải

Số nhãn vở còn lại là:

22 - 9 = 13 (nhãn vở)

Đáp án: 13 nhãn vở

 

pptx17 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 32-8 - Huỳnh Kim Huyền Trân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN 
Giáo viên	: Huỳnh Kim Huyền Trân 
Lớp : Hai 11 	 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 1 : T ính nhẩm 12 - 8  
B . 5 
A. 4 
C. 6 
CÂU 2: Em hãy đọc bảng trừ 12 trừ ĐI MộT Số 
Bài toán: Có 32 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính? 
32- 8 = ? 
32- 8 = 24 
32- 8 = ? 
32- 8 = 24 
3 
2 
8 
- 
4 
2 
 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 
 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 
Nhớ 1 vào hàng chục của số trừ 
Bài 1: Tính 
82 
 4 
22 
 3 
52 
 9 
62 
 7 
42 
 6 
43 
36 
55 
19 
78 
Bài 2 : Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 
72 7 
- 
___ 
65 
a) 72 vµ 7 
b) 42 vµ 6 
42 6 
- 
___ 
36 
Tãm t¾t 
Có : 22 nhãn vở 
Còn lại : ........ nhãn vở ? 
Số nhãn vở còn lại là: 
22 - 9 = 13 (nhãn vở) 
Đáp án: 13 nhãn vở 
Bµi gi¶i 
 Cho : 9 nhãn vở 
Bài 3 :Hoà có 22 nhãn vở, Hoà bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hoà bao nhiêu nhãn vở ? 
cho 
còn lại 
Bài 4 . Tìm x 
 x = 42 - 7 
 x = 35 
 x = 62 - 5 
 x = 57 
a) x + 7 = 42 
b ) 5 + x = 62 
42 - 6 
62 - 6 
52 - 6 
46 
Về đúng nhà. 
Sai rồi ! 
Sai rồi ! 
Đúng rồi! 
1 
1 
2 
3 
CỦNG CỐ 
Bµi gi¶ng kÕt thóc ! 
KÝnh chóc quý thÇy, c« vµ c¸c em m¹nh khoÎ! 
Em hãy đọc bảng trừ 12 trừ ĐI MộT Số 
tính nhẩm :  12 - 8  
 HãY Tính  
12 
9 
- 
___ 
3 
Em nhận được một phần quà 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_32_8_huynh_kim_huyen_tran.pptx
Giáo án liên quan