Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Tuần 26: Tôm Càng và Cá Con - Lê Thảo Nguyên

Nói rồi,/ Cá Con lao về phía trước,/ đuôi ngoắt sang trái.// Vút cái,/ nó đã quẹo phải.// Bơi một lát,/ Cá Con lại uốn đuôi sang phải.// Thoắt cái, /nó lại quẹo trái. //Tôm Càng thấy vậy phục lăn.

Cá Con sắp vọt lên /thì Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu,/ nhằm Cá Con lao tới.// Tôm Càng vội búng càng,/ vọt tới,/ xô bạn vào một ngách đá nhỏ. Cú xô/ làm Cá Con bị va vào vách đá.// Mất mồi,/ con cá dữ tức tối bỏ đi.

 

pptx8 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 2 - Tuần 26: Tôm Càng và Cá Con - Lê Thảo Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chúc mừng các thầy cô 
1 
Tập 
Đọc 
Người dạy: Lê Thảo Nguyên 
đến thăm và dự giờ lớp 2 /9 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 
Tập đọc 
Kiểm tra bài cũ 
Đọc thuộc lòng hai khổ thơ đầu. 
Đọc thuộc lòng hai khổ thơ sau 
Em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao? 
Bé nhìn biển 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 
Tập đọc 
Tôm C àng và Cá Con 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 
Tập đọc 
Tôm C àng và Cá Con 
Luyện đọc 
Từ ngữ 
tr òn x oe 
tr ân t rân 
n ắc nỏm 
n g oắt 
q u ẹo 
uốn đuôi 
b úng càng 
( n hìn) trân trân 
nắc nỏm khen 
mái chèo 
bánh lái 
quẹo 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 
Tập đọc 
Tôm C àng và Cá Con 
Nói rồi ,/ Cá Con lao về phía trước ,/ đuôi ngoắt sang trái .// Vút cái ,/ nó đã quẹo phải .// Bơi một lát ,/ Cá Con lại uốn đuôi sang phải .// Thoắt cái , /nó lại quẹo trái. //Tôm Càng thấy vậy phục lăn . 
Cá Con sắp vọt lên /thì Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu ,/ nhằm Cá Con lao tới .// Tôm Càng vội búng càng ,/ vọt tới ,/ xô bạn vào một ngách đá nhỏ. Cú xô/ làm Cá Con bị va vào vách đá .// Mất mồi ,/ con cá dữ tức tối bỏ đi. 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 
Tập đọc 
Luyện đọc theo nhóm 4 
Tôm C àng và Cá Con 
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 
Tập đọc 
Tôm C àng và Cá Con 
Thi đọc 
Chào 
tạm 
biệt! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_2_tuan_26_tom_cang_va_ca_con_le_thao_n.pptx
Giáo án liên quan