Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Lesson: School things - Nguyễn Thị Bích Ngọc

Department of Education Binh Tan District

 Tan Tao Primary School

Welcome to

Grade 1

Presented by Nguyen Thi Bich Ngoc

WARM UP

AND

REVIEW

How’s the weather

 song

WARM UP

Ask and Answer

NEW LESSON

SCHOOL THINGS

October 16th, 2017

 

pptx32 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Lesson: School things - Nguyễn Thị Bích Ngọc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Department of Education Binh Tan District  Tan Tao Primary School 
Welcome to 
Grade 1 
Presented by Nguyen Thi Bich Ngoc 
WARM UP 
AND 
REVIEW 
How’s the weather 
 song 
WARM UP 
 Ask and Answer 
SCHOOL THINGS 
 NEW LESSON 
 October 16th, 2017 
1 
2 
3 
4 
5 
a pencil 
a ruler 
 a book 
 a rubber 
an eraser 
This is my school bag 
What’s this? 
It’s a pencil 
What’s this? 
It’s a pen 
What’s this? 
It’s a ruler 
What’s this? 
It’s an eraser 
What’s this? 
It’s a book 
Listen and say 
Then 
Tick the correct answer 
Listen and tick the correct picture 
✓ 
✓ 
✓ 
Goodbye 
song 
1 
2 
4 
3 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_1_lesson_school_things_nguyen_thi_bi.pptx
Giáo án liên quan