Giáo án lớp 1 - Tuần 33

I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện oang, oac

- Luyện viết chính tả.

 - chú ý học sinh yếu

II. Lên lớp :

 

doc7 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 - Tuần 33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi áo án ph ụ đ ạo l ớp 1 tu ần 33
TUẦN 33:
Thứ
 Môn học
Bài học
2
Tiếng việt
Tiếng việt 
 Toán
Ôn luyện : Cây bàng
Ôn luỵên : Cây bàng
Ôn luyện các số đến 10
4
Toán
Toán
Tiếng việt
Ôn luyện các số đến 10
Ôn luyện các số đến 10
Ôn luyện : Đi học
Thứ 2/ 25/ 4/ 2011 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN CÂY BÀNG
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện oang, oac
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc “Cây bàng" - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :* Giáo viên hướng dẫn: - Khi nào viết vần oang, khi nào viết vần oac
 - Tìm tiếng trong bài
 + có vần oang:
 - Tìm tiếng ngoài bài có vần oang, oac
 - GV nhận xét bổ sung2. Luyện viết bảng con:- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:- sừng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít…
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi: +Cây bàng thay đổi như thế nào?
 - Vào mùa đông? 
- Vào mùa xuân?
- Vào mùa hạ?
- Vào mùa thu?
 +Theo em , cây bàng đẹp nhất vào mùa nào?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
 Tiết 2
1. Luyện viết chính tả:(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “cây bàng”
 ( Toàn bài)
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- sùng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít…
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở- GV kiểm tra sửa chữa-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:* Điền oang hay oac
- kh…. thuyền, kh….. áo* Điền ng hay ngh:- …ỉ hè, …à voi
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi 
HS tìm: 
 khoảng
HS tìm và ghi vào bảng con
- HS tập nói
- HS một em lên bảng viết- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
- HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con- Một em lên bảng viết-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
 *******************************************
 TOÁN:
 ÔN LUYỆN CÁC SỐ ĐÉN 10
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức về làm tính cộng , trừ trong phạm vi 10, biết tìm thành phần chưa biết của phép cộng trừ, biết nối các điểm để có hình vuông, hình tam giác một cách chác hơn.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- Tập các em nối các điểm để có các hình
- GV hướng dẫn 
Nghỉ giải lao
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: tính
 - GV hướng dẫn
 - Gọi HS lên bảng làm
- Bài 2: Số: 
 - GV hướng dẫn
- Bài 3: Nối các điểm để có:
a , Một hình vuôngb , 1 hình vuông, và 2 hình tam giác
 Nghỉ giải lao
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà.
- HS nêu và tính
- HS theo dõi, nhận xét
( Chú ý HS yếu )
5 + 4 = 6 – 3 = 4 – 0 =
7 – 3 = 4 + 2 = 9 – 6 =
- Một số em lên bảng làm
- Lớp làm bài vào vở
3 +…= 7, …+ 5 = 10
6 -… = 1, 5 - …= 5
- 2 em lên bảng làm
- lớp làm bài vào vở
. . . .
. . . .
- 2 em lên bảng làm
- Lớp làm vào vở
 ************************************
Thứ 4/ 27/ 4/ 2011 TOÁN : 
 ÔN LUYỆN CÁC SỐ ĐẾN 10
I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về làm tính cộng , trừ trong phạm vi 10, biết tìm thành phần chưa biết của phép cộng trừ, gải toán có lời văn	
- chú ý học sinh yếu.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
 Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10,nắm lại cách giải toán có lời văn :
- GV đưa ra ví dụ và hướng dẫn HS tính và điền số thích hợp vào chỗ chấm
- Gọi 1 vài em lên bảng thực hành
- Nhận xét , sửa chữa
Nghỉ giải lao
Tiết 2:
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: Số?
- GV hướng dẫn
- Bài 2:
Trên cành có 5 con chim đậu, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?
 - Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
- GV hướng dẫn
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
- HS lên bảng làm bài
- Lớp làm bài vào bảng con
 2 = 1 +…, 8 =…+2
 7 = …+ 2, 10 =… + 4
Một số em lên bảng làm
 Lớp làm vào vở
 - Một em lên bảng giải
Lớp làm bài vào vở
- 4 em lên bảng làm 
 - lớp làm bài vào vở
 ******************************** 
 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN : ĐI HỌC
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ăng, ăn
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc “Đi học" - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :* Giáo viên hướng dẫn: - Tìm tiếng trong bài
 + có vần ăng:
 - Tìm tiếng ngoài bài có vần ăng, ăn - GV nhận xét bổ sung2. Luyện viết bảng con:- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:- lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi: + Đường đến trường có những cảnh gì đẹp?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
1. Luyện viết chính tả:(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “Đi học”
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối.
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở- GV kiểm tra sửa chữa-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:* Điền ăng hay ăn
- vầng tr…., con tr….* Điền s hay x:- chim .. ẻ, nhỏ …íu.
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương.
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi nhận xét
 - HS tìm: 
- vắng, nắng, lặng
- HS tìm từ
- HS một em lên bảng viết- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con- Một em lên bảng viết-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét.-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét.
 ************************************

File đính kèm:

  • docGiao an phu dao lop 1 7uan 33.doc
Giáo án liên quan