Bài giảng Chính tả Lớp 1 - Bài: Trên chiếc bè - Trường TH Tân Tạo

Trên chiếc bè

Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

Ngày

 Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

 Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

 

pptx7 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính tả Lớp 1 - Bài: Trên chiếc bè - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm , ngày 14 tháng 09 năm 2017 
Chính tả 
Nghe - viết: Trên chiếc bè 
 Trên chiếc bè 
 Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường . 
 Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng. 
 Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy . 
Tôi 
Dế Trũi 
Chúng 
Ngày 
Bè 
Mùa 
Luyện từ khó: 
- s ay ngắm 
- tr ong vắt 
- h òn cuội 
/ x ay ( xay lúa) 
/ tr ông thấy 
 Trên chiếc bè 
 Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường . 
 Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng. 
 Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy . 
Tôi 
Dế Trũi 
Chúng 
Ngày 
Bè 
Mùa 
2. Tìm 3 chữ có iê , 3 chữ có yê 
- 3 chữ có iê: h iề n, b iế u, t iế ng 
- 3 chữ có yê :khu yê n, tru yệ n, yế n 
(3) Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu: 
a) Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại. 
Dỗ : dỗ dành, dỗ em, dỗ ngon dỗ ngọt 
Giỗ : giỗ tổ, ngày giỗ , ăn giỗ . 
b) Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày. 
Dòng : dòng nước, dòng kẻ, dòng suối 
Ròng : ròng rã, vàng ròng, khóc ròng 
Trò chơi: 
AI NHANH HƠN 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_1_bai_tren_chiec_be_truong_th_tan_tao.pptx
Giáo án liên quan