Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 25: Đại cương về phương trình

TIẾT 24

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Hiểu được khái niệm phương trình, tập xác định tập nghiệm của phương trình;

- Hiểu được khái niệm phương trình tương đương và phép biến đổi tương đương.

2. Về kỹ năng

- Biết cách thử xem một số cho trước có phải là nghiệm của phương trình không

- Biết cách sử dụng các phép biến đổi tương đương thường dùng

3. Về tư duy:

- Tư duy logic về mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương

4. Về thái độ:- Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 25: Đại cương về phương trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngàysoạn:3/11/2008
Tiết 24	
Đại cương về phương trình
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Hiểu được khái niệm phương trình, tập xác định tập nghiệm của phương trình;
- Hiểu được khái niệm phương trình tương đương và phép biến đổi tương đương.
2. Về kỹ năng
- Biết cách thử xem một số cho trước có phải là nghiệm của phương trình không
- Biết cách sử dụng các phép biến đổi tương đương thường dùng
Về tư duy: 
Tư duy logic về mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương
Về thái độ:- Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học
II. phương tiện dạy học
Thực tiễn. HS đã học Mệnh đề – Tập hợp; Hàm số bậc nhất và bậc hai; HS đã được học phương trình ở lớp dưới.
Gv: GA,SGK,
HS: SGK, 
IV. Tiến trình bài học
1. Bài cũ:
H1.1. Hãy vẽ đồ thị của hàm số 
 2. Biện luận theo m số giao điểm của parabol (P) và đường thẳng ;	
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Thực hiện vẽ đồ thị
- Từ đó biện luận số giao điểm
- Nhận xét về giao điểm và nghiệm của phương trình 
- Gọi HS vẽ parabol (P) và đường thẳng trên cùng một hệ trục
- Dựa vào đồ thị để biện luận giao điểm đồ thị 
- Hãy nhận xét về quan hệ giữa giao điểm và nghiệm của phương trình.
2. Bài mới
H2. Khái niệm phương trình một ẩn
- Nghiên cứu trình bày khái niệm
- Hiểu được thế nào là phương trình, tập xác định, tập nghiệm, nghiệm của phương trình. Liên hệ và giải được các ví dụ mà GV nêu.
1. Điều kiện 
2. Điều kiện hay x nguyên dương
- Giao nhiệm vụ HS nghiên cứu và phát biểu định nghĩa
- Liên hệ để HS hiểu được thực chất phương trình là một mệnh đề chứa biến; nghiệm của phương trình là giá trị của biến để mệnh đề chứa biến đó nhận giá trị đúng.
- Làm rõ được tập xác định của phương trình.
- Nêu bật được quan hệ giữa nghiệm của phương trình và giao điểm của đồ thị
- Ví dụ: 1. Điều kiện của phương trình 
Giải phương trình nghiệm nguyên
H3. Phương trình tương đương
Bài toán 1. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai
a) ;	b) ;
 c) .
- Phát biểu khái niệm hai phương trình tương đương.
- Xác định tính đúng sai của bài toán trên, và nêu được nguyên nhân.
- Phát biểu định lý 1.
- Giải phương trình trên:
- 
- Giao nhiệm vụ HS nghiên cứu và phát biểu định nghĩa
- Nêu bật được quan hệ tương đương trên tập 
Điều khiển HS phát biểu định lý 1.
- Ví dụ: Giải phương trình 
- Trong trường hợp phương trình xác định trên và hàm số cũng xác định trên . Khi đó phương trình: 
3. Cũng cố: - Lưu ý cho HS phương trình tương đương và phép biến đổi tương đương
4. Bài tập: Bài tập SGK và SBT phần đại cương về phương trình.

File đính kèm:

  • docD25.doc
Giáo án liên quan