Lịch báo giảng – Tuần 16

Bài 16A: Trò chơi (tiết 1)

Bài 16A: Trò chơi (tiết 2)

GV bộ môn dạy.

Bài 50: Thương có chữ số 0 (tiết 1)

Bài 18: KK gồm những TP nào? .sự sống (T2)

GV bộ môn dạy.

Tuần 16

 

doc10 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch báo giảng – Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 16
(Từ ngày 09/12/2013 đến 13/12 /2013)
Thứ, ngày
Buổi
TT
Môn
Tên bài dạy
Tên hoạt động
HAI
(09/12/2013)
Sáng
1
Tiếng Việt
Bài 16A: Trò chơi (tiết 1)
HĐCB
2
Tiếng Việt
Bài 16A: Trò chơi (tiết 2)
HĐTH
3
Thể dục
GV bộ môn dạy.
4
Toán
Bài 50: Thương có chữ số 0 (tiết 1)
HĐCB
Chiều
1
Khoa học
Bài 18: KK gồm những TP nào? ..sự sống (T2)
HĐCB 
2
Anh văn
GV bộ môn dạy.
3
Chào cờ
Tuần 16
BA
(10/12/2013)
Sáng
1
Anh văn 
GV bộ môn dạy.
2
Anh văn
GV bộ môn dạy.
3
Tiếng Việt
Bài 16A: Trò chơi (tiết 3)
HĐTH 
4
Toán
Bài 50: Thương có chữ số 0 (tiết 2)
HĐTH 
Chiều
1
Rèn toán
Luyện tập: Chia số có 2 chữ số (tiếp theo)
2
Anh văn
GV bộ môn dạy.
3
Rèn TV
Rèn viết: Tuổi ngựa
TƯ
(11/12/2013)
Sáng
1
Tiếng Việt
Bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương(tiết 1)
HĐCB 
2
Tiếng Việt
Bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương (tiết 2)
HĐTH 
3
Toán
Bài 51: Chia số có ba chữ số 
HĐCB,HĐTH
4
NGLL
GV bộ môn dạy.
Chiều
1
Lịch sử
Nước ĐV thời Trần (từ 1226 đến 1400)(T 2)
HĐCB 
2
Rèn toán 
Luyện tập: Chia số có ba chữ số.
3
Rèn TV
Viết chữ đẹp tuần 16
NĂM
(12/12/2013)
Sáng
1
Toán 
Bài 52: Luyện tập
HĐTH
2
Khoa học
Bài 18: KK gồm những TP ....sự sống (T3)
HĐTH 
3
Tiếng Việt
Bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương (tiết 3)
HĐTH 
4
Tiếng Việt
Bài 16C: Đồ chơi của em (tiết 1)
HĐTH 
Chiều
1
Âm nhạc
GV bộ môn dạy.
2
Kĩ thuật
Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiết 2)
3
Thể dục
GV bộ môn dạy.
SÁU
(13/12/2013)
Sáng
1
Tiếng Việt
Bài 16C: Đồ chơi của em (tiết 2)
HĐTH
2
Toán 
Bài 53: Em ôn lại những gì đã học(T1)
HĐTH 
3
Đạo đức
Yêu lao động (tiết 1)
4
Mĩ thuật
GV bộ môn dạy.
Chiều
1
Địa lý 
Bài 6: HĐSX của ND ở ĐB Bắc Bộ (T2)
HĐTH
2
Rèn Toán
Chia số có 3 chữ số (tiếp theo)
3
SHTT
Tuần 16
Ngày soạn: 06/ 12 / 2012
Ngày dạy: Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013
Rèn Toán
LUYỆN TẬP: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
I. Mục tiêu:
Củng cố HS thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số.
II. Chuẩn bị.
Nội dung bài tập.
III. Các hoạt động dạy học.
. Ổn định lớp. 
2. Bài mới.
* Giới thiệu bài 
- GV nêu y/c và mục đích của tiết rèn
* Treo bảng phụ & HD HS làm bài tập.
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
5526 : 43 54078 : 34 
4565 : 25 47255 : 65
- 1 HS nêu y/c; 2 HS nêu cách tính, lớp nhận xét. 
- HS trao đổi theo nhóm đôi.
- 1 số HS nêu ý kiến.
- Cho HS làm bảng con.
- GV nhận xét bài HS làm, sửa sai (nếu có)
Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức
a) (55728 + 75272) : 500
 b) 76372 – 35000 : 700 + 345 
- Y/c HS nêu y/c bài tập; nêu cách thực hiện giá trị của biểu thức.
- Cho HS làm phiếu bài tập, 1 HS làm ở bảng phụ.
- Nhận xét bài HS làm, cho điểm.
 Bài giải 
Số ngày người thợ làm khoá là 
 11 + 12 = 23 ( ngày ) 
23 ngày người thợ làm được số khoá là 
 132 + 213 = 345 ( cái ) 
Trung bình mỗi ngày người thợ làm được là
 345 : 23 =15 ( cái khoá )
 Đ S: 15 cái khóa.
Bài 3: HSTB làm. 
 Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khoá, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khoá. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khoá?
Gọi 2 – 3 HS đọc đề bài.
GV HD sau đó cho HS làm vào vở.
Gọi 1 HS lên bảng sửa bài.
GV chấm bài, nhận xét.
Hs làm vở 
Bài giải
Gọi số cần tìm là x, theo đề bài ta có:
x : 25 × 48 = 11328
 x : 25 = 11328 : 48
 x : 25 = 236
 x = 326 × 25
 x = 5900
Bài 4: HSKG làm.
 Tìm một số biết rằng lấy số đó chia hết cho 25 
rồi nhân với 48 thì được 11328.
- Cho HS đọc đề, trao đổi tìm ra cách giải.
- GV HD HS cách làm sau đó cho HS làm vào vở.
- GV chấm bài, nhận xét, sửa sai.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết rèn.
- Dặn HS về xem lại bài. Chuẩn bị bài: Luyện tập.
Rèn viết
Nghe – viết: TUỔI NGỰA
I. Mục tiêu: Giúp HS:
Rèn luyện kĩ năng viết chữ đẹp: đúng độ cao, đúng khoảng cách, đúng tốc độ. Trình bày sạch đẹp 1 đoạn của bài thơ tuổi Ngựa.
Rèn tính cẩn thận, nắn nót.
II. Chuẩn bị
Bảng phụ viết mẫu bài viết.
HS: vở rèn chữ.
III. Các hoạt động.
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới.
 * Giới thiệu bài: GV nêu y/c của tiết rèn ® ghi bảng tựa bài.
* Treo bảng phụ ghi nội dung bài viết “từ đầu … đến Ngọn gió của trăm miền”.
* Gọi HS đọc nội dung bài.
* Y/c HS nêu nội dung đoạn viết.
* Y/c HS đọc thầm lại bài, tìm từ mình dễ viết sai.
- GV ghi bảng & HD viết đúng.
- Cho HS luyện viết các từ đó vào bảng con.
- Nhận xét.
* Nêu cách trình bày bài viết.
* GV lưu ý HS cách trình bày, độ cao của chữ, tư thế ngồi viết, sau đó cho HS viết bài.
* GV đọc cho HS viết bài (khuyến khích HS viết kiểu chữ nghiêng).
- GV theo dõi, nhắc nhở những em viết chưa cẩn thận.
* GV đọc lại cho HS soát bài.
* GV chấm bài, nhận xét bài HS viết.
3. Củng cố, dặn dò.
 * GV nhận xét tiết rèn.
 * Dặn HS về rèn viết thêm.
Ngày soạn: 06/ 12 / 2012
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2013
Rèn Toán
LUYỆN TẬP: CHIA CHO SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ.
I. Mục tiêu: 
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia cho số có ba chữ số.
- Rèn tính cẩn thận, tính toán nhanh.
II. Chuẩn bị: 
	- Nội dung bài tập.
III. Các hoạt động:
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
* Giới thiệu bài: 
- GV nêu y/c và mục đích của tiết rèn.
* Treo bảng phụ & HD HS làm bài tập.
Bài 1: Cho HS làm bảng con
Đặt tính rồi tính 
a) 5535 : 123 b) 32076 : 132
 6560 : 234 57560 : 237
- Nhận xét bài làm của HS.
Lưu ý HS: 
+ Số dư phải luôn luôn nhỏ hơn số chia.
+ Nhắc nhở HS ước lượng thương để tìm thương cho nhanh.
Bài tập 2: Rèn HS chia một số cho một tích và một tích chia một số.
Tính bằng hai cách:
a) 6384 : ( 24 × 7 ) 
b) ( 492 × 25 ) : 123
- Y/c HS nêu cách tính.
Cách 1: HS tính trong ngoặc trước 
Cách 2 : HS lấy số đó chia cho 1 thừa số trong tích rồi chia tiếp cho thừa số còn lại …
- 1 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở nháp.
+ Nhận xét bài bạn làm trên bảng.
- GV nhận xét, sau đó cho HS làm vào vở nháp.
- Nhận xét bài HS làm, cho điểm những em làm đúng.
Bài tập 3: HSTB làm.
 Giải toán có lời văn.
 Tóm tắt:
Bài giải
Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được số sản phẩm là: 
 49410 : 305 = 162 ( sản phẩm )
 Đáp số : 162 sản phẩm
305 ngày : 49410 sản phẩm 
1 ngày : …..sản phẩm ?
- Y/c HS đọc đề bài; nêu cách tính.
- Cho HS làm bài vào vở.
+ GV theo dõi & giúp đỡ thêm.
- Chấm bài, nhận xét.
VD: Số lớn nhất có ba chữ số là: 999
Thực hiện phép chia ta có:
 999 : 135 = 7 (dư 54)
Vì phép chia cho 135 có số dư là 9 nên số bị chia phải tìm là:
 135 × 7 + 9 = 954
Bài tập 4: Rèn HSKG
 Tìm số lớn nhất có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho 135 thì dư 9.
- GV HD sau đó cho HS làm bài.
- Chấm bài, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết rèn.
- Dặn HS về thực hành chia nhiều cho nhuần nhuyễn.
Rèn Tiếng việt
VIẾT CHỮ ĐẸP - TUẦN 16
I. Mục tiêu : 
 - Củng cố và rèn luyện kĩ năng viết chữ cho HS. 
 - Viết đúng cấu tạo chữ. Biết vận dụng tốt chữ mẫu vào bài viết.
 - Giáo dục HS ý thức coi trọng chữ viết . 
II. Các hoạt động dạy học.
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới.
* Giới thiệu bài.
- GV nêu y/c và mục đích tiết rèn.
* GV giới thiệu bài viết 
- GV giảng: Mẫu chữ nhỏ cao 2,5 ô li: h,b l,k,….
- GV cho HS viết bảng con từ, cụm từ ứng dụng.
- Nhận xét HS viết bảng con.
* Cho HS thực hành viết vào vở.
+ GV theo dõi, uốn nắn những HS chưa nắm cấu tạo con chữ; độ cao chữ, cách nối các nét chữ,…
- GV chấm bài, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết rèn.
- Dặn HS về luyện viết thêm nhiều lần cho đẹp.
Ngày soạn: 06/ 12 / 2012
Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2013
Rèn Toán
LUYỆN TẬP: CHIA CHO SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ.
I. Mục tiêu: 
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia cho số có ba chữ số.
- Rèn tính cẩn thận, tính toán nhanh.
II. Chuẩn bị: 
	- Nội dung bài tập.
III. Các hoạt động:
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
* Giới thiệu bài: 
- GV nêu y/c và mục đích của tiết rèn.
* Treo bảng phụ & HD HS làm bài tập.
Bài 1: Cho HS làm bảng con
Đặt tính rồi tính 
a) 5535 : 123 b) 32076 : 132
 6560 : 234 57560 : 237
- Nhận xét bài làm của HS.
Lưu ý HS: 
+ Số dư phải luôn luôn nhỏ hơn số chia.
+ Nhắc nhở HS ước lượng thương để tìm thương cho nhanh.
Bài tập 2: Rèn HS chia một số cho một tích và một tích chia một số.
Tính bằng hai cách:
a) 6384 : ( 24 × 7 ) 
b) ( 492 × 25 ) : 123
- Y/c HS nêu cách tính.
Cách 1: HS tính trong ngoặc trước 
Cách 2 : HS lấy số đó chia cho 1 thừa số trong tích rồi chia tiếp cho thừa số còn lại …
- 1 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở nháp.
+ Nhận xét bài bạn làm trên bảng.
- GV nhận xét, sau đó cho HS làm vào vở nháp.
- Nhận xét bài HS làm, cho điểm những em làm đúng.
Bài tập 3: HSTB làm.
 Giải toán có lời văn.
 Tóm tắt:
Bài giải
Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được số sản phẩm là: 
 49410 : 305 = 162 ( sản phẩm )
 Đáp số : 162 sản phẩm
305 ngày : 49410 sản phẩm 
1 ngày : …..sản phẩm ?
- Y/c HS đọc đề bài; nêu cách tính.
- Cho HS làm bài vào vở.
+ GV theo dõi & giúp đỡ thêm.
- Chấm bài, nhận xét.
VD: Số lớn nhất có ba chữ số là: 999
Thực hiện phép chia ta có:
 999 : 135 = 7 (dư 54)
Vì phép chia cho 135 có số dư là 9 nên số bị chia phải tìm là:
 135 × 7 + 9 = 954
Bài tập 4: Rèn HSKG
 Tìm số lớn nhất có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho 135 thì dư 9.
- GV HD sau đó cho HS làm bài.
- Chấm bài, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết rèn.
- Dặn HS về thực hành chia nhiều cho nhuần nhuyễn.
KHỐI TRƯỞNG DUYỆT
Ngày tháng năm 2013
Phạm Thị Thanh
Hết tuần 16
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Vang
--------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docTUAN 16.doc
Giáo án liên quan