Hướng dẫn đồng hồ quay ngược trong PowerPoint

-Các bước làm:

Bước 1: Bạn tải trên mạng xuống: nắp Đồng hồ; mặt đồng hồ; Kim đồng hồ; xe đạp thường ; xe đạp động. Rồi đưa chúng vào Slide 1 trong Powerpoint

Bước 2 :Làm Hiệu ứng: Bạn chọn xe đạp (có tên CHẠY XE ĐẠP), vào nhóm Hiệu ứng exit, Fade, With Previous, very fast; Chỉnh Timing, Triggers: Start Effect on click of CHẠY XE ĐẠP.

Bước 3 : Hiệu ứng cho xe đạp động (có tên slide0002_image021) là nhóm Entrace, Hiệu ứng Fade. Kéo xe đạp động đặt vào giữa, kéo xe đạp (có tên CHẠY XE ĐẠP) đặt chồng lên trên.

 

 

doc11 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn đồng hồ quay ngược trong PowerPoint, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN ĐỒNG HỒ QUAY NGƯỢC
Trong Powerpoint
I.GIỚI THIỆU:
1/Giới thiệu đồng hồ đếm ngược : 30 giây.
Hình 1:
2: Các bước làm:
-Các đồ vật để làm: Các bộ phận gồm 5 món: nắp, mặt, số, kim, xe đạp (2 loại)
-Các bước làm:
Bước 1: Bạn tải trên mạng xuống: nắp Đồng hồ; mặt đồng hồ; Kim đồng hồ; xe đạp thường ; xe đạp động. Rồi đưa chúng vào Slide 1 trong Powerpoint
Bước 2 :Làm Hiệu ứng: Bạn chọn xe đạp (có tên CHẠY XE ĐẠP), vào nhóm Hiệu ứng exit, Fade, With Previous, very fast; Chỉnh Timing, Triggers: Start Effect on click of CHẠY XE ĐẠP.
Bước 3 : Hiệu ứng cho xe đạp động (có tên slide0002_image021) là nhóm Entrace, Hiệu ứng Fade. Kéo xe đạp động đặt vào giữa, kéo xe đạp (có tên CHẠY XE ĐẠP) đặt chồng lên trên.
            Bước 4 : Copy kim đồng hồ (có tên kim phút) chồng khít lên mặt đồng hồ. Làm Hiệu ứng: Nhóm Emphasis, Spin; Chỉnh Start: After Previous; Amount: Counterclockwise (để chạy ngược); Speed : Very Slow; 
-Chỉnh Timing: (bạn gõ 30, máy thêm seconds), OK
Ta đã có: 3 Hiệu ứng.
            Bước 5 : Bên Effect, bạn di chuyển bằng nút lên xuống: trên cùng Chạy xe đạp, Tiếp: Slide0002_image002, Tiếp: Kim phút
Xóa các chữ xe đạp và xe đạp động đi (nếu bạn đặt tên)
            Bước 6: Bạn tạo các số >Bạn click chữ A (Insert Wordart) >hộp thoại Wordart Gallery xuất hiện, bạn chọn đại một kiểu, OK. Bạn gõ số 30 trong edit wordart text. Đặt như trên.
Hiệu ứng: Nhóm Emphasis > Change Fill Color; Sart : with Previous; Fill color : màu trắng, Speed: very Fast.
            Bước 7: Copy 30 và past, Edit text : sửa lại 27. 
-Bạn vào Timing rồi chỉnh lại Delay: 3 seconds (Nghĩa là làm chậm lại 3 giây (rất quan trọng, bạn không thể quên).
-Bên danh sách Hịêu ứng: Di chuyển số 27 xuống cuối cùng)
            Bước 8: Copy 27 và past, Edit text : sửa lại 24. Bạn vào Timing rồi chỉnh lại Delay: 6 seconds (Nghĩa là làm chậm lại 6 giây (rất quan trọng, bạn không thể quên).
Di chuyển số 24 (bên Hiệu ứng xuống cuối cùng)
            Bước 9: Copy  và past, Edit text : sửa lại . Bạn vào Timing rồi chỉnh lại Delay:seconds (Nghĩa là làm chậm lại  giây. Mỗi số thêm 3 giây. (rất quan trọng, bạn không thể quên).
-Làm từ 21 xuống 3 và nhớ di chuyển các số bên Hiệu ứng sao cho từ 30 theo thứ tự xuống 3.
            Bước 9: Có hình như sau:
            Bước 10: làm xong số 3, bạn click chuột vào hình chữ nhật nơi Autoshapes , tạo một hình chữ nhật che số 30 lại, Fill màu xanh (cùng màu với mặt đồng hồ), nhớ No Line nhé!
            Bước 11: Tạo Hiệu ứng cho HCN nhóm Entrace, Hiệu ứng Fade (mục đích để che số 30)
Start: With Previous ; speed: very fast ; Timing : 30 seconds.
Slide 16:
            Bước 12: Bạn copy số 3 và past, bấm Edit text để sửa số 3 thành số 0, rồi kéo đặt trên Rectangle (hình chữ nhật)  vừa che số 30.
            Bước 13: Sửa Hiệu ứng số 0 Change Fill color thành Fade (nhóm Entrance). Nhắp vào change rồi sửa. Thông số như số 3. Chỉnh Timing là 30 seconds. Di chuyển xuống cuối cùng trong bảng liệt kê Effect bên phải.
            Bước 14: Bạn làm tiếp một Hiệu ứng nữa cho số 0. Đó là Hiệu ứng Change Fill color (nhóm Emphasis). Bạn phải chỉnh Start: With Previous ; chỉnh Fill Color (màu trắng) ; chỉnh Speed : Very fast; Chỉnh Timing: Delay là 30,5 seconds, OK. Di chuyển xuống cuối cùng trong bảng liệt kê Effect bên phải.
            Bước 15: Bạn kéo hình CHẠY XE ĐẠP sang một bên để lộ ra hình: slide0002_image002. Nhấp chọn nó (CHẠY XE ĐẠP) để làm Hiệu ứng biến mất (nhóm Exit: Fade ; With Previous; speed : very fast ; Timing : chỉnh delay là 30.5 seconds). 
            Bước 15 (tiếp theo) : kéo xe đạp (CHẠY XE ĐẠP) vào chỗ cũ.
            Bước 16: Bạn nhấp vào hình CHẠY XE ĐẠP để làm xuất hiện trở lại (nhóm Entrace, Fade; Start : With previous; Speed : Very fast; Timing: chỉnh Delay là 30.5 seconds. Nhớ di chuyển xuống cuối cùng trong bảng liệt kê Hiệu ứng bên phải. (MỤC ĐÍCH LÀ KHÔNG CHO XE CHẠY NỮA)
            Bước 17: Bạn vào text box tạo chữ: HẾT THỜI GIAN. Hiệu ứng Fade (nhóm Entrace) ; Start : After Previous; Speed : very fast.
            Bước 18: Bạn lấy mặt Đồng hồ đậy lên!!!
-Xem lại danh sách Hiệu ứng thoe thứ tự
-Nếu không đúng như vậy thì bạn dùng nút lên xuống (Re-Order) mà chỉnh lại!!!!
Xong rồi! Mệt đừ phải không bạn? Khi bạn quen rồi và nắm được nguyên tắc thì dễ ợt! Đừng nản, không có việc gì khó! Khi bạn thực hiện chỉ làm trên một Slide mà thôi.
            Chúc thầy cô và các bạn thành công!
Lão già Bảng

File đính kèm:

  • docH¦»ß+ÜNG Dߦ¬N -Éß+ÆNG Hß+Æ QUAY NG¦»ß+óC.doc
Giáo án liên quan