Thực hành các hiệu ứng trong PowerPoint

I.Một đối tượng nhiều Hiệu ứng:

 Trong Powerpoint, một đối tượng nào đó ta có thể làm nhiều Hiệu ứng cho nó.

Ví dụ: Diện tích hình chữ nhật:

 DÀI x RỘNG = DIỆN TÍCH

-Ta gõ vào Slide 1 như minh họa: lúc này chưa có Hiệu ứng, chữ bằng Wordart (mỗi chữ và mỗi dấu là một Wordart).

1. Hiệu ứng Entrace- Xuất hiện: Ta là cho các đối tượng xuất hiện theo thứ tự: DÀI ; x ; RỘNG ; = ; DIỆN TÍCH . Mỗi đối tượng chọn một hiệu ứng trong nhóm Entrance (tùy bạn chọn) :

 * DÀI, hiệu ứng Appear, Start: On Click

 *Dấu x. hiệu ứng Ease ; On Click

 *RỘNG, hiệu ứng Peek in ; On Click

 *Dấu = , hiệu ứng Paded Zoom

 *DIỆN TÍCH, hiệu ứng Rise Up

 Như vậy ta đã có 5 Hiệu ứng

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành các hiệu ứng trong PowerPoint, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành các Hiệu ứng
Trong Powerpoint
 I.Một đối tượng nhiều Hiệu ứng:
	Trong Powerpoint, một đối tượng nào đó ta có thể làm nhiều Hiệu ứng cho nó.
Ví dụ: Diện tích hình chữ nhật:
	DÀI x RỘNG = DIỆN TÍCH
-Ta gõ vào Slide 1 như minh họa: lúc này chưa có Hiệu ứng, chữ bằng Wordart (mỗi chữ và mỗi dấu là một Wordart).
1. Hiệu ứng Entrace- Xuất hiện: Ta là cho các đối tượng xuất hiện theo thứ tự: DÀI ; x ; RỘNG ; = ; DIỆN TÍCH . Mỗi đối tượng chọn một hiệu ứng trong nhóm Entrance (tùy bạn chọn) :
	* DÀI, hiệu ứng Appear, Start: On Click
	*Dấu x. hiệu ứng Ease ; On Click
	*RỘNG, hiệu ứng Peek in ; On Click
	*Dấu = , hiệu ứng Paded Zoom
	*DIỆN TÍCH, hiệu ứng Rise Up
	Như vậy ta đã có 5 Hiệu ứng
2. Hiệu ứng Motion Paths - Chuyển đổi vị trí:
	*Chọn DIỆN TÍCH, chọn Hiệu ứng Nhóm Motion Paths > Draw Custom Path (tự vẽ) > Line.
Như minh họa:
*Các đối tượng khác tương tự: 
	+Đường DIỆN TÍCH ; DÀI ; RỘNG sẽ chạy:
	+Dấu : và = các bạn làm hiệu ứng nhóm Entrance
*Sau khi chạy 10 Hiệu ứng : 
Kết quả
3. Hiệu ứng Exit –Biến mất: bạn làm Hiệu ứng Exit cho dấu x và dấu = để xóa chúng đi!
4.Hiệu ứng Emphasis: - Làm nổi bật chủ đề:
Ví dụ: Bạn làm cho nó rung rinh, uốn lượn,
*Hiệu ứng cho DIỆN TÍCH
*Hiệu ứng cho RỘNG:
*Hiệu ứng cho DÀI:
	Như vậy trong Powerpoint thì chúng ta có thể làm nhiều Hiệu ứng cho một đối tượng. Có thể thứ tự, có thể xen kẻ tùy Logic bài dạy.
	Chúc quý thầy cô và các bạn thực hành tốt!

File đính kèm:

  • docThuc hanh cac Hieu ung Powerpoint.doc
Giáo án liên quan