Giáo án Ngữ văn 9 - Tiết 84, 85

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

 Trình bày được những hiểu biết về toàn bộ kiến thức học ở học kì I về Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn.

2.Kĩ năng

 Có kĩ năng nhận biết và hiểu một số nội dung đã học ở học kì I

 Có kĩ năng xây dựng văn bản tự sự.

3.Thái độ

 Giáo dục ý thức tự giác tích cực tìm hiểu và tích lũy kiến thức.

II. HèNH THỨC KIỂM TRA

 - Trắc nghiệm

 - Tự luận

III. THIẾT LẬP MA TRÂN

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 9 - Tiết 84, 85, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/ 12/ 2013
Ngày giảng: 23/ 12/ 2013
Tiết 84+ 85 : kiểm tra tổng hợp học kì i
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
 Trình bày được những hiểu biết về toàn bộ kiến thức học ở học kì I về Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn.
2.Kĩ năng
 Có kĩ năng nhận biết và hiểu một số nội dung đã học ở học kì I
 Có kĩ năng xây dựng văn bản tự sự.
3.Thái độ
 Giáo dục ý thức tự giác tích cực tìm hiểu và tích lũy kiến thức.
II. HèNH THỨC KIỂM TRA
	- Trắc nghiệm
	- Tự luận
III. THIẾT LẬP MA TRÂN
Nội dung
Nhận biết
thụng hiểu
vận dụng
cộng
TN
TL
TN
TL
VDT
VDC
Phần Văn
Nhận biết tờn văn bảnvà tỏc giả
Hiểu được nội dungvà nghĩa của cỏc chi tiết 
Số cõuSố điểmTỉ lệ
Số cõu: 02Số điểm:0,5Tỉ lệ: 5%
Số cõu: 02Số điểm:0,5Tỉ lệ: 5%
Số cõu: 04Số điểm:1,0Tỉ lệ: 10%
Tập làm văn
Nhận biết được người kể chuyện và đối thoại, độc thoại
Túm tắt văn bản
Kể một kỉ niệm 
Số cõuSố điểmTỉ lệ
Số cõu: 03Số điểm:0,75Tỉ lệ: 7,5%
Số cõu: 01Số điểm: 2,0Tỉ lệ:20%
Số cõu: 01Số điểm:5Tỉ lệ: 50%
T. Số cõu:5TSố điểm:7,75Tỉ lệ: 77,5%
Tiếng Việt
Nhận biết được tỏc dụng của dấu chấm lửng
 đặt cõu cú sử dụng thuật ngữ
Số cõuSố điểmTỉ lệ
Số cõu: 01Số điểm:0,25Tỉ lệ: 2,5%
Số cõu: 01Số điểm:1,0Tỉ lệ: 10%
Số cõu: 02Số điểm:1,25Tỉ lệ: 2,5%
T. Số cõuT. Số điểmTỉ lệ
T. Số cõu: 06T. Số điểm:1,5Tỉ lệ: 15%
T. Số cõu: 2T. Số điểm:0,5Tỉ lệ: 5%
T. Số cõu: 01T. Số điểm: 2Tỉ lệ: 20%
Số cõu: 01Số điểm:1,0Tỉ lệ: 10%  
T. Số cõu:1T. Số điểm: 5,0Tỉ lệ: 50%
T. Số cõu: 11T. Số điểm: 10Tỉ lệ: 100%
IV. BIấN SOẠN ĐỀ
	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm)
	Đọc kĩ đoạn văn và trả lời cõu hỏi bằng cỏch khoanh trũn vào đầu chữ cỏi cú cõu trả lời đỳng nhất.
	" Cổ họng ụng lóo nghẹn ắng cả lại, da mặt tờ rõn rõn. ễng lóo lặng đi, tưởng như đến khụng thở được. Một lỳc lõu ụng mới rặn ố ố, nuốt một cỏi gỡ vướng ở cổ, ụng cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:
	- Liệu cú thật khụng hở bỏc ? Hay chỉ lại là…
	- Thỡ chỳng tụi vừa ở dưới ấy lờn đõy mà lại. Việt gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ ụng ạ. Tõy vào làng, cả làng chỳng nú bảo nhau vỏc cờ thần ra hoan hụ. Thằng chỏnh Bệu thỡ khuõn cả tự chố, đỉnh đồng, vải vúc lờn xe cam-nhụng, đưa vợ con lờn vớ trớ với giặc ở ngoài tỉnh mà lại.
	Cú người hỏi:
	- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà ?...
	- Ấy thế mà bõy giờ đổ đốn ra thế đấy !
	ễng Hai trả tiền nước, đứng dậy, chốm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai núi to:
	- Hà, nắng gớm, về nào…
( Ngữ văn 9 - tập 1)
Cõu 1: Đoạn văn trờn được trớch từ văn bản nào ?
A. Lặng lẽ Sa Pa
B. Cố hương
C. Làng
D. Chiếc lược ngà
Cõu 2: Tỏc giả của đoạn văn trờn là ai ?
A. Lỗ Tấn
B. Nguyễn Quang Sỏng
C. Nguyễn Duy
D. Kim Lõn
Cõu 3.Nội dung chớnh tỏc giả muốn làm nổi bật qua đoạn trớch trờn là gỡ ?
A. Cảnh ụng Hai đi làm đồng về.
B. Việc ụng Hai khoe về làng Chợ Dầu về làng mỡnh yờu nước
C. Niềm vui của ụng Hai khi gặp những người đi tản cư
D. Nỗi đau khổ của ụng Hai khi đột ngột nghe tin làng theo giặc
Cõu 4. Dấu chấm lửng trong cõu " Liệu cú thật khụng ? Hay chỉ lại là…" cú tỏc dụng gỡ ?
A. Thể hiện lời núi ngập ngừng đứt quóng
B. Thể hiện lời núi bị bở dở
C. Thể hiện dụng ý của ụng Hai
D. Thể hiện một hàm ý
Cõu 5. Người kể chuyện trong đoạn trớch là ai ?
A. ễng Hai
B. Người kể giấu mỡnh
C. Bỏc Thứ
D. Người phụ nữ tản cư
Cõu 6. Cỏc lời thoại trong đoạn trớch diễn ra dưới hỡnh thức nào ?
A. Đối thoại
B. Đối thoại và độc thoại 
C. Độc thoại
D. Đối thoại, độc thoại nội tõm
Cõu 7. Cõu " Liệu cú thật khụng hở bỏc ? Hay chỉ lại là…" cú nghĩa là gỡ ?
A. ễng Hai chưa nghe rừ cõu chuyện với người phụ nữ tản cư
B. ễng Hai nghe nhưng chưa hiểu lời núi của người phụ nữ tản cư
C. ễng Hai cũn băn khoăn chưa tin cõu chuyện của người phụ nữ tản cư
D. ễng Hai hiờu rừ cõu chuyện của người phụ nữ tản cư
Cõu 8. Trong đoạn trớch là cuộc đối thoại giữa ụng Hai với những người phụ nữ tản cư và độc thoại , hỡnh thức đú giỳp nhà văn thể hiện điều gỡ ?
A. Thể hiện thỏi độ xa lỏnh của mọi người đối với ụng Hai
B. Thể hiện sự tụn trọng của người tản cư đối với ụng Hai
C. Thể hiện thỏi độ đau khổ của ụng Hai khi nghe tin làng theo giặc
D. Thể hiện niềm vui sướng của nhõn vật ụng Hai
 PHẦN II. TỰ LUẬN ( 8,0 điểm)
Cõu 1( 2,0 điểm): Túm tắt văn bản " Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sỏng
Cõu 2( 1,0 điểm) đặt 02 cõu cú sử dụng thuật ngữ?
Cõu 2 ( 6,0 điểm): Hóy kể lại buổi gặp gỡ với cỏc anh bộ đội nhõn ngày thành lập Quõn đội nhõn dõn Việt Nam ( 22- 12). Trong buổi gặp đú, em được thay mặt cỏc bạn phỏt biểu những suy nghĩ của thế hệ mỡnh về thế hệ cha anh đó chiến đấu, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm)
	Mỗi cõu trả lời đỳng được 0,25 điểm
cõu 1
cõu 2
cõu 3
cõu 4
cõu 5 
cõu 6
cõu 7
cõu 8
C
D
D
B
B
B
C
C
	PHẦN II. TỰ LUẬN ( 8,0 điểm)
Cõu 1.( 2,0 điểm) Học sinh trả lời đảm bảo cỏc ý sau:
Khi ụng Sỏu trở về thăm nhà con bộ khụng nhận ụng là cha
0,75
Giờ chia tay con bộ nhận ụng là cha
0,5
ở chiến trường ụng làm chiếc lược tặng con bộ chiếc lược chưa kịp trao cho con bộ ụng đó hi sinh
0,75
Cõu 2 ( 5,0 điểm)
Yờu cầu
Hỡnh thức: Học sinh phải thực hiện được cỏc yờu cầu sau
- Xõy dựng được bố cục văn bản khoa học
- Diễn đạt trụi chảy, lụ gic cỏc phần cỏc đoạn
- Trỡnh bày sạch sẽ, đỳng chớnh tả
Nội dung
* Mở bài
 Để chào mừng ngày thành lập quân đội nhà trường tổ chức cuộc gặp gỡ nói chuyện với các chú cựu chiến binh với học sinh. Với bản thân đây là cuộc gặp gỡ đặc biệt vì được vinh dự thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ tình cảm và trách nhiệm của thế hệ sau với thế hệ đi trước.
* Thân bài
- Thời gian có mặt ở sân trường, tâm trạng, quang cảnh sân trường được trang trí như thế nào? Bầu không khí trong sân trường.
- Thời gian diễn ra buổi lễ, học sinh có mặt ( trang phục, xếp hàng…) trên khán đài thầy cô có mặt đông đủ. Tiếng vỗ tay, học sinh đúng dậy đón vị khách đặc biệt, đó là chú bộ đội tham gia cuộc kháng chiến chống Mĩ.
- Sau nghi thức chào cờ, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn chào mừng, thái độ của học sinh. Giây phút chờ đợi đã đến một sĩ quan quân đội nhân dân xuất hiện ( miêu tả một vài nét về người chiến sĩ)
- Chú bộ đội kể về những trận đấu mà chú tham gia ( kể một trận cụ thể)
( Miêu tả tâm trạng của chú khi kể)
- Học sinh hỏi nhiều điều băn khoăn, buổi lễ thêm sôi nổi khi được cùng tham gia đối thoại với chú bộ đội, hiểu thêm về lớp cha anh đi trước…
- Cuối cùng thay mặt các bạn học sinh phát biểu suy nghĩ của mình ( tâm trạng của bản thân)
* Kết bài
- Kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay…Những suy nghĩ của bản thân về niềm tự hào dân tộc về thế hệ cha anh đi trước và lời hứa của bản thân.
Lưu ý:
- Điểm trừ tối đa cho bài viết không đảm bảo bố cục bài văn tự sự là 2 điểm.
- Điểm trừ tối đa cho mắc lỗi diễn đạt là 1 điểm
- Điểm trừ tối đa cho cho bài viết có nhiều lỗi chính tả là 1 điểm.
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
4.Củng cố ( 1’)
 Gv nhận xét tiết kiểm tra, thu bài về chấm
5. Hướng dẫn học tập ( 1’)
- Học sinh về nhà tiếp tục ôn tập bài phần văn theo nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng đã học ở kì I
- Chuẩn bị bài: chương trỡnh địa phương
( Đọc và trả lời các câu hỏi sgk

File đính kèm:

  • doctiet 84+ 85.doc