Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 31 - Đặng Thị Hồng Anh

 3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài ghi tựa :

Hoạt động 2: Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ.

-GV nêu VD trong SGK

-Để vẽ được đoạn thẳng AB trên bản đồ,trước hết chúng ta cần xác định được gì?

-Có thể dựa vào đâu để tính độ dài của đoạn thẳng AB thu nhỏ.

-GV yêu cầu HS :Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ

* Vậy đoạn thẳng AB thu nhỏ trên bản đồ theo tỉ lệ 1 : 400 dài bao nhiêu cm.

-Hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm

GV yêu cầu HS thực hành vẽ đoạn thẳng AB dài 20cm trên bản đồ tỷ lệ 1 : 400.

Hoạt động 3: Thực hành

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Chiều dài của bảng là 3m, hãy vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1 : 50 .

- HD HS cách làm.

 

doc11 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 31 - Đặng Thị Hồng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
åi 8 m = 800 cm, 6 m = 600 cm
Chiều dài lớp học thu nhỏ là:
800 : 200 = 4 (cm)
Chiều rộng lớp học thu nhỏ là:
600 : 200 = 3 (cm)
 3cm
 4cm
tỉ lệ 1 : 200
 2HS nhắc lại – HS khác nhận xét.
TOÁN
TIẾT 152: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức-Kĩ năng: HS
 - Đọc, viết số trong hệ thập phân.
 - Hàng và lớp; giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của chữ số trong một số cụ thể.
 - Dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của nó. 
2. Thái độ
- GD HS tính cẩn thận.
II.CHUẨN BỊ:
Bảng phụ kẻ sẵn nội dung BT1
Đọc số
Viết số
Số gồm
Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám
24 308
2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị.
Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư
160 274
1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 trăm, 7 chục, 4 đơn vị.
Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm
1 237 005
1 triệu, 2 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 7 nghìn, 5 đơn vị.
Tám triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm chín mươi
8004090
8 triệu,4 nghìn, 9 chục.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
5’
1’
30
2’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Thực hành (tt)
GV yêu cầu HS sửa lại bài 2 làm ở nhà
GV nhận xét 
3. Bài mới: 
Hoạt động1: Giới thiệu bài: 
Hoạt động 2: HD HS ôn tập
Bài tập 1: 
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- GV treo bảng phụ - hướng dẫn HS làm bài mẫu
-Yêu cầu HS cả lớp làm phiếu
- GV nhận xét 
Bài tập 2 
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở
-Nhận xét và cho điểm HS
Bài tập 3: 
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Chúng ta đã học các lớp nào?
-Trong mỗi lớp có những hàng nào?
a/ Yêu cầu HS đọc các số trong bài và nêu rõ chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào?
b/ Yêu cầu HS đọc các số trong bài và nêu rõ giá trị của chữ số 3 trong mỗi số.
Bài tập 5: 
-Yêu cầu HS đọc đề bài .
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
-Khi chữa bài GV có thể hỏi để HS nhớ lại:“Hai số tự nhiên liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị” (a)
- Và gợi ý để HS thấy rằng: “Hai số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn hoặc kém nhau 2 đơn vị” (phần b,c)
- Tất cả các số chẵn đều chia hết cho mấy?
-GV chấm 1 số vở – nhận xét
4.Củng cố :
-Nhắc lại nội dung ôn tập?
-GV nhận xét tiết học
5.Dặn dò:
Làm bài tập 4
Chuẩn bị bài: Ôn tập về số tự nhiên (tt)
Hát 
- 1 HS sửa bài
- HS nhận xét
 HS nhắc tựa
-HS đọc đề:
 - Bài tập yêu cầu chúng ta đọc,viết và nêu cấu tạo thập phân của một số các số tự nhiên.
-1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm bài vào phiếu.
HS nhận xét
-HS đọc đề, làm bài vào vở+1 HS làm bảng phụ
5794 = 5000 + 700 + 90 + 4
20292 = 20000 + 200 + 90 +2
190 909 = 10000 + 90000 + 900 + 9
- 1HS đọc đề bài
-Lớp đơn vị gồm:hàng đơn vị,hàng chục ,trăm.
-Lớp nghìn .
-Lớp triệu.
-4 cặp HS nối tiếp thực hiện yêu cầu, mỗi cặp HS đọc 1 số ( 1HS đọc số + 1HS nêu giá trị của chữ số 5). 
VD: HS1: 67 358-Sáu mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tám. 
 HS2: Chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.
-5 HS nối tiếp thực hiện yêu cầu, mỗi HS đọc va nêu vềø1 một số.
VD: Trong số 1379, chữ số 3 có giá trị là 300
 -HS đọc đề bài:viết số thích hợp vào chỗ trống.
 - 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vở
a/ Ba số tự nhiên liên tiếp:
67; 68; 69. 798;799;800. 999;1000, 1001.
b/ Ba số chẵn liên tiếp:
8;10;12. 98;100;102. 998;1000;1002.
c/ .Ba số lẻ liên tiếp:
51;53;55. 199;201;203. 997;999;1001.
+ Tất cả các số chẵn đều chia hết cho 2
-HS nhắc lại
TOÁN
TIẾT 153: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức -Kĩ năng:
 HS ôn tập về so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. 
 2. Thái độ
- Làm tính cẩn thận, vận dụng tính vào thực tế
II.CHUẨN BỊ:
- Bảng phụ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
5’
1’
29’
3’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ:
- Yêu cầu HS sửa bài tập4
- GV chấm 1 số vở.
- GV nhận xét – ghi điểm
Bài mới:
Hoạt động1: Giới thiệu bài: 
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1: 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài 
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
GV yêu cầu HS nêu cách so sánh hai số rồi làm bài vào phiếu.
GV chữa bài, nhận xét.
Bài tập 2: 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Yêu cầu HS làm bài vào vở
GV chấm một số vở - nhận xét
Bài tập 4: 
GV đọc HS viết
-GV cùng HS sửa bài nhận xét 
Bài tập 5: 
-Gọi HS đọc yêu cầu bài
+ HS tự làm rồi chữa bài.
+ Hướng dẫn cách giải:
* Ví dụ: Các số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62 là: 58; 60
 - Vậy x là : 58 ; 60
4. Củng cố 
Hai số chẵn ( hoặc lẻ) hơn hoăïc kém nhau bao nhiêu đơn vị?
GDHS vân dụng kiến thức áp dụng trong cuộc sống.
GV nhận xét tiết học
 5. Dặn dò: 
Làm bài tập 3
Chuẩn bị bài: Ôn tập về số tự nhiên (tt)
Hát 
- 3HS nối tiếp nhau làm miệng bài 4
a. Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (kém ) nhau mấy đơn vị? ( hơn kém nhau 1 đơn vị )
b. Số tự nhiên bé nhất là:số 0
c. Có số tự nhiên lớn nhất không ? (không có )
HS nhận xét
HS nhắc tựa
- HS đọc đề,1HS làm bảng phụ,cả lớp làm phiếu.
+ So sánh các số tự nhiên rồi viết dấu so sánh vào chỗ trống. 
- HS ngồi cạnh nhau đổi chéo cho nhau tự kiểm tra
989 < 1321 34 579 < 34 601
27 105 >7985 150 482 < 150 459
8300 : 10 = 830 72 600 = 726 x 100
- HS đọc đềbài, 1 HS làm bảng phụ, HS cả lớp làm vở
- Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn.
 a) 999; 7426; 7624; 7642
 b)1853; 3158; 3190 ; 3518
- 2HS lên bảng làm bài
 a) 1; 10; 100 c) 1; 11; 101
 b) 9; 99; 999 d) 8; 98; 998
+ Số bé nhất có 1 chữ số là số 0
+ Số bé nhất có 2 chữ số là số 10
HS đọc yêu cầu bài, thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm lên bảng sửa làm bài
57 < x < 62
a/ Vậy x là: 58; 60. b/ Vậy x là: 59; 61.
c/ Vậy x là: 60
HS nhận xét.
2-3 học sinh trả lời
Lắng nghe
TOÁN
TIẾT 154: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo)
I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức - Kĩ năng: HS
- Ôn tập về các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 và giải các bài toán liên quan đến dấu hiệu chia hết cho các số tự nhiên.
2. Thái độ
Làm tính cẩn thận, vận dụng tính vào thực tế
II.CHUẨN BỊ:
 SGK + Vở 
Bảng phụ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
5’
1’
29’
2’
2’
Khởi động: 
Bài cũ: Ôn tập về số tự nhiên (tt)
Gọi 1 HS lên sửa BT 3
So sánh rồi xếp thứ tự từ lớn đến bé. 
GV chấm 1 số vở.
GV nhận xét – ghi điểm
Bài mới: 
Hoạt động1: Giới thiệu bài 
Hoạt động 2: Thực hành 
Bài tập 1: 
Gọi HS đọc yêu cầu bài
GV yêu cầu HS nêu lại các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9; 
GV giúp HS củng cố lại dấu hiệu chia hết cho 2, 5 (xét chữ số tận cùng) và dấu hiệu chia hết øcho 3, 9 (xét tổng các chữ số của số đã cho)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi
GV cùng HS nhận xét 
Bài tập 2: 
Gọi HS đọc yêu cầu bài
GV yêu cầu HS làm bài vào vở
Khi chữa bài, GV yêu cầu HS nêu lại dấu hiệu của số chia hết cho cả 2 và 5 (tận cùng bằng 0)
GV cùng HS nhận xét 
Bài tập 4:
Gọi HS đọc yêu cầu bài
Yêu cầu HS các nhóm tự làm
Yêu cầu HS giải thích cách làm nhưng khi trong bài làm chỉ yêu cầu HS viết số. 
GV cùng HS nhận xét 
Bài tập 5: 
Gọi HS đọc yêu cầu bài
Hướng dẫn :
Xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết, vậy số cam là một số chia hết cho 3. Xếp mỗi đĩa 5 quả thì vừa hết, vậy số cam là một số chia hết cho 5. Số cam đã cho ít hơn 20 quả. Vậy số cam là bao nhiêu quả? 
GV cùng HS nhận xét 
Củng cố:
Nêu các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
- GV nhận xét tiết học
Dặn dò: 
Làm bài tập 3
HD cách giải như sau:
x chia hết cho 5 nên x có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 ; x là số lẻ, vậy x có chữ số tận cùng là 5. 
Chuẩn bị bài: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên.
Hát
2HS lên bảng sửa bài
a/ 10261;1590;1567;897.
b/ 4270;2518;2490;2476. 
HS nhận xét
HS đọc yêu cầu bài,đại diện nhón sửa bài
a. Số chia hết cho 2 là 7326; 2640; 4136.
Số chia hết cho 5 là 605; 2460
b.Số chia hết cho 3 là 7362; 2640; 20 601.
Số chia hết cho 9là 7362; 20 601.
c. Số chia hết cho cả 2 và 5 là 2640
d. Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3là 605.
e. Số không chia hết cho cả 2 và 9 là 605; 1207.
HS đọc yêu cầu bài.
1HS làm bài bảng phụ, cả lớp làm vở
a. 252; 552 ; 8 52
b. 108 ; 198 c. 92 0
d. 255
HS đọc yêu cầu bài
- Số vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2 phải có chữ số tận cùng là 0. Vậy các số đó là: 520; 250
HS đọc yêu cầu bài thảo luận nhóm ghi kết quả vào bảng con - Đại diện hai đội giơ bảng, sau đó giải thích cách làm:
 + Số chia hết cho 5 và 3 bé hơn 20 là 15.
 + Vậy số cam là 15 quả.
HS tiếp nối nhau nêu – HS khác nhận xét.
TOÁN
TIẾT 155: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức - Kĩ năng: 
Phép cộng , phép trừ số tự nhiên
Các tính chất, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
Các bài toán có liên quan đến phép cộng và phép trừ
 2. Thái độ
Làm tính cẩn thận, vận dụng tính vào thực tế
II.CHUẨN BỊ:
 SGK + Vở 
Bảng phụ
- Phiếu giao việc 
- Giấy A0 + viết dạ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘ

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_4_tuan_31_dang_thi_hong_anh.doc
Giáo án liên quan