Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 21

1. KTBC:

- Nêu cách rút gọn phân số ?

- Gọi Hs làm bài tập 3 của tiết trước.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

2. Bài mới:

Hướng dẫn luyện tập

MT: HS thực hiện được rút gọn phân số

PP: Luyện tập

CTH:

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Nhắc HS rút gọn đến khi được phân số tối giản mới dừng lại.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

 Bài 2

- Để biết phân số nào bằng phân số chúng ta làm như thế nào ?

- Yêu cầu HS làm bài.

 Bài 4

-GV viết bài mẫu lên bảng, sau đó vừa thực hiện vừa giải thích cách làm:

+Vì tích ở trên gạch ngang và tích ở dưới gạch ngang đều chia hết cho 3 nên ta chia nhẩm cả hai tích cho 3.

+Sau khi chia nhẩm cả hai tích cho 3, ta thấy cả hai tích cũng cùng chia hết cho 5 nên ta tiếp tục chia nhẩm chúng cho 5. Vậy cuối cùng ta được .

- GV yêu cầu HS làm tiếp phần b và c.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 24/02/2022 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 4 - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: 
RÚT GỌN PHÂN SỐ
I. Mục tiêu:
-Bước đâu biết cách rút gọn phân số và nhận biết được phân số tối giản ( trường hợp đơn giản ).
 Làm bài tập 1a;2a
II. Đồ dùng dạy học:
- SGK Toán 4
III. Hoạt động trên lớp:
TG
Hoạt động của gio vin
Hoạt động của học sinh
4’
5’
15’
15’
2’
1. KTBC:
- Nêu kết luận về tính chất cơ bản của phân số.
Gọi HS làm bài tập 3 của tiết 100.
2. Bài mới:
HĐ 1: Thế nào là rút gọn phân số ?
MT: HS hiểu phân số tối giản
PP: Giảng giải, thực hành
CTH:	
- Hãy tìm phân số bằng phân số nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.
- Hãy so sánh tử số và mẫu số của hai phân số.
-GV : ph/số đã được rút gọn bằng ph/ số , hay ph/ số là ph/số rút gọn của .
- GV Kết luận
HĐ2: Cách rút gọn phân số, phân số tối giản
MT: HS nắm được cách rút gọn phân số
PP: Động não, gợi mở
CTH:
* Ví dụ 1
-YC HS tìm phân số bằng phân số nhưng có tử số và mẫu số nhỏ hơn.
- Rút gọn phân số ta được phân số nào ?
- Hãy nêu cách làm để rút gọn từ phân số ?
- Phân số còn có thể rút gọn được nữa không ? Vì sao ?
-GV kết luận: phân số là ph/ số tối giản
* VD 2: 
-GV YC HS rút gọn phân số . 
GV gợi ý để HS rút gọn được:
 +Tìm một số tự nhiên mà 18 và 54 đều chia hết cho số đó ?
+Thực hiện chia số cả tử số và mẫu số của ph/ số cho số tự nhiên em vừa tìm được.
- Khi rút gọn p/s ta được phân số nào ?
- Phân số đã là phân số tối giản chưa ? Vì sao ?
* Kết luận:
- Hãy nêu các bước thựa hiện rút gọn phân số.
- GV yêu cầu HS mở SGK và đọc kết luận của phần bài học.
HĐ3: Luyện tập – Thực hành
MT: HS rút gọn được phân số đã cho
PP: Luyện tập, thực hành
CTH:
 Bài 1a.
- GV yêu cầu HS tự làm bài. Nhắc các em rút gọn đến khi được phân số tối giản thì mới dừng lại. 
 Bài 2a.
-GV yêu cầu HS kiểm tra các phân số trong bài, sau đó trả lời câu hỏi.
 Bài 3
-GV hướng dẫn HS như cách đã hướng dẫn ở bài tập 3, tiết 100 Phân số bằng nhau.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS ghi nhớ cách thực hiện rút gọn phân số, làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
-2 HS lên bảng 
-Ta có = .
+ HS so sánh
-HS nhắc lại.
-HS thực hiện:
 = = 
-Ta được phân số .
-Ta thực hiện chia cả tử số và mẫu số của phân số cho 2.
-Không thể rút gọn phân số được nữa vì 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1.
+HS có thể thực hiện như sau:
Ø = = 
Ø = = 
Ø = = 
 -Ta được phân số 
 -Phân số đã là phân số tối giản vì 1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1.
+Bước 1: Tìm một số tự nhiên lớn hơn 1 sao cho cả tử số và mẫu số của phân số đều chia hết cho số đó.
+Bước 2: Chia cả tử số và mẫu số của phân số cho số đó.
-HS đọc.
-2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào VBT.
a) Phân số là phân số tối giản vì 1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1.
HS làm tương tự với phân số , 
-HS làm bài:
 = = = 
Rút kinh nghiệm:
.
Toán:
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Rút gọn được phân số.
- Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.
- Làm bài tập: 1; 2; 4 ( a,b)
II. Đồ dùng dạy học:
- SGK Toán 4
III. Hoạt động trên lớp:
TG
Hoạt động của gio vin
Hoạt động của học sinh
5’
30’
2’
1. KTBC:
- Nêu cách rút gọn phân số ?
- Gọi Hs làm bài tập 3 của tiết trước.
- GV nhận xét và cho điểm HS. 
2. Bài mới:
Hướng dẫn luyện tập
MT: HS thực hiện được rút gọn phân số
PP: Luyện tập
CTH:
Bài 1
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhắc HS rút gọn đến khi được phân số tối giản mới dừng lại.
- GV nhận xét và cho điểm HS. 
 Bài 2
- Để biết phân số nào bằng phân số chúng ta làm như thế nào ?
- Yêu cầu HS làm bài.
 Bài 4
-GV viết bài mẫu lên bảng, sau đó vừa thực hiện vừa giải thích cách làm:
+Vì tích ở trên gạch ngang và tích ở dưới gạch ngang đều chia hết cho 3 nên ta chia nhẩm cả hai tích cho 3.
+Sau khi chia nhẩm cả hai tích cho 3, ta thấy cả hai tích cũng cùng chia hết cho 5 nên ta tiếp tục chia nhẩm chúng cho 5. Vậy cuối cùng ta được .
- GV yêu cầu HS làm tiếp phần b và c.
3. Củng cố, dặn dò:
-GV tổng kết giờ học.
-Dặn HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêmvà chuẩn bị bài sau.
-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
-2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS rút gọn 2 phân số, HS cả lớp làm bài vào VBT.
-Chúng ta rút gọn các phân số, phân số nào được rút gọn thành thì phân số đó bằng phân số -HS rút gọn các phân số và báo cáo kết quả trước lớp.
-HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
b). Cùng chia nhẩm tích ở trên và ở dưới gạch ngang cho 7, 8 để được phân số .
c). Cùng chia nhẩm tích ở trên và ở dưới gạch ngang cho 19, 5 để được phân số .
Rút kinh nghiệm:
.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_4_tuan_21.doc
Giáo án liên quan