Giáo án môn Toán Lớp 4 - Bài: Ki-lô-mét vuông

Bài tập dành cho hs khá giỏi thực hiện 3, 4a

Bài tập 3: HS làm vở

Một khu rừng hình chữ nhật cĩ chiều di 3 km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu kilomet vuông ?

- Bài này áp dụng trực tiếp công thức tính diện tích hình chữ nhật.

Bài tập 4 a miệng

- Bài này nhằm giúp HS bước đầu biết ước lượng về số đo diện tích.

 Củng cố - Dặn dò:

- GV nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài: Luyện tập

 

docx2 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 902 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 4 - Bài: Ki-lô-mét vuông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 3:	 Toán
PPCT: Tiết 91 KI – LÔ – MÉT VUÔNG
I.MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
- Biết ki-lô-mét vuông là đơn vị đo diện tích.
- Đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông.
- Biết 1km2 = 1 000 000m2 .
- Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bản đồ Việt Nam & thế giới.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Ổn định
 Bài cũ:
Bài mới: kilômet vuông 
Hoạt động1: Hình thành biểu tượng về kilômet vuông.
GV yêu cầu HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích đã học & mối quan hệ giữa chúng.
GV đưa ra các ví dụ về đo diện tích lớnđể đo diện tích moat thành phố , moat khu rừng , biển . Người ta dùng đơn vị kilômet vuông . để giới thiệu km2 , cách đọc & viết km2, m2
Hoạt động 2: Thực hành
Yêu cầu hs đọc và làm bài tập 1
Viết số thích hợp vào ô trống : 
Đọc
Viết
Chin trăm hai mươi mốt kilômet vuông 
921 km2
Hai nghìn kilơmet vuơng 
2000 km2
509 km2
320.000 km2
Bài tập 2 : Yêu cầu hs đọc và làm bài tập 2
Viết số thích hợp vào chổ chấm :
1 km2 =  m2 1 m2 = ..dm2
1.000.000 = .. km2 5 km2 =  m2
Bài tập 4b : Yêu cầu hs đọc và làm bài tập 4b
Diện tích nước Việt Nam là 
- 5 .000.000 km2
- 324 000 dm2
- 330 991km2
Hs làm vở 
Bài tập dành cho hs khá giỏi thực hiện 3, 4a 
Bài tập 3: HS làm vở
Một khu rừng hình chữ nhật cĩ chiều di 3 km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu kilomet vuông ?
Bài này áp dụng trực tiếp công thức tính diện tích hình chữ nhật.
Bài tập 4 a miệng 
Bài này nhằm giúp HS bước đầu biết ước lượng về số đo diện tích.
Củng cố - Dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
HS nêu km2, m2
HS nhận xét.
Bài tập 1 :
Viết số thích hợp vào ô trống : 
Hs làm miệng 
Đọc
Viết
Chin trăm hai mươi mốt kilômet vuông 
921 km2
Hai nghìn kilômet vuông 
2000 km2
Năm trăm linh chín kilômet vuông
509 km2
Ba trăm hai mươi nghìn
kilơmet vuông 
320.000 km2
Bài tập 2 :
Viết số thích hợp vào chổ chấm :
Hs làm bảng con 
1 km2 = 1 000 000 m2
 1 m2 = 100 dm2
1.000.000 = 1 km2
 5 km2 = 5 000 000 m2
Bài tập 4b :
Diện tích nước Việt Nam là 5 .000.000 km2
Bài tập 3:
Giải
 diện tích của khu rừng đó là :
 3 x 2 = 6 (km2 )
 Đáp số : 6 km2
Bài tập 4 a 
Diện tích phịng học l 40 m2

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mon_toan_lop_4_bai_ki_lo_met_vuong.docx
Giáo án liên quan