Giáo án môn Sinh học Lớp 8 - Tiết 59: Tuyến yên, tuyến giáp

1- Mục tiêu

a. Kiến thức:

- Xác định vị trí, nêu rõ chức năng của tuyến yên, tuyến giáp có liên quan đến các hoocmôn mà chúng tiết ra

b. Kỹ năng:

- Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình, hoạt động nhóm.

- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến yên, tuyến giáp

- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp

- Kĩ năng lắng nghe tích cực

c. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ cơ thể

2- Chuẩn bị của GV và HS

a/ GV: Giáo án, sgk, TLTK

 - Tranh phóng to hình 55.3,56.2,56.3

b/ HS: Vở ghi, sgk

 - Xem trước bài mới

 

doc5 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh học Lớp 8 - Tiết 59: Tuyến yên, tuyến giáp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
12/03/2012
Ngày giảng:
Sinh
8
A
59
#N/A
Sinh
8
B
59
#N/A
Sinh
8
C
59
#N/A
Sinh
8
D
59
#N/A
Sinh
8
E
59
#N/A
Tiết 59: TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP
1- Mục tiêu
a. Kiến thức: 
- Xác định vị trí, nêu rõ chức năng của tuyến yên, tuyến giáp có liên quan đến các hoocmôn mà chúng tiết ra
b. Kỹ năng: 
- Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình, hoạt động nhóm.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến yên, tuyến giáp
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp
- Kĩ năng lắng nghe tích cực
c. Thái độ: 
- Có ý thức bảo vệ cơ thể
2- Chuẩn bị của GV và HS
a/ GV: Giáo án, sgk, TLTK
 - Tranh phóng to hình 55.3,56.2,56.3
b/ HS: Vở ghi, sgk
 - Xem trước bài mới
3- Tiến trình bài giảng
Kiểm tra bài cũ (5’)
Câu hỏi.
Hãy so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?
Đáp án
Đặc điểm so sánh
Tuyến nội tiết
Tuyến ngoại tiết
- Khác nhau:
+Cấu tạo
+Chức năng
- Sản phâm tiết của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu 
- Điều hoà các quá trình chuyển hoá
- Sản phẩm của tuyến ngoại tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài
- Điều khiến hoạt động của một cơ quan hoặc một cơ quan nào đó
- Giống nhau
Các tb tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết
b. Giảng bài mới
 * Đặt vấn đề vào bài mới: Sự tăng trưởng của cơ thể mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn của tuyến yên. Vậy cấu tạo tuyến yên như thế nào? Tuyến trên thận có vai trò gì đối với cơ thể ? 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: (19’)
Tuyến yên
Mục tiêu: Trình bày được vị trí, cấu tạo và chức năng của tuyến yên. 
-GV: Y/c HS quan sát hình 55.3, nghiên cứu thông tin <"thảo luận nhóm nhỏ trả lời các câu hỏi:
-?: Tuyến yên nằm ở đâu?
? Tuyến yên gồm những thuỳ nào?
-GV: Y/c hs quan sát bảng 56.1, trả lời câu hỏi
-?: Hooc môn của tuyến yên tác dụng tới những cơ quan nào?
-GV: Tuyến yên là 1 tuyến quan trọng, giữ vai trò chỉ đạo hầu hết hoạt động của các tuyến nội tiết khác nhờ các hooc môn do tuyến yên tiết ra. Tuy nhiên hoạt động tiết của các tb tuyến thuộc thuỳ trước của tuyến chịu sự đk của nơron vùng dưới đồi, thuỳ sau là thuỳ thần kinh.
-HS: quan sát hình, đọc kĩ thông tin và bảng 56.1 " thảo luận nhóm nhỏ thống nhất câu trả lời
-HS: TL→
-HS: TL→
-HS: Dựa vào bảng trả lời câu hỏi, 
-HS: TL→
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
I. Tuyến yên
- Vị trí: nằm ở nền sọ, có liên quan đến vùng dưới đồi
- Cấu tạo gồm 3 thuỳ:
+Thuỳ trước
+Thuỳ giữa
+Thuỳ sau
- Vai trò:
+Tiết hooc môn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác
+Tiết hooc môn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lí trong cơ thể
Hoạt động 2(16’):
Tuyến giáp
 Mục tiêu: Nêu được sự khác nhau giữa tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết.
-GV: Y/c HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình 56.2 " trả lời câu hỏi
-?: Nêu vị trí của tuyến giáp?
-?: Cấu tạo của tuyến giáp?
-?: Tuyến giáp tiết ra hooc môn gì? Có chức năng gì?
-?: Sự hoạt động của tuyến giáp có liên quan tới chất gì?
-?: Nếu thiếu Iốt gây ra tác hại gì?
-?: Để không thiếu Iốt chúng ta phải làm gì?
-GV:
+ Bệnh bướu cổ là do thiếu Iốt trong khẩu phần ăn hàng ngày nên tuyến yên không tiết ra Tirôxin, vùng ưới đồi và tuyến yên nhận được thông báo ngược về nồng độ Tirôxin thấp trong máu đã tiết hoocmon tăng cường hoạt động của tuyến giáp. Tình trạng này dãn tí phì đại tuyến. 
+ Bệnh bướu bazơđô do rối loạn hoạt động của tuyến gây nên do khả năng tự miễn của cơ thể, tạo ra chất giống TSH của tuyến yên làm tăng cường tiết Tiroxin 
-?: Tuyến giáp kết hợp với tuyến nào? điều khiến quá trình nào trong cơ thể?
-HS: Quan sát hình, theo dõi vào thông tin nêu được
-HS: TL→
-HS: TL→
-HS: TL→
-HS: Iốt
-HS: Thiếu Iốt -> giảm chức năng của tuyến giáp -> Bướu cổ
Hậu quả trẻ em chậm lớn, trí não kém phát triển, người lớn hoạt động thần kinh giảm sút
- Cần dùng muối Iốt bổ sung khẩu phần ăn hàng ngày
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
 -HS: TL→
II Tuyến giáp.
- Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản, nặng 20-25 g
- Cấu tạo: Gồm nang tuyến 
Và tb tiết
- Hooc môn là tiroxin có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và chuyển hoá của tế bào
- Tuyến giáp cùng tuyến cận giáp có vai trò trong điều hoà trao đổi canxi và phốtpho trong máu
c: Củng cố - Luyện tập (4’)
-GV: Gọi hs nêu vai trò của tuyến yên và tuyến giáp
1/ Nêu cấu tạo, vị trí, vai trò của tuyến yên?
2/ Vị trí, cấu tạo, vai trò của tuyến giáp?
1/ Vị trí: nằm ở nền sọ, có liên quan đến vùng dưới đồi
- Cấu tạo gồm 3 thuỳ:
+Thuỳ trước
+Thuỳ giữa
+Thuỳ sau
- Vai trò:
+Tiết hooc môn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác
+Tiết hooc môn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lí trong cơ thể
2/ Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản, nặnng 20-25 g
- Cấu tạo:+ Nang tuyến 
+ tb tiết
- Hooc môn là tiroxin có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và chuyển hoá của tế bào
d: Hướng dẫn về nhà (1’)
-GV: Y/c hs học bài, trả lời câu hỏi và làm bài tập trong sgk
- Chuẩn bị bài mới
* RÚT KINH NGHIỆM:
- Thời gian giảng toàn bài: 
- Thời gian dành cho từng phần: 
.
.........................................................................................................................
- Phương pháp giảng dạy: .
- Nội dung .
.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_sinh_hoc_lop_8_tiet_59_tuyen_yen_tuyen_giap.doc
Giáo án liên quan