Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tuần 30 đến tuần 33 trường TH Đại Hải 1

 I. MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức:

 - Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân.

 - Ôn trò chơi '' Lò cò tiếp sức ''.

 2. kỹ năng:

 -Yêu cầu HS thực hiện được động tác tâng và phát cầu bằng mu bàn chân.

 - Bước đầu biết được cách chơi và bước đầu tham gia trò chơi.

 3.Thái độ: Tổ chức tập luyện theo sự quản lí của nhóm.

 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 1.Địa điểm: Sân trường.

 2. Phương tiện:

 - Giáo viên chuẩn bị còi.

 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

 

doc18 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tuần 30 đến tuần 33 trường TH Đại Hải 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 khi cầu rơi xuống đến mức hợp lí lại tâng cầu lên. Trướng hợp cầu rơi xuống xa hơn vị trí đứng, cần vươn chân ra tâng cầu hoặc di chuyển 1-2 bước nữa để tâng cầu.
- Trò chơi:'' Nhảy ô tiếp sức ''.
 Em số 1 bật nhảy lần lượt tư 2 ô số 1 đến ô số 10 thì quay lại, tiếp tục bật nhảy lần lượt về đến ô số 1, chạm tay ngươi 2 số 2. số 2 nhanh chống bật nhảy như số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết, hàng nào xong trước, ít phạm qui là thắng cuộc. Khộng xuất phát trước lệnh chơi. HS phải nhảy lần lượt các ô qui định, không bỏ cách ô, khi chơi phải đảm bảo an toàn.
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng tay chân thân
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
6-10'
18-22'
4-6'
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS.
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể.
- HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên vòng tròn xung quanh sân tập .
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp khởi động xoay các khớp.
- Cả lớp cùng tham gia tập luyện.
- GV chọn 2HS lên thực hiện mẫu tâng cầu bằng mu bàn chân.
- HS quan sát, nhớ lại kỹ thuật.
- GV nhận xét và chia lớp thành các tổ tập luyện.
- Các tổ tập luyện ở nơi qui định.
- GV đến các tổ quan sát, giúp đỡ, đôn đốc HS tập luyện tâng cầu và nâng cao thành tích.
- Lần lượt tứng tổ lên thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân có xác định thành tích.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS có thành tích tốt.
- GV nêu tên trò chơi, giải thích và hướng dẫn cách chơi.
- HS tập luyện cách chơi.
- GV nhận xét và hướng dẫn thêm về cách chơi.
- Hai đội tham gia vào trò chơi.
- HS phải nhảy lần lượt các ô qui định, không bỏ cách ô, khi chơi phải đảm bảo an toàn 
- GV điều khiển trò chơi.
- GV tổng kết trò chơi.
- Đội nào thắng thì được tuyên dương, đội thua thì phải nắm tay nhau thành vòng tròn vừa nhảy vừa hát.
- GV điều khiển thả lỏng tay chân thân
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện . 
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện
****************
Tuần : 31 
Tiết 62 
BÀI 62
ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI '' CHUYỂN ĐỒ VẬT ''
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
	 - Ôn trò chơi '' Chuyển đồ vật ''.
 2. kỹ năng:
 -Yêu cầu HS thực hiện được động tác tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
 - Bước đầu biết được cách chơi và bước đầu tham gia trò chơi.
 3.Thái độ: Tích cực tập luyện.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi, vật dụng trò chơi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy trên địa hình tự nhiên sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
- Kiểm tra bài cũ: tâng cầu bằng mu bàn chân.
2. Phần cơ bản:
 Đá cầu:
- Tâng cầu bằng mu bàn chân:
 Tung cầu lên cao khoảng 0,5m, khi cầu rơi xuống, dùng mu bàn chân tung cầu lên cao khoảng 0,5m, khi cầu rơi xuống đến mức hợp lí lại tâng cầu lên. Trường hợp cầu rơi xuống xa hơn vị trí đứng, cần vươn chân ra tâng cầu hoặc di chuyển 1-2 bước nữa để tâng cầu.
- Phát cầu bằng mu bàn chân: 
+ Chuẩn bị: Tư thế đứng chuẩn bị gần giống như khi chuẩn bị tâng cầu, nhưng chân đá chạm đất ở phía sau xa hơn.
+ Động tác: Tung cầu lên cao khoảng 0,5m, dùng mu bàn chân đá vào cầu bay lên cao – ra trước đến phía bạn đối diện.
- Thi phát cầu bằng mu bàn chân
- Trò chơi: '' Chuyển đồ vật ''.
 Cách chơi: khi có lệnh em số 1 chạy nhanh lên chuyển bóng lên ô vuông và nhặt mẩu gỗ từ ô vuông về vòng tròn, sau đó chạy về chạm tay vào bạn số 2. số 2 nhanh chống chạy nhanh lên chuyển mẫu gỗ từ vòng tròn lên ô vuông và nhặt bóng từ ô vuông về vòng tròn, sau đó chạy về vạch xuất phát. 
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng tay chân thân
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
6-10'
18-22'
 4-6'
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS.
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể.
- HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên vòng tròn xung quanh sân tập .
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp khởi động xoay các khớp.
- Cả lớp cùng tham gia tập luyện.
- GV nhắc lại kỹ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân.
- GV chọn 1HS lên thực hiện tâng cầu
- HS còn lại quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét và chia tổ tập luyện ở nơi qui định.
- HS tập luyện đồng loạt.
- Mỗi tổ cử 1 đại diện lên thi đua tâng cầu.
- GV giới thiệu kỹ thuật phát cầu bằng mu bàn chân.
- GV chọn 2HS có kỹ thuật tốt lên thực hiện phát cầu.
- HS còn lại quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 2HS phát cầu qua lại cho nhau.
- GV quan sát, giúp đỡ, điều chỉnh động tác cho HS.
- GV tổ chức cho cả lớp tham gia thi đua để chọn ra đội vô địch.
- HS tập hợp thành 2 đội, mỗi đội gồm 2 hàng tập hợp tại vị trí đã chuẩn bị.
- GV chọn một đội làm mẫu cách chạy và cách chuyền đồ vật.
- GV nhận xét, hướng dẫn thêm về cách chơi.
- Cả lớp tập cách chạy và chuyền đồ vật.
- Cả hai đội tham gia trò chơi.
- GV điều khiển thả lỏng tay chân thân
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện . 
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện
***0***0***
Tuần : 32 
Tiết 63 
BÀI 63
ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI '' LĂNG BÓNG ''
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
	 - Ôn trò chơi '' Lăng bóng ''.
 2. kỹ năng:
 -Yêu cầu HS thực hiện được động tác tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
 - Bước đầu biết được cách chơi và bước đầu tham gia trò chơi.
 3.Thái độ: Tích cực tập luyện.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi, vật dụng trò chơi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy trên địa hình tự nhiên sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
- Kiểm tra bài cũ: Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
2. Phần cơ bản:
 Đá cầu:
- Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 
- Phát cầu bằng mu bàn chân: 
+ Chuẩn bị: Tư thế đứng chuẩn bị gần giống như khi chuẩn bị tâng cầu, nhưng chân đá chạm đất ở phía sau xa hơn.
+ Động tác: Tung cầu lên cao khoảng 0,5m, dùng mu bàn chân đá vào cầu bay lên cao – ra trước đến phía bạn đối diện.
- Thi phát cầu bằng mu bàn chân
- Trò chơi: '' Lăn bóng ''.
3. Phần kết thúc:
- Thả lỏng tay chân thân
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
6-10’
18-22’
 4-6’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS.
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể.
- HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên vòng tròn xung quanh sân tập .
- Cán sự lớp điều khiển cả lớp khởi động xoay các khớp.
- Cả lớp cùng tham gia tập luyện.
- HS tập hợp thành 4 hàng ngang.
- GV giới thiệu kỹ thuật chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm hai người.
- HS tập luyện chuyền cầu (bằng má trong hoặc mu bàn chân) theo nhóm hai người.
- HS cần phải khéo léo, linh hoạt trong khi chuyền cầu.
- GV giới thiệu kỹ thuật phát cầu bằng mu bàn chân.
- GV chọn 2HS có kỹ thuật tốt lên thực hiện phát cầu.
- HS còn lại quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét chia lớp thành các nhóm, lần lượt các nhóm phát cầu qua lưới.
- GV quan sát, giúp đỡ, điều chỉnh động tác cho HS.
- GV tổ chức cho cả lớp tham gia thi đua để chọn ra đội vô địch.
- HS tập hợp thành 2 đội, mỗi đội gồm 2 hàng tập hợp tại vị trí đã chuẩn bị.
- GV giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
- Hai đội tham gia chơi thử.
- GV nhận xét, hướng dẫn thêm về cách chơi.
- Cả hai đội tham gia trò chơi.
- Trọng tài công bố kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV điều khiển thả lỏng tay chân thân
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện . 
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện
***************
Tuần : 32 
Tiết 64 
BÀI 64
ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI '' DẪN BÓNG ''
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
	 - Ôn trò chơi '' Dẫn bóng ''.
 2. kỹ năng:
 -Yêu cầu HS thực hiện được động tác tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
 - Bước đầu biết được cách chơi và bước đầu tham gia trò chơi.
 3.Thái độ: Tích cực tập luyện.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi, vật dụng trò chơi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi, quả cầu.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy trên địa hình tự nhiên sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay chân thân.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
- Kiểm tra bài cũ: Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
2. Phần cơ bản:
 Đá cầu:
- Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 
- Phát cầu bằng mu bàn chân: 
+ Chuẩn bị: Tư thế đứng chuẩn bị gần giống như khi chuẩn bị tâng cầu, nhưng chân đá chạm đất ở phía sa

File đính kèm:

  • docTuần30-33lop5.doc
Giáo án liên quan