Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Phân biệt từ ghép, từ láy - Đoàn Hải Hà

Ghi nhớ: Một số trường hợp đặc biệt

Các từ 1 tiếng có nghĩa, 1 tiếng không có nghĩa có phụ âm đầu được ghi bằng những con chữ khác nhau nhưng có cùng cách đọc (c/k/q, ng/ngh, g/gh) thì xếp vào từ láy.

VD: Cuống quýt, gồ ghề, ngốc nghếch

Các từ 1 tiếng có nghĩa, 1 tiếng không có nghĩa nhưng trong các tiếng đều khuyết phụ âm đầu thì xếp vào từ láy.

VD: Ồn ã, ầm ĩ, yên ả, yếu ớt

Các từ có phần vần của 2 tiếng giống nhau âm chính và âm cuối nhưng tiếng thứ nhất không có âm đệm thì xếp vào từ láy đặc biệt.

VD: Băn khoăn, loanh quanh, bàng hoàng

 

ppt10 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Phân biệt từ ghép, từ láy - Đoàn Hải Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: 
Tr ư ­êng TiÓu häc T©n Tr ư­ êng 2 
KÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê víi líp 
TIẾNG VIỆT (T) 
Đoàn Hải Hà 
Kiểm tra bài cũ : 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Xác định từ ghép và từ láy trong các câu sau: 
Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. 
TL 
TL 
TG 
Phân biệt từ ghép, từ láy 
AI NHANH AI ĐÚNG 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Phân biệt từ ghép, từ láy 
Từ ghép 
Từ láy 
Giống nhau 
Đều là từ có nhiều tiếng 
Khác nhau 
Tất cả các tiếng đều có nghĩa 
Một tiếng có nghĩa, tiếng còn lại không có nghĩa hoặc tất cả các tiếng đều không có nghĩa 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Phân biệt từ ghép, từ láy 
Bài 2: Xếp các từ sau vào hai nhóm: Từ ghép- Từ láy 
 Phương hướng, châm chọc, hoa hồng, mong mỏi, chùa chiền, ầm ĩ, ẩm ướt, cong queo, cuống quýt, gồ ghề. 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Phân biệt từ ghép, từ láy 
Từ ghép 
Từ láy 
Phương hướng 
Hoa hồng 
Châm chọc 
Mong mỏi 
Chùa chiền 
Ầm ĩ 
Ẩm ướt 
Cong queo 
Cuống quýt 
Gồ ghề 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Phân biệt từ ghép, từ láy 
Ghi nhớ: Một số trường hợp đặc biệt 
Các từ 1 tiếng có nghĩa, 1 tiếng không có nghĩa có phụ âm đầu được ghi bằng những con chữ khác nhau nhưng có cùng cách đọc (c/k/q, ng/ngh, g/gh) thì xếp vào từ láy. 
VD: Cuống quýt, gồ ghề, ngốc nghếch 
Các từ 1 tiếng có nghĩa, 1 tiếng không có nghĩa nhưng trong các tiếng đều khuyết phụ âm đầu thì xếp vào từ láy. 
VD: Ồn ã, ầm ĩ, yên ả, yếu ớt 
Các từ có phần vần của 2 tiếng giống nhau âm chính và âm cuối nhưng tiếng thứ nhất không có âm đệm thì xếp vào từ láy đặc biệt. 
VD: Băn khoăn, loanh quanh, bàng hoàng 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Phân biệt từ ghép, từ láy 
Bài 3: Hãy viết một đoạn văn ( từ 3-5 câu) kể về một con vật mà em yêu thích trong đó có sử dụng từ láy. 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Phân biệt từ ghép, từ láy 
Tiêu chí nhận xét: 
Đoạn văn viết đúng yêu cầu của đề bài chưa? 
Nhận xét nội dung? 
Nhận xét cách dùng từ, đặt câu? 
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015 
Tiếng việt (tăng) 
Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và các em học sinh! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_4_bai_phan_biet_tu_ghep_tu_lay_doan.ppt
Giáo án liên quan