Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Phép trừ phân số (Tiếp theo) - Huỳnh Tấn Lợi

Bài 3 : Trong một công viên có diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Tóm tắt

Hoa và cây xanh: diện tích

Hoa : diện tích

Cây xanh : .diện tích ?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Phép trừ phân số (Tiếp theo) - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n:To¸n 
Phép trừ phân số (tiếp theo) 
GV: Huỳnh Tấn Lợi 
Kiểm tra bài cũ 
a) 
b) 
*Tính 
Toán 
Phép trừ phân số ( tiếp theo ) 
 Ví dụ: Một cửa hàng có tấn đường, cửa hàng đã bán được tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ? 
Ta phải thực hiện phép tính: 
*Qui đồng mẫu số hai phân số: 
và 
*Trừ hai phân số: 
 Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, 
ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ 
hai phân số đó. 
 
Toán 
PhÐp trõ ph©n sè (tiÕp theo) 
LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH 
Bài 1: 
 Tính 
a) 
b) 
b) 
c) 
d) 
b) 
Bài 1: 
c) 
d) 
c) 
d) 
 Tính 
Bài 2: 
 Tính 
b) 
c) 
d) 
b) 
a) 
b) 
Bài 2: 
c) 
c) 
d) 
 Tính 
d) 
Bài 3 : Trong một công viên có diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ? 
 Bài giải 
Diện tích trồng cây xanh chiếm 
số phần là: 
 ( diệntích ) 
 Đáp số diện tích 
 Tóm tắt 
Hoa và cây xanh: diện tích 
Hoa : diện tích 
Cây xanh : .diện tích ? 
*CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 
 Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, 
ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ 
hai phân số đó. 
*Học thuộc qui tắc trừ hai phân số khác mẫu số. 
*Chuẩn bị bài sau: Luyện tập 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_phep_tru_phan_so_tiep_theo_huynh_ta.ppt
Giáo án liên quan