Giáo án lớp 4 - Tuần 2 năm 2013

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn

- Hiểu ND bi: Ca ngợi Dế Mn cĩ tấm lịng nghĩa hiệp, ght p bức, bất cơng, bnh vực chị Nh Trị yếu đuối.

2. Kĩ năng: -Chọn được danh hiệu phù hợp với tính cách của Dế Mèn. (TL CH trong SGK)

- HSKG chọn đúng hiệu hiệp sĩ và giải thích được lí do vì sao lựa chọn (CH4).

3. Thi độ: Yu thích nhn vật dế mn

II. § dng d¹y hc

· Tranh minh hoạ bài tập đọc SGK.

· Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc.

III. ho¹t ®ng trªn líp

 

doc42 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 2 năm 2013, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hành bài tập.
 Lưu ý : Rèn HS kĩ năng làm bài tập đặc biệt là HS yếu.
* Bài 1 : 
 Đọc các số sau : 353 890, 
33 133, 999 999, 460 609, 
205 505, 260 535
*Bài 2 : Viết các số sau và cho biết chữ số 4 ở mối số thuộc hàng nào, lớp nào.
a) Tám trăm nghìn không trăm bốn mươi.
b) Ba trăm bốn mươi nghìn hai trăm.
c) Bốn trăm nghìn bảy trăm mười tám.
Hóy nờu đặc điểm và màu sắc của hoa, lỏ ; cỏc vẽ hoa, lỏ.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà ôn lại bài.
- HS trả lời câu hỏi của GV
- HS giơ tay những môn đã hoàn thành.
- HS nghe.
- Chia nhóm.
- HS ngồi theo nhóm để hoàn thành bài tập.
- HS chủ động làm bài và trao đổi với cô giáo, với các bạn về bài khó.
- HS làm vào vở, 1 HS chữa bài 
- HS thảo luận nhóm và trả lời 
- 2 HS nêu lại nội dung bài học.
Tiết 3: Hướng dẫn học
Tiết 8: Hoàn thành các bài tập 
I . Mục tiêu:
1Kiến thức: HS hoàn thành kiến thức và bài tập Môn Luyện từ và câu: Biết thờm một số từ ngữ về chủ điểm Thương người như thể thương thõn; Nắm được một cỏch dựng một số từ cú tiếng nhõn theo hai nghĩa khỏc nhau.
HS hoàn thành kiến thức và bài tập Môn Khoa học: Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra bên trong cơ thể.
2.Kỹ năng: Giúp HS nắm chắc kiến thức đã học. Có kỹ năng làm bài tập.
3.Thái độ: Học sinh có ý thức trong học tập
II.Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy học :
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
30’
2’
A. Kiểm tra bài cũ :
B.Hướng dẫn học
1. Hoàn thành kiến thức và bài tập các môn học của buổi sáng.
2. Bài tập phát triển : 
*Môn Tiếng Việt
*Môn Khoa học
C. Củng cố dặn dò :
- Buổi sáng các em đã học những môn gì ?
- Những ai đã hoàn thanh bài môn Luyện từ và câu?
- Những ai đã hoàn thành bài môn Khoa học?
- GV nắm được những HS chưa hoàn thành bài.
- GV tổ chức và hướng dẫn HS tự hoàn thiện bài tập..
- HDHS hoàn thành bài các môn học
- Giúp đỡ những HS yếu.
- HDHS hoàn thành bài tập.
 Lưu ý : Rèn HS kĩ năng làm bài tập đặc biệt là HS yếu.
Giải nghĩa các từ sau: hiền hậu, hiền hoà, hiền từ, hiền lành, hiền khô.
GV gọi HS lờn bảng làm bài.
GV nhận xột đỏnh giỏ .
Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan : Tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà ôn lại bài.
- HS trả lời câu hỏi của GV
- HS giơ tay những môn đã hoàn thành.
- HS nghe.
- Chia nhóm.
- HS ngồi theo nhóm để hoàn thành bài tập.
- HS đọc thầm bài
- HS chủ động làm bài và trao đổi với cô giáo, với các bạn về bài khó.
HS đọc y/c và thảo luận nhúm 
HS lần lượt giải nghĩa các từ.
- Hiền hậu: Hiền lành và phúc hậu.
- Hiền hoà :Hiền lành và ôn hoà.
- Hiền từ:Hiền lành và nhân từ.
- Hiền lành: Rất hiền trong quan hệ đối xử với người khác, không gây hại cho ai.
- Hiền khô: Rất hiền biểu lộ rõ ra trên nét mặt.
HS nhận xột bài làm trờn bảng. 
HS nhận xột bài .
HS nêu câu trả lời, HS khác nhận xét.
Tiết 3: chính tả (Nghe viết)
Tiết 2 : Mười năm cõng bạn đi học 
I.MỤC TIấU: 
1. Kiến thức: Nghe – viết chớnh xỏc, trỡnh bày đỳng đoạn văn: Mười năm cừng bạn đi học
2. Kĩ năng : Phõn biệt và viết đỳng những tiếng cú õm vần dễ lẫn
3. Thỏi độ: HS viết bài cẩn thận, trỡnh bày đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tg
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
27’
3’
A.Baứicuừ:
B.Baứimụựi: 
1.Giụựi thieọu baứi 
2. Hửụựng daónHS nghe- vieỏt chớnh taỷ 
- Nghe – viết chớnh xỏc, trỡnh bày đỳng đoạn văn: Mười năm cừng bạn đi học
3.Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ 
HS bieỏt phaõn bieọt s/x, o/oõ
C. Cuỷng coỏ - Daởn doứ
 GV kieồm tra 2 HS lờn bảng làm bài tập số 2a tiết trước.
GV nhaọn xeựt & chaỏm ủieồm
GV ủoùc ủoaùn vaờn caàn vieỏt chớnh taỷ 1 lửụùt
- ẹoaùn vaờn keồ cho chuựng ta nghe chuyeọn gỡ?
- GV yeõu caàu HS ủoùc thaàm laùi ủoaùn vaờn caàn vieỏt , cho bieỏt nhửừng tửứ ngửừ caàn phaỷi chuự yự khi vieỏt baứi
GV yeõu caàu HS vieỏt nhửừng tửứ ngửừ deó vieỏt sai vaứo baỷng con
- GV ủoùc tửứng caõu, tửứng cuùm tửứ 2 lửụùt cho HS vieỏt
GV ủoùc toaứn baứi chớnh taỷ 1 lửụùt
GV chaỏm baứi 1 soỏ HS , yeõu caàu tửứng caởp HS ủoồi vụỷ soaựt loói cho nhau
GV nhaọn xeựt chung
*Baứi taọp 2: Làm bảng lớp
GV mụứi HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp 2
GV daựn leõn baỷng phieỏu ủaừ vieỏt noọi dung baứi Truyện vui “ Tỡm chỗ ngồi” , 
Cho HS nhận xột về từng bạn đọc bài, cỏch phỏt õm.
GV nhaọn xeựt 
*Bài 3a: Thi nhanh
- Hướng dẫn giải đố
 GV nhaọn xeựt tiết học.
Nhaộc nhửừng HS vieỏt sai chớnh taỷ ghi nhụự ủeồ khoõng vieỏt sai nhửừng tửứ ủaừ hoùc
2 HS làm bài 
HS nhaọn xeựt
- HS theo doừi trong SGK
HS ủoùc thaàm laùi ủoaùn vaờn caàn vieỏt
-Keồ veà moọt cậu bộ suốt mười năm cừng bạn đi học
HS neõu nhửừng hieọn tửụùng mỡnh deó vieỏt sai
HS nhaọn xeựt
HS luyeọn vieỏt baỷng con: Tuyờn Quang, Trường Sinh, 4 ki- lụ một
HS nghe – vieỏt
- HS soaựt laùi baứi
HS ủoồi vụỷ cho nhau ủeồ soaựt loói chớnh taỷ
HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp
HS lần lượt đọc bài
- HS nhận xột cỏch đọc của HS
- HS giải đố
- Nghe thực hiện ở nhà.
Bổ sung:Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013
Tiết 1: Tập đọc
Truyện cổ nước mình
I. MỤC TIấU:
1. Kiến thức : Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng tự hào, tỡnh cảm.
- Hiểu ND: Ca ngợi truyện cổ của nước ta vừa nhõn hậu, thụng minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý bỏu của cha ụng.
2. Kĩ năng : Trả lời được cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa, thuộc 10 dũng thơ đầu hoặc 12 dũng thơ cuối.
3. Thỏi độ: HS thờm yờu truyện cổ nước mỡnh, cũng như truyền thống tốt đẹp của dõn tộc.
II. CHUẨN BỊ:
	- Tranh minh họa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
27’
3’
A. Bài cũ:
B.Bàimới:
1. Giụựi thieọu baứi
2. Luyện đọc 
3 Tỡm hiểu bài
- Trả lời được cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa,
3/ Đọc diễn cảm bài thơ
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng tự hào, tỡnh cảm.
C. Củng cố- Dặn dũ:
Gọi 2,3 HS đọc bài trước, TLCH nội dung bài
Nhận xột ghi điểm
- Gọi 1HS đọc toàn bài 
- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn
- GV chỉnh sửa giọng đọc cho HS 
- Lưu ý cỏch ngắt nhịp cho HS
VD: Vừa nhõn hậu / lại tuyệt vời sõu xa
 Thương người / rồi mới thương ta
- Hướng dẫn HS tỡm hiểu nghĩa từ mới.
GV đọc mẫu toàn bài
- Cho HS đọc từ đầu ...đến đa mang và TLCH 
- Vỡ sao tỏc giả yờu truyện cổ nước nhà.
-Đoạn thơ này núi lờn điều gỡ?
- Gọi HS đọc phần cũn lại
-Bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào.
-Tỡm thờm những truyện cổ khỏc thể hiện lũng nhõn hậu của người Việt Nam ta.
-Gọi 2 HS đọc 2 dũng thơ cuối
-Em hiểu ý ngĩa của 2 dũng thơ cuối bài như thế nào?
- Đoạn thơ cuối núi lờn điều gỡ? 
Toàn bộ bài thơ cú ý nghĩa như thế nào?
-Gọi 2 HS đọc toàn bài. Yờu cầu cả lớp đọc thầm và phỏt hiện giọng đọc.
-Nờu đoạn thơ cần đọc và yờu cầu HS đọc diễn cảm.
-Nhận xột và sửa giọng đọc cho cả lớp.
+ Hướng dẫn đọc thuộc lũng 10 dũng thơ đầu hoặc 12 dũng thơ cuối.
-Gọi HS lờn bảng đọc
-Nhận xột, ghi điểm.
-Nhận xột tiết học
-Dặn về nhà học bài
-2,3 HS lờn bảng đọc bài “Dế Mốn bờnh vực kẻ yếu” và trả lời cõu hỏi nội dung bài
-HS nhắc lại bài
-1 HS khỏ đọc toàn bài
-HS đọc nối tiếp từng đoạn
* Đoạn 1: Từ đầu đến Người tiờn độ trỡ
*Đoạn 2: Mang theo....nghiờng soi
* Đoạn 3: Đời cha...ụng cha cảu mỡnh
* Đoạn 4: Rất cụng bằng....việc gỡ
* Đoạn 5: Phần cũn lại
- HS lắng nghe
- Tỏc giả yờu truyện cổ nước nhà là vỡ:
+ Vỡ truyện cổ nước mỡnh rất nhõn hậu và cú ý nghĩa sõu xa.
+ Vỡ truyện cổ đề cao những phẩm chất tốt đẹp của ụng cha ta: cụnh bằng, thụng minh, độ lượng...
- Đoạn thơ ca ngợi truyện cổ và đề cao lũng nhõn hậu, ăn ở hiền lành.
- Tấm cỏm, Đẽo cày giữa đường... 
- Thạch Sanh, Sự tớch hồ Ba Bể, Nàng tiờn ốc...
- 2 HS đọc bài
- Là lời ụng cha răn dạy con chỏu đời sau.
- Là bài học quý giỏ của ụng cha ta
- Ca ngợi truyện cổ của nước ta vừa nhõn hậu, thụng minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý bỏu của cha ụng.
-2 HS đọc bài, lớp đọc thầm tỡm giọng đọc phự hợp.
-HS đọc từ đầu... nghiờng soi
- Nhận xột giọng đọc
- Học thuộc lũng bài thơ
- Đọc thuộc lũng bài
- Nghe thực hiện ở nhà.
Tiết 3: 	Toán
Tiết 8:Hàng và lớp
I. MỤC TIấU: 
1. Kiến thức 
Biết được cỏc hàng trong lớp đơn vị, lớp nghỡn.
Biết giỏ trị của chữ số theo vị trớ của từng chữ số đú trong mỗi số. 
2- Kĩ năng
Biết viết thành tổng theo hàng.
3. Thỏi độ: 
- Yờu thớch và tớch cực học toỏn
II. CHUẨN BỊ: 
Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tg
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
27’
3’
A . Bài cũ
B. Bài mới
1/ Giụựi thieọu baứi
2/ Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghỡn
3/ Thực hành
*Bài 1: Cho HS quan sỏt và phõn tớch mẫu
*Bài2:Cỏ nhõn
Bài 3: Làm vở
C. Củng cố - Dặn dũ
- 2, 3 HS lờn bảng làm bài 3 tiết trước
- Nhận xột – ghi điểm
- Cho HS nờu tờn cỏc hàng đó học rồi sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
- GV giới thiệu cỏc hàng tạo thành lớp ( như SGK)
- Cho HS đọc thứ tự cỏc hàng ở trờn bảng.
- Nhận xột 
- Dỏn phiếu học tập lờn bảng sau đú gọi HS lờn làm
- Nhận xột
Tổ chức cho HS nờu miệng
Nhận xột
* Hướng dẫn viết cỏc số sau thành tổng
VD: 52314 = 
 50 000 + 2000+ 300+ 10+4
GV chấm bài, nhận xột
- Nhận xột tiết học
- Dặn về nhà học bài
3 HS lờn bảng làm cỏc cõu a,b,c
-Nhắc lại bài
- HS nờu
- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị
- Hàng nghỡn, hàng chục nghỡn, hàng trăm nghỡn hợp thành lớp nghỡn. 
- 2,3 HS đọc bài
1/ HS làm vào vở như SGK
- Lớp nhận xột sửa bài
- Nhận xột
- Cỏ nhõn nờu miệng
46 307: Bốn mươi sỏu nghỡn ba trăm linh bảy. Chữ số 3 thuộc hàng trăm, lớp đơn vị
56 032: Năm mươi sỏu nghỡn khụng trăm ba mươi hai. Chữ số 3 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.
3/ HS làm vở
503 060 = 500 000+ 3000+ 60
83760 = 80 000+ 3000+ 700+ 60
176091=100 000+70000+ 6000+ 90+ 1
- Nghe thực hiện ở nhà
Tiết 1: KỂ CHUYỆN
Tiết 2: Kể chuyện đã nghe, đã đọc 
I. MỤC TIấU:
1. Kiến thức: Hiểu cõu chuyện thơ Nàng Tiờn Ốc, kể lại đủ ý bằng lời của mỡnh.
2. Kĩ năng : Hiểu ý nghĩa cõu chuyện: Con người cần thương yờu, giỳp đỡ lẫn nhau.
3. Thỏi độ: HS học tập được sự nhõn hậ

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4 tuan 2 chuan.doc
Giáo án liên quan