Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 12 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 485 (Có đáp án)

I. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?

A. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.

B. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.

C. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.

D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.

Câu 2: Hiện tượng động vật di cư hàng loạt lên cạn xảy ra vào:

A. Kỉ Đêvôn B. Kỉ Silua C. Kỉ than đá D. Kỉ Cambri

Câu 3: Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm:

A. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn

B. hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước

C. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt

D. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo

Câu 4: Trong hệ sinh thái chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp năng lượng cao nhất cho con người (sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau)?

A. Thực vật -> Động vật phù du -> Cá ->Người

B. Thực vật --> Cá --> Chim --> Trứng chim --> Người

C. Thực vật --> Người

D. Thực vật --> Dê --> Người

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của sinh giới trong đại trung sinh là:

A. Đại phát triển mạnh ở hạt trần và bò sát B. Đại tiêu diệt của bò sát khổng lồ

C. Đại có nhiều biến động về địa chất nhất D. Đại phát triển mạnh ở hạt kín và sâu bọ

Câu 6: Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là:

A. cây tràm B. cây mua C. bọ lá D. tôm nước lợ

Câu 7: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là

A. khoảng gây chết. B. khoảng chống chịu. C. giới hạn sinh thái. D. khoảng thuận lợi.

Câu 8: Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là

A. đười ươi B. Gôrila C. tinh tinh D. vượn

Câu 9: Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, thì loài đặc trưng là:

A. cây sim B. cây cọ C. cá cóc D. bọ que

Câu 10: Sinh vật sản xuất là những sinh vật:

A. động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật

B. chỉ gồm các sinh vật có khả năng hóa tổng hợp

C. phân giải vật chất (xác chết, chất thải) thành những chất vô cơ trả lại cho môi trường

D. có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ để tự nuôi sống bản thân

 

docx2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 12 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 485 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: SINH HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút;( không kể thời gian phát đề )
Mã đề thi 485
I. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?
A. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.
B. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
C. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.
D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.
Câu 2: Hiện tượng động vật di cư hàng loạt lên cạn xảy ra vào:
A. Kỉ Đêvôn	B. Kỉ Silua	C. Kỉ than đá	D. Kỉ Cambri
Câu 3: Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm:
A. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn
B. hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước
C. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt
D. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo
Câu 4: Trong hệ sinh thái chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp năng lượng cao nhất cho con người (sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau)?
A. Thực vật -> Động vật phù du -> Cá ->Người
B. Thực vật --> Cá --> Chim --> Trứng chim --> Người
C. Thực vật --> Người
D. Thực vật --> Dê --> Người
Câu 5: Đặc điểm nổi bật của sinh giới trong đại trung sinh là:
A. Đại phát triển mạnh ở hạt trần và bò sát	B. Đại tiêu diệt của bò sát khổng lồ
C. Đại có nhiều biến động về địa chất nhất	D. Đại phát triển mạnh ở hạt kín và sâu bọ
Câu 6: Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là:
A. cây tràm	B. cây mua	C. bọ lá	D. tôm nước lợ
Câu 7: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là
A. khoảng gây chết.	B. khoảng chống chịu.	C. giới hạn sinh thái.	D. khoảng thuận lợi.
Câu 8: Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là
A. đười ươi	B. Gôrila	C. tinh tinh	D. vượn
Câu 9: Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, thì loài đặc trưng là:
A. cây sim	B. cây cọ	C. cá cóc	D. bọ que
Câu 10: Sinh vật sản xuất là những sinh vật:
A. động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật
B. chỉ gồm các sinh vật có khả năng hóa tổng hợp
C. phân giải vật chất (xác chết, chất thải) thành những chất vô cơ trả lại cho môi trường
D. có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ để tự nuôi sống bản thân
Câu 11: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?
A. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu	B. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ
C. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ	D. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng
Câu 12: Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ cơ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường?
A. Lưỡng cư.	B. Thú.	C. Cá xương.	D. Bò sát.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Phân biệt quần thể và quần xã sinh vật.
Câu 2 (2,0 điểm): Diễn thế sinh thái là gì? Nêu nguyên nhân chính dẫn đến diễn thế sinh thái?
Câu 3 (2,0 điểm): Lịch sử trái đất kèm theo sự sống được chia thành mấy đại? Đó là những đại nào? Loài người xuất hiện trong thời gian nào? Và trong điều kiện nào?
Câu 4 (1,0 điểm): Theo em hậu quả của việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên là gì?
Câu 5 (1,0 điểm): Nhân tố sinh thái là gì? Có những loại nhân tố sinh thái nào?
----------- HẾT ----------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
-----------------------------------------------

File đính kèm:

  • docxde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_sinh_hoc_lop_12_nam.docx
  • docxHuong dan cham de Sinh 12 - HKII - 2017-2018 - Chinh thuc - Hoang Thi Bang.docx
  • docxMa tran de thi Sinh hoc 12 - HKII - 2017-2018 - Chinh thuc - Hoang Thi Bang.docx
Giáo án liên quan