Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Hóa học Lớp 10 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 132 (Có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là

A. 2s22p4. B. 3s23p4. C. 3s23p6. D. 3s13p4.

Câu 2: Khi cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với NaCl rắn, khí sinh ra sau phản ứng là

A. SO2. B. H2S. C. HCl. D. Cl2.

Câu 3: Clorua vôi là muối của kim loại canxi với 2 loai gốc axit là clorua Cl- và hipoclorit ClO-. Vậy clorua vôi gọi là muối gì?

A. Muối của 2 axit. B. Muối trung hòa. C. Muối kép. D. Muối hỗn tạp.

Câu 4: Nguyên tắc pha loãng dung dịch H2SO4 đặc là

A. đổ từ từ nước vào axit. B. đổ từ từ axit vào nước.

C. đổ nhanh axit vào nước. D. đổ nhanh nước vào axit.

Câu 5: Dung dịch nào dưới đây không đựng được bằng lọ thủy tinh ?

A. HF. B. NaCl C. H2SO4 đậm đặc. D. HCl.

Câu 6: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển theo chiều thuận nếu tăng áp suất ?

A. 2H2(k) + O2(k) 2H2O(k). B. 2NO(k) N2(k) + O2(k)

C. 2CO2(k) 2CO(k) + O2(k) D. 2SO3(k) 2SO2(k) + O2(k)

Câu 7: Halogen có tính ô xi hóa mạnh nhất là

A. Br2. B. Cl2. C. F2. D. I2.

Câu 8: Nước clo là hỗn hợp gồm các chất

A. NaCl, NaClO, H2O. B. HCl, HClO, H2O.

C. HCl, HClO,Cl2, H2O. D. NaCl, NaClO3, H2O.

Câu 9: Cho khí Cl2 tác dụng với sắt, sản phẩm sinh ra là

A. Fe2Cl3. B. FeCl2. C. FeCl. D. FeCl3.

Câu 10: Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc ( trong sản xuất gang), yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là

A. nhiệt độ, áp suất. B. diện tích tiếp xúc.

C. nồng độ. D. xúc tác.

Câu 11: Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch riêng biệt : NaF, NaCl, NaBr, NaI. Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 4 dung dịch trên là

A. Quỳ tím. B. BaCl2. C. CuSO4. D. AgNO3.-

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Hóa học Lớp 10 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 132 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 132
Họ, tên thí sinh:...................................................................
Số báo danh: ....................
 Cho biêt nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; S = 32; N =14; O = 16; Fe = 56; 
Na = 23; K=39; Zn=65; Cu=64.
I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là
A. 2s22p4.	B. 3s23p4.	C. 3s23p6.	D. 3s13p4.
Câu 2: Khi cho axit sunfuric đậm đặc tác dụng với NaCl rắn, khí sinh ra sau phản ứng là
A. SO2.	B. H2S.	C. HCl.	D. Cl2.
Câu 3: Clorua vôi là muối của kim loại canxi với 2 loai gốc axit là clorua Cl- và hipoclorit ClO-. Vậy clorua vôi gọi là muối gì?
A. Muối của 2 axit.	B. Muối trung hòa.	C. Muối kép.	D. Muối hỗn tạp.
Câu 4: Nguyên tắc pha loãng dung dịch H2SO4 đặc là
A. đổ từ từ nước vào axit.	B. đổ từ từ axit vào nước.
C. đổ nhanh axit vào nước.	D. đổ nhanh nước vào axit.
Câu 5: Dung dịch nào dưới đây không đựng được bằng lọ thủy tinh ?
A. HF.	B. NaCl	C. H2SO4 đậm đặc.	D. HCl.
Câu 6: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển theo chiều thuận nếu tăng áp suất ?
A. 2H2(k) + O2(k) 2H2O(k).	B. 2NO(k) N2(k) + O2(k)
C. 2CO2(k) 2CO(k) + O2(k)	D. 2SO3(k) 2SO2(k) + O2(k)
Câu 7: Halogen có tính ô xi hóa mạnh nhất là
A. Br2.	B. Cl2.	C. F2.	D. I2.
Câu 8: Nước clo là hỗn hợp gồm các chất
A. NaCl, NaClO, H2O.	B. HCl, HClO, H2O.
C. HCl, HClO,Cl2, H2O.	D. NaCl, NaClO3, H2O.
Câu 9: Cho khí Cl2 tác dụng với sắt, sản phẩm sinh ra là
A. Fe2Cl3.	B. FeCl2.	C. FeCl.	D. FeCl3.
Câu 10: Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc ( trong sản xuất gang), yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là
A. nhiệt độ, áp suất.	B. diện tích tiếp xúc.
C. nồng độ.	D. xúc tác.
Câu 11: Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch riêng biệt : NaF, NaCl, NaBr, NaI. Hóa chất duy nhất dùng để nhận biết 4 dung dịch trên là
A. Quỳ tím.	B. BaCl2.	C. CuSO4.	D. AgNO3.-
Câu 12: Một chất chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước, chữa sâu răng và còn dùng bảo vệ sinh vật trên trái đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là
A. N2O.	B. O3.	C. SO2.	D. O2.
II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) Cl2 + NaOH 
b) Fe + 2HCl 
c) HCl + MnO2 
d) H2SO4 đ.nóng + Fe 
Câu 2 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 4 dung dịch đựng trong 4 lọ bị mất nhãn sau: HCl, NaCl, KBr, Na2SO4.
Câu 3 (3,0 điểm): Cho 45 g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc). 
 a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
 b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 ----------- HẾT ----------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁM THỊ 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_hoa_hoc_lop_10_nam.doc
  • docHuong dan cham Hoa hoc 10 - HKII nam hoc 2017-2018 - Chinh thuc - Vu Thi Thuong.doc
  • docMa tran de thi mon Hoa hoc 10 - HKII nam hoc 2017-2018 - Chinh thuc - Vu Thi Thuong.doc