Đề kiểm tra môn Hình học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án)

Câu 1 (2,0 điểm)

 Cho HIK PQR. Viết tên các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Câu 2 (1,0 điểm)

 Tính . Biết:

a) MN = 125cm; PQ = 500cm; b) MN = 75cm; PQ = 2,5dm.

Câu 3 (2,0 điểm) Cho hình vẽ, biết:

 AD = 2,5 cm, DB = 5 cm,

 AE = 3 cm, EC = 6 cm và DE = 3,5 cm.

 Chứng minh: DE//BC và tính độ dài BC.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hình học Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
ĐỀ KIỂM TRA 
MÔN: HÌNH HỌC 8 (Tiết 54)
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề gồm 04 câu - 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm) 
 ChoHIKPQR. Viết tên các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.
Câu 2 (1,0 điểm) 
 Tính . Biết:
a) MN = 125cm; PQ = 500cm; b) MN = 75cm; PQ = 2,5dm. 
Câu 3 (2,0 điểm) Cho hình vẽ, biết:
 AD = 2,5 cm, DB = 5 cm, 
 AE = 3 cm, EC = 6 cm và DE = 3,5 cm.
 Chứng minh: DE//BC và tính độ dài BC.
Câu 4 (5,0 điểm) 
 ChoABC vuông tại A, đường cao AD. 
a) Chứng minh:ABCDAC.
b) Chứng minh: AC2 = BC.DC; AD2 = DB.DC.
c) Gọi E, F là hình chiếu của D trên AB, AC. Biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính tỉ số diện tích AFE
và ABC.
------------ Hết ------------
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 
MÔN: HÌNH HỌC 8 (Tiết 54)
NĂM HỌC: 2017 - 2018
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
1
(2 điểm)
(2 điểm)
- Các cặp góc bằng nhau: ; ;
1,0đ
- Tỉ số đồng dạng tương ứng: .
1,0đ
2
(1 điểm)
a (0,5 điểm)
;
0,5đ
b (0,5 điểm)
.
0,5đ
3
(2 điểm)
- Chứng minh được DE//BC.
1,0đ
- Tính được BC = 10,5 cm.
1,0đ
3
(5 điểm)
- Vẽ đúng hình:
0,5đ
a. (2,0 điểm)
- Chứng minh đượcABCDAC (g.g).
2,0đ
b. (1,5 điểm)
- Chứng minh được: AC2 = BC.DC; 
0,75đ
- Chứng minh được: AD2 = DB.DC.
0,75đ
c. (1,0 điểm)
- Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật 
0,25đ
- Chứng minh đượcABCAFE (g.g).
0,25đ
- Tính được BC = 10cm, AD = 4,8cm suy ra EF = 4,8cm
0,25đ
- Vì ABCAFE (g.g) .
0,25đ
------------ Hết ------------

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_hinh_hoc_lop_8_nam_hoc_2017_2018_truong_thcs.doc
Giáo án liên quan