Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 9 - Năm học 2018-2019

Điểm Lời cô phê

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Trả lời bằng cách lựa chọn một trong các đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái (A, B.) trong các câu dưới đây:

1. Sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể diễn ra ở kì nào trong chu kì tế bào?

A. Kì giữa; B. Kì đầu; C. Kì trung gian; D. Kì sau và kì cuối.

2. Cấu trúc của nhiễm sắc thể được biểu hiện rõ nhất ở kì nào trong quá trình phân chia tế bào?

A. Kì đầu; B. Kì giữa; C. Kì trung gian; D. Kì sau và kì cuối

3. Quan sát hình sau đây và cho biết hình vẽ đó thuộc kì nào của giảm phân I ?

A. Kì sau

B. Kì giữa

C. Kì đầu

D. Kì cuối

4. Trong các cặp tính trạng sau, cặp nào là cặp tính trạng tương phản:

A. Hoa đỏ – Hạt vàng; B. Hạt trơn – Hạt nhăn.

C. Thân thấp – Thân thấp; D. Qủa vàng – Thân cao.

5, Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng thì F2 nhất thiết phải có:

A. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

B. Bốn kiểu hình khác nhau; D. Các biến dị tổ hợp.

D. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

6. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được.

A. Toàn quả đỏ B. Toàn quả vàng

C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng

II. Phần tự luận (7điểm)

Câu 2 (2 điểm):

a. Phát biểu nội dung quy luật phân li.

 

docx3 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Lớp 9 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: SINH HỌC 9
 (Đề này gồm 5 câu, 01 trang)
Điểm
Lời cô phê
Đề bài
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Trả lời bằng cách lựa chọn một trong các đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái (A, B...) trong các câu dưới đây:
1. Sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể diễn ra ở kì nào trong chu kì tế bào?
A. Kì giữa; B. Kì đầu; C. Kì trung gian; D. Kì sau và kì cuối.
2. Cấu trúc của nhiễm sắc thể được biểu hiện rõ nhất ở kì nào trong quá trình phân chia tế bào? 
A. Kì đầu; B. Kì giữa; C. Kì trung gian; 
D. Kì sau và kì cuối
3. Quan sát hình sau đây và cho biết hình vẽ đó thuộc kì nào của giảm phân I ?
A. Kì sau
B. Kì giữa 
C. Kì đầu
D. Kì cuối
4. Trong các cặp tính trạng sau, cặp nào là cặp tính trạng tương phản:
A. Hoa đỏ – Hạt vàng;	 B. Hạt trơn – Hạt nhăn.
C. Thân thấp – Thân thấp;	 D. Qủa vàng – Thân cao.
5, Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng thì F2 nhất thiết phải có:
A. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.
B. Bốn kiểu hình khác nhau; D. Các biến dị tổ hợp.
D. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
6. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được.
A. Toàn quả đỏ B. Toàn quả vàng
C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng
II. Phần tự luận (7điểm)
Câu 2 (2 điểm):
a. Phát biểu nội dung quy luật phân li.
b. Ở cà chua gen A quy định tính trạng quả đỏ, gen a quy định tính trạng quả vàng
Hãy viết sơ đồ lai từ P đến F1, ghi rõ tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của F1 trong trường hợp sau:
P: Aa (Quả đỏ) x aa (Quả vàng)
Câu 2 (2 điểm): Dựa vào cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính, em hãy trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người.Viết sơ đồ minh họa cơ chế NST xác định giới tính ở người.
Câu 3 (2 điểm):
a. Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù?
b. Một gen có A = 500 nuclêôtit và có G = 2A. Khi gen nói trên nhân đôi 4 lần liên tiếp, hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình tự nhân đôi của gen đó.
Câu 4 (1 điểm):
 Một đoạn mạch khuôn của gen có trình tự sắp xếp như sau:	
- A – T – X – X – G – T – A – X – G – 
a. Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó?
b. Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch mARN được tổng hợp từ đoạn gen nói trên.
....................

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_45_phut_mon_sinh_hoc_lop_9_nam_hoc_2018_2019.docx
Giáo án liên quan