Đề cương ôn tập Ngữ văn 9 - Học kì I năm học: 2010 - 2011

A. VĂN HỌC

I. Văn học Việt Nam:

· Văn học Việt Nam Trung đại.

1. Đọc thuộc lòng các đoạn trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du(Chị em Thuý Kiều, cảnh ngày xuân, Kièu ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều, Thuý Kiều báo ân Báo oán)

2. đọc thuộc lòng đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

3. Em hãy nêu những hiểu biết về tác giả Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Dữ, Phạm Đình Hổ.

4. Tóm tát nội dung của các truyện: Chuyện người con gái Nam Xương, Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh, Hoàng Lê nhất thống chí.

5. Tóm tắt tắc phẩm Truyện Kiều, Lục Vân Tiên .

6. Nêu gía trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều, Lục Vân Tiên.

· Văn học Việt nam hiện đại:

1. Học thuộc lòng các bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Anh trăng.

2. Tóm tắt các tác phẩm truyện: Làng, Lặng lẽ SaPa, Chiếc lược ngà, Cố hương, Những đứa trẻ.

3. Trình bày những giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm truyện văn học hện đại và trung đại Việt Nam.

Trình bày những nét chính về cuộc dời và sáng tác của các nhà văn, nhà thơ: Chính Hữu, Phạm Tiến Duật, Bằng Việt, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Duy, Huy Cận, Kim Lân, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Thành Long, Lỗ Tấn, M. Gor

doc2 trang | Chia sẻ: giathuc10 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Ngữ văn 9 - Học kì I năm học: 2010 - 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 - HỌC KÌ I
Năm học: 2010-2011
VĂN HỌC
Văn học Việt Nam:
Văn học Việt Nam Trung đại.
Đọc thuộc lòng các đoạn trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du(Chị em Thuý Kiều, cảnh ngày xuân, Kièu ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sinh mua Kiều, Thuý Kiều báo ân Báo oán)
Đọc thuộc lòng đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
Em hãy nêu những hiểu biết về tác giả Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Dữ, Phạm Đình Hổ.
Tóm tát nội dung của các truyện: Chuyện người con gái Nam Xương, Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh, Hoàng Lê nhất thống chí.
Tóm tắt tắc phẩm Truyện Kiều, Lục Vân Tiên .
Nêu gía trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều, Lục Vân Tiên.
Văn học Việt Nam hiện đại:
Học thuộc lòng các bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Aùnh trăng.
Tóm tắt các tác phẩm truyện: Làng, Lặng lẽ SaPa, Chiếc lược ngà, Cố hương, Những đứa trẻ.
Trình bày những giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm truyện văn học hện đại và trung đại Việt Nam.
Trình bày những nét chính về cuộc dời và sáng tác của các nhà văn, nhà thơ: Chính Hữu, Phạm Tiến Duật, Bằng Việt, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Duy, Huy Cận, Kim Lân, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Thành Long, Lỗ Tấn, M. Gor-ki
TIẾNG VIỆT-NGỮ PHÁP
Các đặc điểm của các phương châm hội thoại. Cho ví dụ
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Cho ví dụ cụ thể.
Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng.
Thuật ngữ là gì ? Đặc điểm cảu thuật ngữ?
TẬP LÀM VĂN
Phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Từ đó em có suy nghĩ gì về người lính trong kháng chiến chống Pháp.
Phân tích hình ảnh người lính trong bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Từ đó em có suy nghĩ gì về người lính trong kháng chiến chống Mĩ.
Phân tích hinhf ảnh bếp lửa trong bài thơ cùng tên của Bằng Việt.
Hãy phân tích một hình ảnh thơ mà em thích nhất trong bài thơ Khúc hát ru những en bé lớn trên lưng mẹ cảu Nguyễn Khoa Điềm.
Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Aùnh trăng của Nguyễn Duy.
Mượn lời ông Hai em hãy tóm tắt lại truyện ngắn Làng của Kim Lân.
Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.
Bày tỏ những suy nghĩ của emvề nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ SaPa của Nguyễn Thành Long.
Tóm tắt truyện ngắn chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.
Phân tích nhân vật bé thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quyang Sáng.
Viết đoạn văn phân tích hình ảnh con đường cuối truyện ngắn Cốù hương của Lỗ Tấn.
Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn.
Phân tích sự đối lập thiện- ác trong đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn.
Trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nhân vật Lục Vân Tiên có nói: "Nhớ câu kiến ngãi bất vi. Làm người thế ấy cuãng phi anh hùng."
Hãy phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích để làm rõ quan niệm đó của nhân vật.
So sánh tài sức chị em Thuý Kiều qua đoạn trích Chị em Thuý Kiều.
 Phân tích bức tranh phong cảnh trong đoạn trích Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều của Nguyễ Du)
 Eûm hãy phân tích nhân vật Nguyễn Huệ trong đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh.
Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.
Thuyết minh về một giống cây trồng ở địa phương em.
Vì sao có thể nói Đoàn thuyền đánh cá khúc tráng ca ngợi ca cuộc sống mới.
THE END

File đính kèm:

  • docde cuong van 9.doc
Giáo án liên quan