Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 2: What’s this? - Trường TH Tân Tạo

Unit 2: What’s this?

WORDS

Review old lesson:

Game: Match

green

black

white

blue

red

New words:

desk

New words:

desk

Game 1:Guess the picture

 

ppt15 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 2: What’s this? - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 2 : What’s this? 
Class 1.3 
WORDS 
Review old lesson: 
black 
green 
blue 
white 
red 
Game: Match 
New words: 
desk 
New words: 
chair 
New words: 
Crayon 
New words: 
pencil 
New words: 
notebook 
Game 
Game 1:Guess the picture 
Game 1:Guess the pictures 
Game 1:Guess the pictures 
Game 1:Guess the pictures 
Game 2:Find the same word & picture 
desk 
notebook 
crayon 
pencil 
consolidation 
chair 
crayon 
pencil 
desk 
Read my lip 
Thank you 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_2_whats_this_truong_th_tan_ta.ppt
Giáo án liên quan