Bài giảng môn Tập đọc Lớp 4 - Bài: Bốn anh tài

Đến một cánh đồng khô cạn, Cẩu Khây thấy một cậu bé vạm vỡ đang dùng ta làm vố đóng cọc / để đắp đập dẫn nước vào ruộng.

Họ ngạc nhiên / thấy một cậu bé đang lấy vành tai tát nước suối / lên một thửa ruộng cao bằng mái nhà.

Luyện

Luyện đọc diễn cảm

 Ngày xưa, ở bản kia, có một chú bé tuy nhỏ người nhưng ăn một lúc hết chín chõ xôi. Vì vậy người ta đặt cho chú là Cẩu Khây. Cẩu Khây lên mười tuổi, sức đã bằng trai mưới tám, mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ.

Hồi ấy, trong vùng xuất hiện một con yêu tinh chuyên

 bắt người và súc vật. Chẳng mấy chốc, làng bản tan

hoang, nhiều nơi không còn ai sống sót. Thương dân bản,

Cẩu Khây quyết chí lên đường diệt trừ yêu tinh.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Tập đọc Lớp 4 - Bài: Bốn anh tài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Các chủ điểm đã học : 
Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016 
Tập đọc 
Bốn anh tài 
Đến một cánh đồng khô cạn, Cẩu Khây thấy một cậu bé vạm vỡ đang dùng ta làm vố đóng cọc / để đắp đập dẫn nước vào ruộng. 
Họ ngạc nhiên / thấy một cậu bé đang lấy vành tai tát nước suối / lên một thửa ruộng cao bằng mái nhà. 
Tập đọc 
Bốn anh tài 
Tập đọc 
Bốn anh tài 
Luyện đọc diễn cảm 
 Ngày xưa, ở bản kia, có một chú bé tuy nhỏ người nhưng ăn một lúc hết chín chõ xôi. Vì vậy người ta đặt cho chú là Cẩu Khây. Cẩu Khây lên mười tuổi, sức đã bằng trai mưới tám, mười lăm tuổi đã tinh thông võ nghệ. 
 Hồi ấy, trong vùng xuất hiện một con yêu tinh chuyên 
 bắt người và súc vật. Chẳng mấy chốc, làng bản tan 
hoang, nhiều nơi không còn ai sống sót. Thương dân bản, 
Cẩu Khây quyết chí lên đường diệt trừ yêu tinh. 
chín chõ xôi 
lên mười 
mười lăm tuổi 
tinh thông võ nghệ 
tan 
hoang 
quyết chí 
không còn ai 
Tập đọc 
Bốn anh tài 
S/4 
Từ khó : 
Tìm hiểu bài : 
 Cẩu Khây 
 Tinh thông 
 Yêu tinh 
Nội dung : Ca ngợi sức khỏe, tài năng, 
lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của 
bốn anh em Cẩu Khây. 
-Nắm Tay Đóng Cọc 
-Lấy Tai Tát Nước 
-Móng Tay Đục Máng 
- Bốn anh tài trong bài có những đức tính gì tốt mà chúng ta cần học tập ? 
XIN TRAÂN TROÏNG CAÛM ÔN QUÍ THAÀY COÂ 
KÍNH CHUÙC SÖÙC KHOEÛ QUÍ THAÀY COÂ! 
Taäp theå: Lôùp 4C 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tap_doc_lop_4_bai_bon_anh_tai.ppt
Giáo án liên quan