Đề thi olympic học sinh giỏi Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học Cẩm Đông (Có đáp án)

A- Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

C©u 1: Tuæi trung b×nh cña bè, mÑ vµ Mai lµ 25. BiÕt tuæi trung b×nh cña bè vµ mÑ lµ 32. Hái Mai bao nhiªu tuæi ?

A. 11 tuæi B. 10 tuæi C. 9 tuæi D. 8 tuæi

Câu 2: Trong các từ sau, từ nào là từ ghép:

A. xinh x¾n B. tươi cười C. gập ghềnh D. inh ỏi

Câu 3: Sắp xếp các sự chuyển thể sau theo đúng trình tự sự chuyển thể của nước.

1- ngưng tụ; 2- bay hơi; 3- đông đặc; 4- nóng chảy

A. 1-2-3-4 B. 4-2-1-3 C. 3-4-1-2 D. 2-1-3-4

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 25 dm2 3 cm2 = cm2 là:

A. 253 B. 2503 C. 25 003 D. 2530

Câu 5: Trong các từ sau từ nào viết đúng chính tả ?

A. nô lệ B. lô lệ C. lô nệ D. nô nệ

Câu 6: Lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám làm trường đào tạo nhân tài lần đầu tiên ở nước ta. Đó là thời nào?

A. Trần B. Lý C. Nguyễn D. Lê

Câu 7: Dãy phân số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

A. , , , .

B. , , , .

C. , , , .

D. , , , .

 

Câu 8: Từ nào dưới đây không phải là danh từ:

A. niềm vui B. vui vẻ C. vẻ đẹp D. cuộc sống

Câu 9: Lễ hội nào dưới đây không phải là lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

A. Hội đua voi B. Hội chọi trâu C. Hội Gióng D. Hội Lim

Câu 10:. Số còn thiếu của dãy 1, 3, 8, 19, ., 89 là:

A. 42 B. 40 C. 39 D. 38

 

doc5 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi olympic học sinh giỏi Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học Cẩm Đông (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CÈM GIµNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÈM §¤NG
ĐỀ THI OLYMPIC HỌC SINH GIỎI LỚP 4
Năm học 2011 - 2012
(Thời gian làm bài: 60 phút không kể giao đề)
Điểm:
..................................................
Họ và tên: ...........................................................................................................................................
 Lớp: ........................................
A- Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
C©u 1: Tuæi trung b×nh cña bè, mÑ vµ Mai lµ 25. BiÕt tuæi trung b×nh cña bè vµ mÑ lµ 32. Hái Mai bao nhiªu tuæi ?
A. 11 tuæi
B. 10 tuæi
C. 9 tuæi
D. 8 tuæi
Câu 2: Trong các từ sau, từ nào là từ ghép:
A. xinh x¾n 
B. tươi cười
C. gập ghềnh
D. inh ỏi
Câu 3: Sắp xếp các sự chuyển thể sau theo đúng trình tự sự chuyển thể của nước.
1- ngưng tụ;	2- bay hơi;	3- đông đặc;	 4- nóng chảy 
A. 1-2-3-4
B. 4-2-1-3
C. 3-4-1-2
D. 2-1-3-4
Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 25 dm2 3 cm2 =  cm2 là:
A. 253 
B. 2503
C. 25 003
D. 2530
Câu 5: Trong các từ sau từ nào viết đúng chính tả ?
A. nô lệ 
B. lô lệ
C. lô nệ 
D. nô nệ
Câu 6: Lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám làm trường đào tạo nhân tài lần đầu tiên ở nước ta. Đó là thời nào?
A. Trần 
B. Lý 
C. Nguyễn
D. Lê
Câu 7: Dãy phân số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
A. , , , .
B. , , , .
C. , , , .
D. , , , .
Câu 8: Từ nào dưới đây không phải là danh từ: 
A. niềm vui
B. vui vẻ
C. vẻ đẹp
D. cuộc sống
Câu 9: Lễ hội nào dưới đây không phải là lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
A. Hội đua voi 
B. Hội chọi trâu
C. Hội Gióng 
D. Hội Lim
Câu 10:. Số còn thiếu của dãy 1, 3, 8, 19, ..., 89 là:
A. 42
B. 40
C. 39
D. 38
Câu 11: Từ nào dưới đây không dùng để tả màu của quả.
A. đỏ mọng
B. đỏ ửng
C. đỏ ối
D. đỏ lòm
Câu 12: Để phòng tránh bệnh do thiếu dinh dưỡng ta cần:
A. ăn thật nhiều cá, thịt.
B. ăn thật nhiều rau và hoa quả.
C. ăn đủ lượng và đủ chất.
D. ăn nhiều mỡ.
Câu 13: Khối lớp 4 có 28 bạn dự thi Olympic học sinh giỏi toàn diện. Hỏi để ghi số thứ tự các bạn dự thi người ta phải dùng bao nhiêu chữ số?
A. 38
B. 47
C. 51
D. 56
Câu 14: Vị ngữ trong câu: “Trên ngọn, vươn lên một thứ búp như được kết bằng nhung và gấm” là:
A. bằng nhung và gấm
B. như được kết bằng nhung và gấm
C. vươn lên một thứ búp 
D. vươn lên 
Câu 15: Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở đâu?
A. Cổ Loa
B. Luy Lâu
C. Hát Môn
D. Mê Linh
Câu 16: Nếu của số A là 12 thì số A là:
A. 10
B. 18
C. 15
D. 4
Câu 17: Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại?
A. du xuân
B. du lịch
C. du học
D. du khách 
Câu 18: Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa hai con sông nào dưới đây:
A. sông Hồng và sông Gâm
B. sông Hồng và sông Thái Bình
C. sông Hồng và sông Đà
D. sông Hồng và sông Lô
Câu 19: Năm nay (2011) mẹ 34 tuổi, con 10 tuổi. Hỏi vào năm nào thì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. 
A.2005
B. 2006
C. 2007
D. 2008 
Câu 20: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy:
 A. mạnh mẽ, êm ái, nhẹ nhàng, lần lượt, thân thuộc.
 B. trẻ trung, nhẹ nhàng, êm ái, đều đặn, mạnh mẽ.
 C. nhẹ nhàng, êm ái, ầm ầm, trẻ trung, bay nhảy.
 D. mượt mà, tươi tốt, nhanh nhẹn, nõn nà, lành lạnh.
Câu 21: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất:
A. 85 phút
B. 2 giờ 5 phút 
C. 1 giờ 55 phút
D. 128 phút
Câu 22: Câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật như đường mía lau
A. so sánh
B. nhân hoá
C. điệp từ
D. so sánh và nhân hoá
Câu 23: Hiện tại nước ta có 4 di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Di sản nào dưới đây không phải là di sản văn hóa thế giới?
A. Hoàng thành Thăng Long
B. Phố cổ Hội An
C. Thánh địa Mỹ Sơn
D. Vườn quốc gia Cúc Phương
Câu 24: Chu vi của một hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là: 
A. 126 cm2
B. 135 cm2 
C. 720 cm2
D. 24 cm2 
Câu 25: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về đức tính chăm chỉ của con người.
A. Đứng mũi chịu sào.
B. Chín bỏ làm mười.
C. Năng nhặt chặt bị.
D. Một n¾ng hai sương.
Câu 26: What’s your favourite _____ ? – I like chicken.
A. food	B. drink	C. fruit	D. vegetable
Câu 27. Huyện Cẩm Giàng c ó bao nhiêu xã, thị trấn ?
 A. 17 B. 19 C. 20 D.21
B- Tự luận 
Câu 1: Tính bằng cách nhanh nhất: 	 35 x 36 + 36 x 63 + 36 : 
Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 350 m, biết chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó.
Câu 3: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng từ 10 đến 15 câu) tả một cây hoa, cây ăn quả, cây cho bóng mát. Trong đó có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá.
 BIỂU ĐIỂM CHẤM
I- Phần trắc nghiệm: 12,5 điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Đáp án
A
B
D
B
A
B
C
B
A
Câu
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Đáp án
A
D
C
B
D
C
A
D
C
Câu
Câu 19
Câu 20
Câu 21
Câu 22
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26
Câu 27
Đáp án
C
B
D
A
D
B
C
A
B
II- Phần tự luận: 7,5 điểm
Câu 1: ( 1,5 điểm ) Tính bằng cách nhanh nhất: 	 
 35 x 36 + 36 x 63 + 36 : 	
= 35 x 36 + 36 x 63 + 36 x 2	( 0,5 điểm ) 
= 36 x ( 35 + 63 + 2 )	( 0,5 điểm ) 
= 36 x 100	( 0,25 điểm ) 
= 3600	( 0,25 điểm ) 
* Nếu học sinh tính đúng kết quả nhưng không phải là tính nhanh thì cho 0,5 điểm.
Câu 2: ( 2 điểm ) 
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 350 : 2 = 175 (m)	( 0,25 điểm ) 
Vì chiều rộng bằng chiều dài nên nếu coi chiều rộng là 3 phần bằng nhau thì chiều dài là 4 phần như thế.	( 0,25 điểm ) 
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)	( 0,25 điểm ) 
Chiều rộng là: 175 : 7 x 3 = 75 (m)	( 0,5 điểm ) 
Chiều dài là: 175 - 75 = 100 (m)	( 0,25 điểm ) 
Diện tích thửa ruộng là: 75 x 100 = 7500 ( m2)	( 0,25 điểm ) 
	Đáp số: 7500m2	( 0,25 điểm ) 
* Nếu học sinh có cách làm khác mà đúng vẫn cho điểm theo biểu điểm.
Câu 3: HS viết được đoạn văn từ 10 đến 15 câu mà tả được một cây hoa hoặc cây ăn quả, cây cho bóng mát. Trong đó có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá. Chữ viết đẹp, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ trình bày sạch sẽ chấm 4 điểm.

File đính kèm:

  • docde_thi_olympic_hoc_sinh_gioi_lop_4_nam_hoc_2011_2012_truong.doc
Giáo án liên quan