Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 25: Chủ ngữ trong câu kể "Ai là gì?" - Nguyễn Thị Ái

* Bài 1: Đọc các câu sau:

a. Ruộng rẫy là chiến trường

 Cuốc cày là vũ khí

 Nhà nông là chiến sĩ

 Hậu phương thi đua với tiền phương.

 Hồ Chí Minh

b. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

1.Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì ?

2.Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.

3.Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 25: Chủ ngữ trong câu kể "Ai là gì?" - Nguyễn Thị Ái, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
LỚP 4.6 
CHỦ NGỮ TRONG 
 CÂU KỂ: AI LÀM GÌ? 
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ ÁI 
NÀM 
Luyện từ và câu 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
* Xác định vị ngữ trong câu sau: 
* Đặt câu kể Ai là gì ? 
Tô Ngọc Vân là nghệ sĩ tài hoa. 
VN 
Luyện từ và câu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
a. Ruộng rẫy là chiến trường 
 Cuốc cày là vũ khí 
 Nhà nông là chiến sĩ 
 Hậu phương thi đua với tiền phương. 
 Hồ Chí Minh 
b. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta. 
* Bài 1 : Đọc các câu sau: 
1.Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì ? 
2.Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được. 
3.Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ? 
Luyện từ và câu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
Câu 
Chủ ngữ 
Từ ngữ tạo thành 
 Nhà nông 
 Cụm danh từ 
 Danh từ 
Danh từ 
Danh từ 
 Ruộng rẫy 
 Cuốc cày 
- Cuốc cày là vũ khí. 
- Ruộng rẫy là chiến trường. 
- Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta. 
- Nhà nông là chiến sĩ. 
Kim Đồng và các bạn anh 
* Bài 1: Đọc các câu sau: 
Nhà nông 
Ruộng rẫy 
Kim Đồng 
Luyện từ và câu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
II. GHI NHỚ 
1.Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. 
2. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì? 
3. Chủ ngữ thường do danh từ ( cụm danh từ ) tạo thành. 
- Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? 
* Chủ ngữ do những từ ngữ như thế nào tạo thành? 
- Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. 
* Trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ biểu thị nội dung gì? 
- Chủ ngữ chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. 
* Trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào? 
Đặt câu k ể Ai là gì ? 
 để minh hoạ cho ghi nhớ. 
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ? 
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi 
Con gì ? 
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi 
Cái gì ? 
a) Tìm câu kể Ai là gì ? 
 b) Xác định chủ ngữ của các câu tìm được. 
- Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Xuân Diệu 
- Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Hồ Chí Minh 
Bài 1 . Đọc các câu sau: 
Luyện từ và câu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
Câu kể Ai là gì ? 
Chủ ngữ 
 1. Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. 
 Văn hoá nghệ thuật 
 2. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. 
 Anh chị em 
 3. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. 
 Vừa buồn mà lại vừa vui 
4. Hoa phượng là hoa học trò. 
 Hoa phượng 
Bài 1 . Đọc các câu sau: 
Luyện từ và câu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
Trẻ em 
Cô giáo 
Người 
Bạn Lan 
Là vốn quý nhất 
Là người Hà Nội 
Là người mẹ thứ hai của em 
Là tương lai của đất nước 
* Bài 2. Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ? 
B 
A 
Thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2018 
Luyện từ và câu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
là học sinh giỏi. 
là thành phố rất đẹp. 
là dân tộc anh hùng . 
Bài 3. Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ: 
Vị ngữ. 
- Bạn Bích Vân 
- Hà Nội 
- Dân tộc ta 
Luyện từ và câu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? 
* Các câu trên còn thiếu bộ phận nào thì mới có thể thành câu? 
Trò chơi chọn số 
C âu 1: 
Tìm chuû ngöõ trong caâu sau: 
 Trên cành, chích choè hót véo von. 
ch ích choè 
C âu 2: 
Trong hai c âu sau, câu nào là câu kể 
 Ai là gì? 
 Bé Huy viết thư cho bố. 
 B é Tho ại l à học sinh giỏi . 
B é Tho ại l à học sinh giỏi. 
C âu 3: 
 Em h ãy đặt câu hỏi để tìm chủ ngữ cho câu sau : 
 M ặt trăng tỏa sáng rực rỡ. 
C ái gì tỏa sáng rực rỡ ? 
C âu 4: 
Đặt caâu h ỏi để tìm chủ ngữ cho câu sau : 
 Đàn trâu đang ăn cỏ. 
Con g ì đang ăn cỏ ? 
C âu 5: 
 Trong c âu kể Ai là gì? có mấy bộ phận? 
 A. 1 
	B. 2 
	C. 3 
	D. 4 
B. 2 
C âu 6: 
Tìm chuû ngöõ, vò ngöõ trong caâu sau: 
 B ạn Xuân th êu khăn raát ñeïp. 
Chuû ngöõ: B ạn Xuân 
V ị ngữ: thêu khăn rất đẹp 
1. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi nào? 
 2. Chủ ngữ thường do từ nào tạo thành? 
CHÀO CÁC EM! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_25_chu_ngu_trong_cau_ke.ppt
Giáo án liên quan