Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Mở rộng vốn từ - Từ ngữ về muông thú - Trường TH Tân Tạo

Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau

Thỏ chạy như thế nào?

Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?

Gấu đi như thế nào?

Voi kéo gỗ như thế nào?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 2 - Bài: Mở rộng vốn từ - Từ ngữ về muông thú - Trường TH Tân Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2017 
Luyện từ và câu 
Chúng ta cùng kiểm tra bài cũ nào.. 
Luyện từ và câu 
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú 
 Đi nào . 
Các bạn ơi!!! 
Mời các bạn vào rừng và thăm những người bạn của tớ nhé! 
.trước tiên, các bạn 
hãy tìm ra tên của mỗi con vật 
Nhưng 
Tê giác 
Lợn lòi 
1 
2 
4 
Bò rừng 
3 
Ngựa vằn 
Chó sói 
7 
sóc 
5 
6 
8 
Hươu 
Chồn 
Gấu 
11 
12 
9 
10 
Thỏ 
Hổ 
Vượn 
Khỉ 
Sư tử 
Báo 
13 
14 
15 
16 
Các bạn rất giỏi! 
Cùng nhìn lại nào.. 
Tê giác 
Lợn lòi 
Cáo 
Bò rừng 
Ngựa vằn 
Chó sói 
Sóc 
Hươu 
Hổ 
Thỏ 
Gấu 
Chồn 
Khỉ 
Sư tử 
Vượn 
Báo 
Nhiệm vụ của chúng ta là 
Hãy xếp 
các 
con vật 
vào 
hai nhóm 
Thú dữ, nguy hiểm 
Thú không nguy hiểm 
Tê giác 
Lợn lòi 
Chó sói 
báo 
Hổ 
Gấu 
Sư tử 
Bò rừng 
Cáo 
Hươu 
Sóc 
Chồn 
Vượn 
Thỏ 
Khỉ 
Ngựa vằn 
Thế nào là thú dữ, nguy hiểm 
Và thú không nguy hiểm? 
Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau 
Thỏ chạy như thế nào? 
Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào? 
Gấu đi như thế nào? 
Voi kéo gỗ như thế nào? 
a) Thỏ chạy như thế nào? 
Thỏ chạy rất nhanh 
Thỏ chạy nhanh như tên bắn 
b)Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào? 
Sóc chuyền từ cành này sang 
 cành khác nhanh thoăn thoắt 
Sóc chuyền từ cành này sang cành khác rất nhanh 
c) Gấu đi như thế nào? 
Gấu đi rất nặng nề 
Gấu đi rất lầm lũi 
Gấu đi lặc lè 
d) Voi kéo gỗ như thế nào? 
Voi kéo gỗ rất khỏe 
Voi kéo gỗ rất phăng phăng 
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm 
Trâu cày rất khoẻ. 
Ngựa phi nhanh như bay . 
Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi. 
Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch 
Trâu cày rất khỏe 
Ngựa phi nhanh như bay 
Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi 
Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch. 
Trâu cày như thế nào? 
Ngựa phi như thế nào? 
Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào? 
Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào? 
Bài học đã kết thúc rồi! 
Chúc các bạn luôn chăm ngoan 
Và học thật giỏi nhé.! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_mo_rong_von_tu_tu_ngu_ve.ppt
Giáo án liên quan