Giáo án tăng cường tuần 3 lớp 2

I: Mục tiêu

 - Củng cố cho HS học thuộc bảng nhân 6

 - Biết nhân nhẩm đúng một số phép tính trong bảng nhân 6

 - Biết tính và tính đúng một số phép tính kết hợp trong phạm vi bài học

 -Biết vận dụng kiến thức vào đặt đề toán có lời văn và giải bài tập như yêu cầu đối với HS K,G

II: Đồ dùng dạy -học

 - GV : Nội dung bài

 - HS: đồ dùng học tập

 

doc8 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tăng cường tuần 3 lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
năm 2013
Toán : 
 Luyện tập - Bảng nhân 6
I: Mục tiêu 
 - Củng cố cho HS học thuộc bảng nhân 6 
 - Biết nhân nhẩm đúng một số phép tính trong bảng nhân 6 
 - Biết tính và tính đúng một số phép tính kết hợp trong phạm vi bài học 
 -Biết vận dụng kiến thức vào đặt đề toán có lời văn và giải bài tập như yêu cầu đối với HS K,G 
II: Đồ dùng dạy -học 
 - GV : Nội dung bài 
 - HS: đồ dùng học tập 
III: Hoạt động dạy -học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1 .Kiểm tra . Đồ dùng học tập của học sinh 
- Yêu cầu học sinh đọc bảng nhân 6
 2. H/D luyện tập 
- Yêu cầu HS nhân nhẩm một số phép tính trong bảng nhân 6 
- Gv theo dõi và chữa bài cho HS 
* H/D vận dụng giả toán có lời văn 
- Gv nêu đề bài cho HS và yêu cầu HS làm bài 
VD: Lớp có 4 tổ .Mỗi tổ trồng được 6 cây xoan .Hỏi cả lớp trồng được bao nhiêu cây xoan ?
Bài giải
Cả lớp trồng được số cây xoan là .
6 x 4 = 24 (cây )
 Đáp số : 24 cây
- GV chấm chữa bài cho HS 
- HS đọc bảng nhân 6 
- Nêu một số phép tính ngược trongbảng nhân 6 
- HS nhân nhẩm một số phép tính 
 6 x 4 = 6 x 3 = 6 x 7 =
 6 x 2 = 6 x 6 = 8 x 9 = 
- Các HS khác nhận xét ,bổ xung 
* Làm bảng ,nháp một số phép tính gộp
 6 x 3 + 234 6 35 - 6 x 8 
= 18 + 234
= 252
- Một số em trình bày ở bảmg 
- Cả lớp cùng chữa bài 
- làm bài tập vào vở 
- HS K ,G tự đặt đề và làm bài 
- HS chữa bài ở bảng 
 IV: Củng cố dặn dò 
 - GV nhận xét giờ học những ưu khuyết điểm của HS 
 - HS đọc lại bảng nhân 6 
 - H/D học ở nhà và chuẩn bị bài sau .
	______________________________
Tiếng việt : Luyện từ và câu
So sánh -dấu chấm
I: Mục tiêu 
 -Củng cố cho HS kĩ năng nhận biết những từ được so sánh trong câu và tìm được những hình ảnh so sánh đó 
 - Biết cách sử dụng từ dùng để so sánh trong câu văn 
 - Biết cách tìm từ đặt câu mà trong đó có sử dụng những cặp từ dùng để so sánh 
 - Biết vận dụng bài học vào thực tế cuộc sống 
 - Rèn kĩ năng nói ,viết cho HS 
 - Giáo dục HS thêm yêu thích môn học qua bài học mà thêm yêu quê hương đất nước mình 
II: Đồ dùng dạy -học
 - GV: Nội dung bài 
 - HS: Đồ dùng học tập 
III: Hoạt động dạy -học.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Kiểm tra .Đồ dùng học tập của HS 
2. H/D luyện tập 
* Củng cố kiến thức bài học 
- Gv nêu câu hỏi cho HS 
-Từ so sáng dùng để làm gì ?
- Khi nào thì ta sử dụng từ so sánh ?
+ H/D HS thảo luận nhóm và nêu kết quả thảo luận 
- Tổ chức thi cho HS 
- Theo dõi và cổ vũ để HS tự tin và làm bài 
- Nhận xét tuyên dương kịp thời để động viên HS học tập tốt 
+ Củng cố sử dụng dấu chấm trong câu 
- Gv nêu câu hỏi cho HS 
- Khi nào thì chúng ta sử dụng dấu chấm trong câu ?
- GV nhận xét củng cố kiến thức cho HS 
- H/D vận dụng vào làm bài tập 
- Yêu cầu HS chép lại đoạn văn và dùng dấu chấm để tách các câu trong đoạn văn đó và viết hoa lại chữ cái đầu câu văn .
Bé kẹp lại tóc , thả ống quần xuống , lấy cái nón của má đội lên đầu nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp mấy đứa nhỏ làm y hệt đám học trò , đứng cả dậy , khúc khích cười chào cô 
- Yêu cầu HS chữa bài làm của mình 
- H/D cả lớp cùng chữa bài 
- GV chấm một số bài làm đúng hoặc tuyên dương các em trước lớp 
- HS nêu tác dụng của từ so sánh 
- Thảo luận nhóm và nêu ý kiến 
- Trình bày ở bảng , nhóm nào có nhiều đáp án đúng và nhanh là thắng cuộc 
- Các nhóm khác nhận xét ,bổ xung 
- HS nhắc lại cách sử dụng từ so sánh trong câu 
- HS nêu tác dụng của dấu chấm trong câu 
- Nêu một vài VD cụ thể 
- Các HS khác nhận xét ,bổ xung 
- Vận dụng làm bài tập 
- Chép lại đoạn văn và sử dụng dấu chấm để dùng trong đoạn văn đó .
- HS đọc lại bài làm của mình trước lớp 
- Cả lớp cùng chữa bài 
- Nêu lại tác dụng của dấu chấm trong câu 
 IV: Củng cố dặn dò 
 -Nhận xét giờ học những ưu khuyết điểm của HS 
 - Tuyên dương những em có nhiều tiến bộ ,có ý thức học tập tốt .
 - H/D học ở nhà và chuẩn bị bài sau 
________________________________________________________________
 : Thứ ba ngày 24tháng 9 năm 2013
Tiếng việt :Ôn tập
Luyện đọc –luyện viết chính tả
I: Mục tiêu.
 -Luyện đọc . đọc đúng từ ngữ ,câu văn của bài đọc.
 Đọc hay , đọc diễn cảm cho những em học khá
 -Luyện viết .Viết đúng từ ,câu văn ,đoạn bài.
 -Trình bày sạch ,đẹp
II: Đồ dùng dạy- học
 - Gv .nội dung bài 
 -Hs. SGK,vở viết
III: Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Kiểm tra: đồ dùng học tập của HS
2.H/d luyện tập
*Luyện đọc
-Gv chia nhóm và h/d học sinh đọc bài
-Theo dõi và sửa cho những em đọc sai
-Gv tiểu kết
*Luyện viết
-H/d viết bài theo năng lực của học sinh
-Giao bài viết cho HS
-Theo dõi và sửa cho HS
-Nhận xét và tuyên dương một số em viết đẹp, có tiến bộ
-Chấm khuyến khích một số bài của học sinh
-HS luyện đọc bài theo nhóm để theo dõi lẫn nhau
-Đọc bài trước nhóm
-Các học sinh khác nhận xét
-HS viết bài vào vở
IV: Củng cố dặn dò
 -Gv nhận xét giờ học
 -H/d học ở nhà.
 Toán : Ôn tập.
Củng cố các phép tính nhân ,chia trong bảng đã học
I: Mục tiêu.
 -Củng cố cho HS nắm vững cách giải toán,bài toán có lời văn.
 -Biết cách so sánh để củng cố kiến thức về phép tính nhân, chia đã học
II: Đồ dùng dạy –học
 -GV: Nội dung
 -HS: Đồ dùng học tập.
III: Hoạt động dạy –học.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Kiểm tra.
-GV nhận xét , chữa bài
2.H/d luyện tập.
*H/D giải toán có lời văn
-GV ra bài tập ,yêu cầu học sinh làm bài
VD. Có 4 bạn
 Mỗi bạnđược thưởng :5 quyển
? tất cả có ? quyển vở
-Khuyến khích các em HS khá có thể tự đặt đề bài để làm
-GV theo dõi và sửa cho học sinh
*Củng cố kiến thức trong bảng nhân chia đã học cho HS
-Yêu cầu học sinh làm bảng tay một số phép tính trong bảng nhân chia đã học
-GV chữa bài ,nhận xét, tiểu kết
-Học sinh làm bảng một số phép tính trong bảng nhân, chia đã học.
-HS đọc bài ,làm bài tập vào vở
-1em làm bài ở bảng
-Một số em tự đặt đề bài theo yêu cầu và làm bài
-Cả lớp cùng chữa bài
-HS đọc bảng nhân , bảng chia đã học theo yêu cầu của GV
-Làm một số phép tính để so sánh kết quả như điền dấu thích hợp vào ô trống
6x6	5x7
4x6	5x6
20:4	30:5
 42:7 6x7
-HS nêu ý kiến và nhận xét.
IV: Củng cố ,dặn dò
 -Nhận xét giờ học
 - H/D học ở nhà 
 -Học thuộc các bảng nhân ,chia đã học.
Toán
Tiết 14: Xem đồng hồ ( Tiếp theo )
I. Mục tiêu: Sau bài hoc HS biết: 
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 rồi đọc theo 2 cách, chẳng hạn: 8 giờ 35 phút hay 9 giờ kém 25 phút
- Tiếp tục củng cố biểu tượng về thời gian và hiểu biết về thời điểm làm các công việc hàng ngày của HS.
- HS Y, TB làm được bài 1,2, 4. HS K, G: làm được tất cả các bài tập.
II- Đồ dùng dạy học: 
- GV: Mô hình mặt đồng hồ.
 Đồng hồ để bàn; đồng hồ điện tử.
- HS : Mô hình mặt đồng hồ, vở ghi.
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1-Kiểm tra: 
- Chữa Bài tập 2
- Nhận xét, ghi điểm.
2- Bài mới:
a. Giới thiệu, ghi bảng:
 b. Nội dung bài : 
b.1-Hoạt động 1: Xem đồng hồ và nêu thời điểm theo 2 cách.
- Cho HS quan sát các đồng hồ(T.14)
- 8 giờ 35 phút thì còn thiếu bao nhiêu phút nữa đến 9 giờ ? Thiếu 25 phút ( Có thể đọc là 9 giờ kém 25 phút )
- Tương tự các đồng hồ còn lại
Lưu ý: nếu kim phút vượt qua số 6 ta có thể nói theo cách "giờ kém"
b.2-HĐ 2: Thực hành
Bài 1: 
- GV quay kim đồng hồ theo SGK và hỏi HS: Đọc số giờ? số phút? 
 * 13 giờ 40 phút hay 1 giờ kém 20 phút
 * 2 giờ 35 phút hay 3 giờ kém 25 phút
- YC HS làm mẫu
- YC HS thực hành trên mô hình đồng hồ
- Gọi HS nêu, đọc kết quả
- YC HS khác nhận xét.
- Chốt cách đọc đúng
Bài 2:
- GV đọc số giờ, số phút.
- YC HS làm bài, chữa bài.
- Nhận xét, sửa sai.
Bài 3:
- Treo bảng phụ
- Mỗi đồng hồ tương ứng với cách đọc nào?
- YC HS chữa bài.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng:
+ Các đồng hồ tương ứng là:
 A - d B - g D - b 
3.Kết luận : 
-Thi đọc giờ nhanh giờ.
- Nhận xét giờ học, nhắc nhở về nhà.
- 1HS chữa bài
- Theo dõi
- QS hình 1
- Cá nhân
- 1-2 HS đọc YC
- Cá nhân
- 2- 4 HS đọc
- Cá nhân
- Theo dõi
- Theo dõi
- Cá nhân
- Nhận xét
- Theo dõi
- Cá nhân làm vở
- 2HS chữa bài tập
- Cá nhân
- Cá nhân
- Lắng nghe và thực hiện
_______________________________________________
Luyện từ và câu:
So sánh. Dấu chấm
I. Mục tiêu: Sau bài hoc HS biết:
- Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ câu văn. Nhận biết các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó
- Ôn luyện về dấu chấm, điền đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ đầu câu.
- GD HS hiểu hình ảnh so sánh.Sử dụng dấu chấm đúng khi víêt câu 
- HS Y, TB làm được bài1, 2, 3. HS K, G làm được cả 3 bài tập.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: 4 băng giấy ghi 4 đoạn của bài 1, bảng phụ viết ND BT3
- HS: Dụng cụ học tập SGK, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra 
- Làm lại BT1, BT2 tiết LT&C tuần 2.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới
a. Giới thiệu bài:GV nêu MĐ, YC của tiết học
b Nội dung bài: 
* Bài tập 1 ( 24 )
- Gắn 4 băng giấy
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
+ Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ, câu văn
- YC HS lên bảng làm, HS làm bài vào vở nháp.
- YC HS nhận xét
- Chốt lời giải đúng:
a. Mắt hiền sáng tựa vì sao.
b.Hoa xao xuyến nở như mây từng chùm. 
…………
* Bài tập 2 ( 25 ) 
+ Ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong các câu trên
- Gọi HS nêu YC
-YC HS viết ra nháp những từ chỉ sự so sánh
- YC HS lên bảng chữa bài.
- YC HS nhận xét
- Chốt lại lời giải đúng:
 Tựa – như – là - là - là
* Bài tập 3 ( 25 )
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- YC HS làm bài vào vở.
- Gọi HS chữa bài.
- YC HS nhận xét
- Nhận xét bài làm của HS 
3.Kết luận :
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở về nhà.Học bài, làm bài tập ở VBT.
- 2 HS lên bảng làm.
- Theo dõi
-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- Theo dõi
- 1-2 HS tìm hình ảnh so sánh
- Cá nhân làm vở
- 2-3 HS chữa bài
- Theo dõi
-1HS đọc yêu cầu
- Cả lớp làm ra nháp
- 4 HS chữa bài
- Cá nhân
- Theo dõi
-1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vở
- 1-2 HS chữa bài
- Cá nhân
- Lắng nghe và thực hiện.
___________________

File đính kèm:

  • doctang buoi t3.doc