Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 28: Kinh thành Huế - Nguyễn Thị Ái

1/Vài nét về nghĩa quân Tây Sơn

Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc , Nguyễn Lữ , Nguyễn Huệ xây dựng căn cứ khởi nghĩa tại Tây Sơn .

Nghĩa quân đã đánh đổ được chế độ thống trị của họ Nguyễn ở Đàng Trong ( 1777), đánh đuổi được quân xâm lược Xiêm (1785)

Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long diệt chính quyền họ Trịnh

 

pptx24 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Bài 28: Kinh thành Huế - Nguyễn Thị Ái, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ LỚP 4 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ÁI 
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ GIAÙO VEÀ DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP 
LỊCH SỬ LỚP 4/8 
Dân ta phải biết sử ta. 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam 
Kiểm tra bài cũ: 
 1. Do đâu mà vào đầu thể kỉ XVI nước ta rơi vào thời kì bị chia cắt? 
TL: Từ đầu thế kỉ XVI chính quyền nhà Lê suy yếu. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng. 
 2. Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì? 
TL: Hậu quả đất nước bị chia cắt, nhân dân khổ cực. 
Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long 
( 1786) 
Bài 24 
Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc , Nguyễn Lữ , Nguyễn Huệ xây dựng căn cứ khởi nghĩa tại Tây Sơn . 
Nghĩa quân đã đánh đổ được chế độ thống trị của họ Nguyễn ở Đàng Trong ( 1777), đánh đuổi được quân xâm lược Xiêm (1785) 
Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long diệt chính quyền họ Trịnh 
1/Vài nét về nghĩa quân Tây Sơn 
Chân dung người lính Tây Sơn 
Nguyễn Huệ 
Lịch sử : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786) 
 (Đọc thông tin đoạn 1 phần chữ nhỏ ở SGK.) 
?/ Những ai đã dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong? 
- 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. 
??/ Họ đã thành lập căn cứ địa ở đâu? Năm nào? 
- Căn cứ địa được lập ở vùng Tây Sơn thượng đạo(nay là An Khê- Gia Lai), năm 1771. 
 Lược đồ căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn 
Lịch sử : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786) 
Mục đích: 
 ( Đọc thông tin từ: Sau khi năm 1786 ) 
???/ Mục đích của Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long để làm gì? 
- Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. 
Lịch sử : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786) 
2. Diễn biến. 
 (Đọc thông tin từ: Nghe tin đó .....kinh thành) 
??? Nghe tin Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra thì thái độ của chúa Trịnh ra sao? 
TL:Trịnh Khải đứng ngồi không yên. 
??? Trịnh Khải và các viên tướng bàn nhau như thế nào? 
TL:-Tây Sơn xứ lạ nên nhử cho chúng tới gần rồi đánh một trận mà tiêu diệt cho hết. 
 - Trịnh Khải yên lòng dàn binh đợi đánh. 
??? Sự việc nào cho thấy quân Trịnh rất chủ quan? 
TL: Quân Trịnh tưởng quân Tây Sơn còn ở xa nên bỏ thuyền, lên bờ chơi tản mát . 
 Lịch sử : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786) 
???. Khi nghĩa quân Tây Sơn ập đến thì quân Trịnh chống đỡ như thế nào? 
+ Quân Trịnh không kịp xuống thuyền, phần bị giết, phần bỏ chạy. 
+ Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả nhưng tướng sĩ nhìn nhau không dám tiến. 
???. Lúc đó, nghĩa quân Tây Sơn đã làm gì? 
+ Lúc đó, quân Tây Sơn bắn đạn lửa vào quân Trịnh. Phút chốc, quân Trịnh đại bại. 
???.Khi đó Trịnh Khải đã làm gì? 
 + Trịnh Khải cởi áo chúa bỏ chạy. 
Lược đồ nghĩa quân Tây Sơn tiến ra 
 Thăng Long (năm 1786) 
S«ng Hång 
Phú Xuân 
Thăng Long 
Nam Dư 
Quy Nhơn 
An Khê 
S«ng Gianh 
Lược đồ nghĩa quân Tây Sơn tiến ra 
 Thăng Long (năm 1786) 
S«ng Hång 
Phú Xuân 
Thăng Long 
Nam Dư 
Quy Nhơn 
An Khê 
S«ng Gianh 
Lược đồ nghĩa quân Tây Sơn tiến ra 
 Thăng Long (năm 1786) 
S«ng Hång 
Phú Xuân 
Thăng Long 
Nam Dư 
Quy Nhơn 
An Khê 
S«ng Gianh 
Khí thế tiến công sôi sục của nghĩa quân Tây Sơn 
Lịch sử : Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (1786) 
3. Kết quả, ý nghĩa: (Đọc thông tin sgk đoạn cuối) 
??? Qua diễn biến của cuộc đấu tranh giữa quân Tây Sơn và chúa Trịnh chúng ta thu được kết quả gì ? 
-Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai quản Đàng Ngoài cho Vua Lê 
 ( Năm 1786) 
??? Kết quả thắng lợi đó nó có ý nghĩa như thế nào ? 
 - Mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt. 
Kết 
quả 
 Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ họ Trịnh, làm chủ Thăng Long. 
Ý 
nghĩa 
 Mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt. 
Nội dung bài học 
 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc, tiến vào Thăng Long, tiêu diệt chính quyền họ Trịnh. Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó. 
 Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước. 
 Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai. 
 Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long đã đạt được kết quả và ý nghĩa như thế nào? 
a) Lật đổ chính quyền họ Trịnh. 
đ) Mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước. 
d) Nguyễn Huệ giao quyền cai quản cho vua Lê 
c) Nguyễn Huệ xưng danh hoàng đế. 
b) Làm chủ được Thăng Long. 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
Cha của Nguyễn Huệ là người họ Hồ, sau đổi thành họ Nguyễn, người gốc ở Hưng Nguyên Nghệ An. Gia đình bị bắt đưa vào ấp Tây Sơn Thượng ( thuộc Tây Sơn Bình Định ngày nay). Nguyễn Huệ là em của Nguyễn Nhạc một người rất thông minh, chăm chỉ, quyết đoán và đặc biệt có tài quân sự. Nguyễn Huệ là người lập nên nhiều chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử của nước nhà. 
Dân ta có người anh hùng Nghìn thu soi rạng giống nòi quang vinhĐóng đô ở đất Quy Nhơn Đánh tan Trịnh Nguyễn cứu dân đảo huyền 
Nguyễn Huệ là người phi thường Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm , giặc Tàu  
Nguyễn Huệ  
Quang Trung  
HẸN GẶP LẠI 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_bai_28_kinh_thanh_hue_nguyen_thi_ai.pptx
Giáo án liên quan