Bài giảng Toán Lớp 4 - Quy đồng mẫu số hai phân số

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như sau:

- Xác định MSC.

- Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.

- Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có MSC.

pptx5 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Quy đồng mẫu số hai phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ví dụ : 
 Quy đồng mẫu số hai phân số: 
MSC: 12 
 Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như thế nào? 
12: 6 = 2 
; Giữ nguyên 
 Quy đồng và được và 
 Ví dụ : 
 Quy đồng mẫu số hai phân số: 
(MSC: 12 ; 
12: 6 = 2 ) 
 Giữ nguyên 
 Quy đồng và được và 
 Ghi nhớ: 
 Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như sau: 
 - Xác định MSC. 
 - Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia. 
 - Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có MSC. 
 Ví dụ : 
 Quy đồng mẫu số hai phân số: 
(MSC: 12 ; 
12: 6 = 2 ) 
 Giữ nguyên 
 Quy đồng và được và 
 Bài 1 : Quy đồng mẫu số các phân số : 
a) 
b) 
c) 
 Ví dụ : 
 Quy đồng mẫu số hai phân số: 
(MSC: 12 ; 
12: 6 = 2 ) 
 Giữ nguyên 
 Quy đồng và được và 
 Bài 2 : Quy đồng mẫu số các phân số : 
a) 
b) 
c) 
 Ghi nhớ: 
 Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là MSC ta làm như sau: 
 - Xác định MSC. 
 - Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia. 
 - Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có MSC. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_quy_dong_mau_so_hai_phan_so.pptx
Giáo án liên quan