Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 35: Không khí cần cho sự cháy - Huỳnh Tấn Lợi

 1: Vai trò của ô-xi đối với sự cháy.

Kết luận:
Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để
duy trì sự cháy lâu hơn. Do đó cần có không khí để duy trì sự
cháy.

 2: Cách duy trì sự cháy.

Dùng một lọ thuỷ tinh không có đáy, úp vào cây nến đang cháy (hình 3).

Ngọn nến còn cháy được bao lâu?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 25/11/2023 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 35: Không khí cần cho sự cháy - Huỳnh Tấn Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ 
 Môn : KHOA HỌC - LỚP 4 
 Bài 35 : KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
Giáo viên : HUỲNH TẤN LỢI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
 Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với đời sống con người? 
- Không khí có hai thành phần chính là khí ô-xi và khí ni-tơ.Khí ô-xi là khí quan trọng nhất đối với đời sống con người. 
 * Dùng hai cây nến như nhau và hai lọ thuỷ tinh không bằng nhau: một lọ nhỏ và một lọ to để làm thí nghiệm như hình 1 và hình 2. Theo bạn, cây nến ở trong lọ nào sẽ cháy lâu hơn? Tại sao? 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
 1. Vai trò của ô-xi đối với sự cháy. 
Trình bày kết quả thảo luận vào bảng sau: 
Kích thước lọ thuỷ tinh 
Thời gian cháy 
Giải thích 
1. Lọ thuỷ tinh to 
2. L ọ thuỷ tinh nhỏ 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
1. Vai trò của ô-xi đối với sự cháy. 
Kết quả thí nghiệm: 
Kích thước lọ thuỷ tinh 
Thời gian cháy 
Giải thích 
1. Lọ thuỷ tinh to 
Dài hơn 
Trong lọ có nhiều khí ô-xi hơn 
2. L ọ thuỷ tinh nhỏ 
Ngắn hơn 
Trong lọ có ít khí ô-xi hơn 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
 1: Vai trò của ô-xi đối với sự cháy. 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
 1: Vai tr ò của ô-xi đối với sự cháy. 
Kết luận: Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy lâu hơn. Do đó cần có không khí để duy trì sự cháy. 
* Dùng một lọ thuỷ tinh không có đáy, úp vào cây nến đang cháy (hình 3). 
Ngọn nến còn cháy được bao lâu? 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
 2: C ách duy trì sự cháy. 
Ngọn nến trong lọ bị tắt vì không khí trong lọ không đượclưu thông. 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
 2. C ách duy trì sự cháy. 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
2. C ách duy trì sự cháy. 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
 2. C ách duy trì sự cháy. 
Kết luận:  Để duy trì sự cháy, cần liên tục cung cấp không khí. Nói cách khác, không khí cần được lưu thông. 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
 Li ên hệ bài học. 
* Khi nhóm bếp than hoặc bếp củi, để bếp nhanh cháy và cháy to hơn ta nên làm như thế nào? 
BÀI 35: KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 
                                                                              
Bài học:  - Ô-xi trong không khí cần cho sự cháy. Khi một vật cháy, khíô-xi sẽ bị mất đi, vì vậy cần liên tục cung cấp không khí có chứa ô-xi để sự cháy được tiếp tục. Càng có nhiều không khíthì càng có nhiều ô-xi và sự cháy sẽ tiếp diễn lâu hơn. 
- Ni-tơ trong không khí không duy trì sự cháy nhưng nó giữ chosự cháy không diễn ra quá mạnh, quá nhanh. 
KÝnh chóc 
c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_35_khong_khi_can_cho_su_chay_hu.ppt
Giáo án liên quan