Báo cáo Hoạt động cá nhân năm học 2012-2013

 I/ Thông tin cá nhân:

 1/ Sinh ngày tháng năm . Nơi ở hiện nay: xã huyện .

 2/ Năm vào ngành: . Thời gian về công tác tại trường: /

 3/ Trình độ chuyên môn: Năm tốt nghiệp: .

 4/ Những lớp ( môn) đã được phân công dạy những năm qua: .

 5/ SĐT cố định:. SĐT di động: .

 6/ E-mail: Tên Website cá nhân: .

 7/ Có máy tính cá nhân: . Có nối mạng internet: .

 

doc10 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Hoạt động cá nhân năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN - Năm học 2012-2013 
 Họ và tên giáo viên:……………………………
 Nhiệm vụ được phân công:………………………
 I/ Thông tin cá nhân: 
 1/ Sinh ngày tháng năm . Nơi ở hiện nay: xã……………huyện………..
 2/ Năm vào ngành:………. Thời gian về công tác tại trường: ……/…………
 3/ Trình độ chuyên môn:………… Năm tốt nghiệp:…………………..
 4/ Những lớp ( môn) đã được phân công dạy những năm qua:…………………….
 5/ SĐT cố định:....................... SĐT di động:……………………………...
 6/ E-mail:…………………… Tên Website cá nhân:…………...................
 7/ Có máy tính cá nhân:…...... Có nối mạng internet:…...............................
 II/ Kết quả thực hiện:
 1/ Tên chuyên đề đã báo cáo:.....................................................................................
 2/ Tổng số giờ dự:....
 Trong đó: - Dự giờ theo chuyên đề, kiểm tra: .....
 - Dự giờ thao giảng, hội giảng: …..
 -Dự giờ học tập:……..	 
 3/ Tổng số tiết thao giảng: ….
 Trong đó: - Thao giảng Hội đồng:......
 - Thao giảng Tổ :......
 4/ Tên đề SKKN:.....................................................................................................
 Được xếp loại: ...... ở trường
 5/ Kết quả đạt được (cá nhân và tập thể) ở các giải phong trào:
 a/ Học sinh giỏi Violympic:........em( Trong đó: Nhất:...., Nhì:...., Ba:.....,KK:....)
 Học sinh giỏi IOE:........em( Trong đó: Nhất:...., Nhì:...., Ba:.....,KK:.......)
 b/ Vở sạch- Chữ đẹp:......em( Trong đó: Nhất:...., Nhì:...., Ba:.....)
 c/ Tiếng hát học sinh đạt giải (Nhất:...., Nhì:...., Ba:....., )
 d/ Trò chơi dân gian đạt giải (Nhất:...., Nhì:...., Ba:....., )
 đ/ Diễn tập PNTH đạt giải (Nhất:...., Nhì:...., Ba:....., )
 e/ Kể chuyện đạo đức đạt giải (Nhất:...., Nhì:...., Ba:....., ).
	f/ Tìm hiểu ATGT::........em( Trong đó: Nhất:...., Nhì:...., Ba:.....,KK:....)
	g/Bóng đá nam, nữ đạt giải (Nhất:...., Nhì:...., Ba:....., )
	h/ Điền kinh:......em( trong đó Nhất:...., Nhì:...., Ba:.....,KK:......)
	Các hội thi khác:..............
 Lớp được xếp loại:.............
 6/ Chất lượng học lực cuối năm: (Đối với GVCN)
 Tổng số HS :……trong đó nữ:…
 Giỏi: … Tỉ lệ %
 Khá: … Tỉ lệ %
 Trung bình: … Tỉ lệ %
 Yếu: … Tỉ lệ %
 Lên lớp thẳng: … Tỉ lệ:… %
 Đại Nghĩa, ngày tháng 5 năm 2013
 Giáo viên
 PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC ĐIỂM THI CUỐI KỲ II 
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Năm học : 2012-2013
 GVCN:......................................Lớp :......... 
Stt
Họ và tên HS
Tiếng Việt
Toán
Tự nhiên-Xã hội
AV
Tin
Đọc
Viết
Chung
Khoa
Sử
Địa
S-Đ
1`
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
 THỐNG KÊ ĐIỂM CÁC MÔN THI
Môn học
Giỏi (9-10)
Khá (7-8)
TB (5-6)
Yếu (0-4)
Tr.bìnhtrởlên
SL/nữ
%
SL/nữ
%
SL/nữ
%
SL/nữ
%
SL/nữ
%
T.Việt
Toán
Khoa
Sử
Địa
SửĐịa
Anhvăn
Tin học
 Đại Nghĩa, ngày tháng năm 2013
 Giáo viên chủ nhiệm
 PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH HỌC SINH
 ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI
 Năm học 2012-2013
Lớp: - GVCN:…………………………………..
Stt
Họ và tên học sinh
Xếp loại học lực môn
Xếp loại
Danh hiệu
TV
T
S-Đ
Tn-Xh
Đ
Đ
Â
N
M
T
T
C
T
D
HL
HK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 Đại Nghĩa, ngày tháng 5 năm 2013
 Giáo viên chủ nhiệm
 PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH HỌC SINH
 ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH TIÊN TIẾN
 Năm học 2012-2013
Lớp: - GVCN:…………………………………..
Stt
Họ và tên học sinh
Xếp loại học lực môn
Xếp loại
Danh hiệu
TV
T
S
Đ
TN
XH
Đ Đ
Â
N
M
T
T
C
T
D
HL
HK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 Đại Nghĩa, ngày tháng 5 năm 2013
 Giáo viên chủ nhiệm
 PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI
 Lớp: - Năm học 2012-2013
Stt
Họ và tên học sinh
Xếp loại học lực môn
Xếp loại
Bị chú
TV
T
Đ Đ
Tn-Xh
S-Đ
Â
N
M
T
T
C
T
D
HL
HK
1
2
3
4
5
 Đại Nghĩa, ngày tháng 5 năm 2013
 Giáo viên chủ
 PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH HỌC SINH LÊN LỚP THẲNG
 Lớp: - Năm học 2012-2013
Stt
Họ và tên học sinh
Xếp loại học lực môn
Xếp loại
Bị chú
TV
T
Đ Đ
Tn-Xh
S-Đ
Â
N
M
T
T
C
T
D
HL
HK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 Đại Nghĩa, ngày tháng 5 năm 2013
 Giáo viên chủ nhiệm
 PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
 Lớp: - Năm học 2012-2013
Stt
Họ và tên học sinh
Ngày,tháng,
năm sinh
Nơi sinh
Xếp loại
Bị chú
HK
HL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tổng số có: HS Hoàn thành CTTH
 Duyệt của nhà trường Đại Nghĩa, ngày tháng 5 năm 2013
 Giáo viên chủ nhiệm
 PHÒNG GD-ĐT ĐAI LỘC KẾT QUẢ HLM-HL-HK-& THI ĐUA
TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH Năm học : 2012-2013
 Lớp :........ - GVCN:............................................
S
T
T
Họ và tên HS
HỌC LỰC MÔN
XL
Thi
đua
TV
T
TNXH
Đ Đ
K
T
M
T
Â
N
T
D
A
V
T
in
H
L
H
K
K
SĐ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 I/ THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC LỰC-HẠNH KIỂM
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM
GIỎI
KHÁ
TR. BÌNH
YẾU
THĐĐ
CĐĐ
SL/Nữ
%
SL/Nữ
%
SL/Nữ
%
SL/Nữ
%
SL/Nữ
%
SL/Nữ
%
 II/ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO HỌC LỰC MÔN : Tổng số HS :..... -Nữ:….
Toán
Tiếng Việt
Khoa
Sử - Địa
Anh văn
Tin học
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
Giỏi
Khá
TB
Yếu
TN-XH
Đạo đức
Âm nhạc
Thủ công
Mĩ thuật
Thể dục
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
SL
%
Nữ
HTT
HT
CHT
KXL
 III. THỐNG KÊ ĐIỂM CÁC MÔN THI
Môn học
Giỏi (9-10)
Khá (7-8)
TB (5-6)
Yếu (0-4)
Tr.bìnhtrởlên
SL/nữ
%
SL/nữ
%
SL/nữ
%
SL/nữ
%
SL/nữ
%
T.Việt
Toán
Khoa
Sử-Địa
Anhvăn
Tin học
 Đại Nghĩa,ngày tháng năm 2013
 Giáo viên chủ nhiệm

File đính kèm:

  • docMẪU BÁO CÁO CỦA GV.doc
Giáo án liên quan