Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 12: i, a - Nguyễn Thị Kim Thoa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO QUẬN BÌNH TÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO

THIẾT KẾ BÀI DẠY

HỌC VẦN

BÀI 12 : i - a

LỚP MỘT 6

GV: NGUYỄN THỊ KIM THOA

Học vần

Bài 12: i- a

i

 bi

 bi

a

 cá

 cá

bi vi li

ba va la

bi ve

ba lô

 

pptx24 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 27/11/2023 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 12: i, a - Nguyễn Thị Kim Thoa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DẠY 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO QUẬN BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC T ÂN TẠO 
LỚP MỘT 6 
 HỌC VẦN 
BÀI 12 : i - a 
 GV: NGUYỄN THỊ KIM THOA 
 lò cò 
 vơ cỏ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 bê 
 lô 
 hè 
 bé vẽ cô, bé vẽ cờ 
 về 
 bờ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 hổ 
 BÀI 12: i - a 
 i 
 b i 
 bi 
 a 
 c á 
 cá 
Học vần 
Bài 12: i- a 
BÀI MỚI: u-ư 
 Hướng dẫn viết bảng con 
 i a bi cá 
 Giải lao 
bi ve 
bi 
vi 
ba lô 
li 
Học vần 
Bài 12: i- a 
ba 
va 
la 
 i 
 b i 
 bi 
 a 
 c á 
 cá 
Học vần 
Bài 12: i- a 
bi vi li 
ba va la 
bi ve 
ba lô 
TRÒ CHƠI 
 Tìm tiếng có chứa âm a 
 bà tí hè 
 na lê 
 né ti vi 
bí đỏ lá lê 
củ mì tạ 
m 
Tiết 2 
 i 
 b i 
 bi 
 a 
 c á 
 cá 
Học vần 
Bài 12: i- a 
bi vi li 
ba va la 
bi ve 
ba lô 
bé hà có vở ô li 
 i 
 b i 
 bi 
 a 
 c á 
 cá 
Học vần 
Bài 12: i- a 
bi vi li 
ba va la 
bi ve 
ba lô 
bé hà có vở ô li 
Đọc bài ở sách giáo khoa 
Giải lao 
 Viết vở Tập viết 
 i, a, bi, cá 
lá cờ 
 i 
 b i 
 bi 
 a 
 c á 
 cá 
Học vần 
Bài 12: i- a 
bi vi li 
ba va la 
bi ve 
ba lô 
bé hà có vở ô li 
2 
1 
5 
4 
3 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_12_i_a_nguyen_thi_kim_thoa.pptx
Giáo án liên quan