Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn - Phạm Ngọc Tuyền

Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn sống ở nhà sàn để:

A. Tránh ẩm thấp

B. Tránh thú dữ

C. Thể hiện sự giàu có

D. A và B

Đúng Đ, sai S

Tất cả dân tộc ở Hoàng Liên Sơn đều ở nhà sàn.

Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn ở nhà sàn.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 24/11/2023 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn - Phạm Ngọc Tuyền, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : Phạm Ngọc Tuyền 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CƠ VỀ DỰ LỚP 4/4 
ỦY BAN NHÂN DÂN Q BÌNH TÂN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO 
Mơn: Địa lí 
Bài dạy: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hồng Liên Sơn 
Ngày dạy: ..09. 2019 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn 
Chọn ý đúng 
Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn thường sống tập trung thành: 
A. Bản 
B. Buôn 
C. Làng 
D. Xĩm 
Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn sống ở nhà sàn để: 
A. Tránh ẩm thấp 
B. Tránh thú dữ 
C. Thể hiện sự giàu có 
D. A và B 
Đúng Đ, sai S 
 Tất cả dân tộc ở Hoàng Liên Sơn đều ở nhà sàn. 
 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn ở nhà sàn. 
S 
Đ 
Đọc ghi nhớ 
Bài mới 
Hoạt động sản xuất 
của người dân 
 ở Hoàng Liên Sơn 
HOẠT ĐỘNG 1 
TRỒNG TRỌT TRÊN ĐẤT DỐC 
Người dân ở Hoàng Liên Sơn trồng trọt gì? Ở đâu? 
2. Tại sao họ có cách thức trồng trọt như vậy? 
Trồng 
trọt 
Trồng lúa, sắn, ngô, chè trên ruộng bậc thang, nương rẫy 
Trồng lanh- dệt vải 
Trồng rau, cây ăn quả xứ lạnh 
Vì 
Đất dốc 
Khí hậu lạnh 
HOẠT ĐỘNG 2 
NGHỀ THỦ CÔNG 
TRUYỀN THỐNG 
Kể tên một số nghề thủ công và sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? 
Một số nghề thủ công 
- Dệt 
- May, thêu, đan lát 
- Rèn đúc 
HOẠT ĐỘNG 3 
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
1. Kể tên một số khoáng sản ở Hoàng Liên Sơn? 
2. Điền các cụm từ thích hợp vào sơ đồ sau để thể hiện qui trình sản xuất phân lân 
1. Một số khoáng sản : a-pa-tít; chì; kẽm 
2. Qui trình sản xuất phân lân 
Khai thác quặng a-pa-tit 
Để làm 
Giàu quặng 
Sản xuất 
Phân lân 
Hoạt động sản xuất 
của người dân ở Hoàng Liên Sơn 
Trồng trọt lúa, ngô, sắn trên ruộng bậc thang, nương rẫy 
Nghề thủ công: thêu, đan lát, đúc rèn 
Khai thác khoáng sản:a-pa-tit, đồng, chì, kẽmtrong đó a-pa-tít được khai thác nhiều nhất 
Củng cố 
Chọn ý đúng 
Ruộng bậc thang thường được làm ở: 
A. Đỉnh núi 
B. Sườn núi 
C. Thung lũng 
Làm ruộng bậc thang để: 
A. Hạn chế xói mòn 
B. Dễ đi lại 
C. Có nhiều sản phẩm 
Dặn dò 
Học bài 
2. Xem bài : “ Trung du Bắc Bộ” 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_dan.ppt
Giáo án liên quan