Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 8: Luyện tập

Tiết 8

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

 1. Về kiến thức. Nắm vững các khái niệm, các phép toán trên tập hợp.

 2. Về kỹ năng. Vận dụng tốt lý thuyết tập hợp và các phép toán tập hợp vào giải bài tập

 3. Về tư duy. Tư duy logic để giải các bài tập chính xác rõ ràng

 4. Về thái độ: Học tập nghiêm túc, làm bài tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, nắm vững kiến thức về tập hợp.

II. Chuẩn bị phơng tiện dạy học

 1. Thực tiễn. HS đã lĩnh hội các kiến thức về tập hợp ở tiết trước

 2.Phương tiện. GV: Giáo án, phiếu học tập

 HS: làm bài tập được giao đầy đủ

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 10 NC - Tiết 8: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2006.
Tiết 8 
Luyện tập
I. Mục tiêu
 1. Về kiến thức. Nắm vững các khái niệm, các phép toán trên tập hợp.
 2. Về kỹ năng. Vận dụng tốt lý thuyết tập hợp và các phép toán tập hợp vào giải bài tập
 3. Về tư duy. Tư duy logic để giải các bài tập chính xác rõ ràng
 4. Về thái độ: Học tập nghiêm túc, làm bài tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, nắm vững kiến thức về tập hợp.
II. Chuẩn bị phơng tiện dạy học
 1. Thực tiễn. HS đã lĩnh hội các kiến thức về tập hợp ở tiết trước
 2.Phương tiện. GV: Giáo án, phiếu học tập
	 	HS: làm bài tập được giao đầy đủ
III. Phương pháp dạy học. Phương pháp vấn đáp gợi mở thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động
 1. Bài cũ: Lồng ghép trong quả trình luyện tập
 2. Bài mới:
H1. Cũng cố nhận thức HS về các tập con trên trục số
Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp
	a) 	Đúng Sai 
	b) 	Đúng Sai 
	c) 	Đúng Sai
	d) Đúng Sai
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
- Giải bài tập
- Biểu diễn trên trục số
- Thảo luận kết quả
- Kết luận cuối cùng về kết quả bài toán
- Giao nhiệm vụ cho HS
- Điều khiển HS hoàn thành chính xác bài tập, thể hiện kết quả trên trục số
- Lưu ý về lỗi mắc phải của HS
H2. Cũng cố nhận thức về kí hiệu các trường số
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau
(A) 	(B) 
(C) 	(D) 
- Giải bài tập
- Thảo luận kết quả
- Kết luận cuối cùng về kết quả bài toán
- Giao nhiệm vụ cho HS
- Điều khiển HS hoàn thành chính xác bài tập
- Lưu ý cho HS về các trường số
H3. Cũng cố nhận biết chính xác các kí hiệu toán
Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp
	a) 	Đúng Sai 
	b) 	Đúng Sai 
	c) 	Đúng Sai
	d) 	Đúng Sai
	e) 	Đúng Sai 
	f) 	 	Đúng Sai 	
- Giải bài tập
- Thảo luận kết quả
- Kết luận cuối cùng về kết quả bài toán
- Chú ý sử dụng đúng kí hiệu.
- Giao nhiệm vụ cho HS
- Điều khiển HS hoàn thành chính xác bài tập
- Lưu ý HS sử dụng kí hiệu toán học một cách chính xác
H4. Thực hiện phép toán tập hợp trên các tập con của trường số thực
	Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp 
.
- Giải bài tập
- Thảo luận kết quả
- Kết luận cuối cùng về kết quả bài toán
- Giao nhiệm vụ cho HS
- Điều khiển HS hoàn thành chính xác bài tập
3. Cũng cố: - Cần chú ý sử dụng các kí hiệu toán học một cách chính xác.
	- Chú ý về các tập con của trường số thực và cách biểu diễn các tập con đó một cách chính xác.
4.Bài tập: Hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK và SBT.

File đính kèm:

  • docD8.doc
Giáo án liên quan