Phụ lục dạy lồng ghép tích hợp môn Sinh học Khối/Lớp 8 - Trường THCS Suối Ngô

Bài mở đầu

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI (4LT – 1TH )

Cấu tạo cơ thể người

Tế bào

Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Phản xạ

CHƯƠNG II: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ (5LT – 1TH)

Bộ xương

Cấu tạo và tính chất của xương

Cấu tạo và tính chất của cơ

Hoạt động của cơ

Tiến hóa của hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động

Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN (6LT – 1TH – 1KT)

Máu và môi trường trong cơ thể

Bạch cầu – miễn dịch

Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Tim và mạch máu

Vận chuyển máu qua hệ mạch – Vệ sinh hệ tuần hoàn

Thực hành : Sơ cứu cầm máu

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP ( 3LT – 1TH )

Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Hoạt động hô hấp

Vê sinh hô hấp

Thực hành hô hấp nhân tạo

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA ( 5LT – 1BT – 1TH - 1ÔN TẬP – 1 KT )

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Tiêu hóa ở khoang miệng

Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Tiêu hóa ở dạ dày

Tiêu hóa ở ruột non

Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân – Vệ sinh tiêu hóa

Bài tập

Ôn tập HKI

Kiểm tra HKI

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ( 5LT – 1TH)

Trao đổi chất

Chuyển hóa

Thân nhiệt

 HỌC KÌ II

Vitamin và muối khoáng

Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần

Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT (3LT)

Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu

Bài tiết nước tiểu

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phụ lục dạy lồng ghép tích hợp môn Sinh học Khối/Lớp 8 - Trường THCS Suối Ngô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&Đ TÂN CHÂU	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ	 Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
 PHUÏ LUÏC DAÏY LOÀNG GHEÙP TÍCH HỢP
 MOÂN : SINH HỌC KHỐI/LÔÙP 8
STT
BAØI DAÏY
TIEÁT PPCT
TUAÀN CM
NỘI DUNG TÍCH HỢP
ÑÒA CHÆ TÍCHÔÏP
GHI CHUÙ
GDMT
H.NGIỆP
SD NLTKHQ
1
Bài mở đầu
1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI (4LT – 1TH )
2
Cấu tạo cơ thể người
2
X
3
Tế bào
3
4
Mô
4
5
Thực hành: Quan sát tế bào và mô
5
6
Phản xạ
6
X
CHƯƠNG II: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ (5LT – 1TH)
7
Bộ xương
7
X
8
Cấu tạo và tính chất của xương
8
9
Cấu tạo và tính chất của cơ
9
10
Hoạt động của cơ
10
11
Tiến hóa của hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động
11
12
Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
12
X
CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN (6LT – 1TH – 1KT)
13
Máu và môi trường trong cơ thể
13
X
14
Bạch cầu – miễn dịch
14
15
Đông máu và nguyên tắc truyền máu
15
X
16
Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
16
X
17
Tim và mạch máu
17
X
18
Vận chuyển máu qua hệ mạch – Vệ sinh hệ tuần hoàn
18
19
Thực hành : Sơ cứu cầm máu
19
20
Kiểm tra 1 tiết
20
CHƯƠNG IV: HÔ HẤP ( 3LT – 1TH )
21
Hô hấp và các cơ quan hô hấp
21
X
22
Hoạt động hô hấp
22
23
Vê sinh hô hấp
23
X
X
X
Phaàn II
Loàng gheùp
24
Thực hành hô hấp nhân tạo
24
CHƯƠNG V: TIÊU HÓA ( 5LT – 1BT – 1TH - 1ÔN TẬP – 1 KT )
25
Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
25
X
26
Tiêu hóa ở khoang miệng
26
27
Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
27
28
Tiêu hóa ở dạ dày
28
X
29
Tiêu hóa ở ruột non
29
X
30
Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân – Vệ sinh tiêu hóa
30
X
Phaàn II
Lieân heä
31
Bài tập
31
32
Ôn tập HKI
32
33
Kiểm tra HKI
33
CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ( 5LT – 1TH)
34
Trao đổi chất 
34
35
Chuyển hóa
35
X
36
Thân nhiệt
36
X
X
Phaàn II
Loàng gheùp
 HỌC KÌ II
 HỌC KÌ II
 HỌC KÌ II
37
Vitamin và muối khoáng
37
X
38
Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần
38
X
Phaàn II
Lieân heä
39
Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước
39
CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT (3LT)
40
Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu
40
X
41
Bài tiết nước tiểu
41
X
42
Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
42
X
X
Caû baøi
Loàng gheùp
CHƯƠNG VIII: DA ( 2LT )
43
Cấu tạo và chức năng của da
43
X
44
Vệ sinh da
44
X
Caû baøi
Loàng gheùp
CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 
( 11LT – 1TH – 1KT)
45
Giới thiệu chung hệ thần kinh
45
46
Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống
46
47
Dây thần kinh tủy
47
48
Trụ não, Tiểu não, não trung gian
48
X
49
Đại não
49
50
Hệ thần kinh sinh dưỡng
50
51
Cơ quan phân tích thị giác
51
X
52
Vệ sinh mắt
52
X
X
Phaàn II
Lieân heä
53
Cơ quan phân tích thính giác
53
X
X
Phaàn III
Lieân heä
54
Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
54
X
55
Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
55
56
Vệ sinh hệ thần kinh
56
X
57
Kiểm tra 1 tiết
57
CHƯƠNG X: NỘI TIẾT ( 5LT)
58
Giới thiệu chung về tuyến nội tiết
58
X
59
Tuyến yên, tuyến giáp
59
60
Tuyến tụy và tuyến trên thận
60
61
Tuyến sinh dục
61
62
Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
62
CHƯƠNG XI: SINH SẢN (5LT – 1BT – 1ÔN TẬP – 1KT )
63
Cơ quan sinh dục nam, cơ quan sinh dục nữ
63
X
64
Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
64
X
65
Bài tập
65
66
Ôn tập HKII
66
67
Kiểm tra HKII
67
68
Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
68
X
X
Phaàn I
69
Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)
69
X
70
Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người
70
X
 Suoái Ngoâ , ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2013.
 GVBM
 Nguyễn Dương Phương Tân

File đính kèm:

  • docPHU LUC GIAO DUC TICH HOP.doc
Giáo án liên quan