Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 8 năm học 2010-2011 - Trường THCS Trí Phải Tây

A/ TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

 Hãy đọc hết các câu trả lời rồi khoanh tròn các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Chức năng của cầu thận là:

 A. Lọc máu và hình thành nước tiểu đầu B. Hình thành nước tiểu và thải nước tiểu

 C. Lọc máu và thải nước tiểu D. Lọc máu và hình thành nước tiểu chính thức

Câu 2: Cơ quan quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là:

 A. Bóng đái B. Ống đái

 C. Ống dẫn nước tiểu D. Thận

Câu 3: Trung ương thần kinh gồm:

 A. Não bộ và dây thần kinh B. Não bộ và hạch thần kinh

 C. Não bộ và tuỷ sống D. Não bộ và hộp sọ

Câu 4: Cận thị bẩm sinh là do:

 A. Thể thuỷ tinh quá phồng B. Cầu mắt dài

 C. Thể thuỷ tinh bị lão hóa D. Cầu mắt ngắn

C©u 5: Tuyến nội tiết quan trọng nhất là:

 A. Tuyến yên B. Tuyến giáp

 C. Tuyến tụy D. Tuyến trên thận

C©u 6: Đến tuổi trưởng thành, cơ quan sản sinh tinh trùng là:

 A. Ống dẫn tinh B. Túi tinh

 C. Tinh hoàn D. Dương vật

B/ TỰ LUẬN : (7.0 điểm)

C©u 1: ( 3.0 điểm).

Trình bày vai trò của hooc môn? So sánh sự giống nhau và khác nhau của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?

C©u 2: (2.0 điểm).

 Trình bày các biện pháp vệ sinh hệ thần kinh?

C©u 3: (2.0 điểm).

Tại sao người ta nói một trong những biện pháp phòng bệnh còi xương ở trẻ em là cho trẻ thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 8 năm học 2010-2011 - Trường THCS Trí Phải Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT THỚI BÌNH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRÍ PHẢI TÂY	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	 —&– 	_____—&–_____
Họ và tên:..................................
Lớp: 8
Tổng điểm:
	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011
	 MÔN: SINH HỌC 8
	Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
	œ
A/ TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
	Hãy đọc hết các câu trả lời rồi khoanh tròn các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Chức năng của cầu thận là:
	A. Lọc máu và hình thành nước tiểu đầu 	B. Hình thành nước tiểu và thải nước tiểu
	C. Lọc máu và thải nước tiểu 	D. Lọc máu và hình thành nước tiểu chính thức
Câu 2: Cơ quan quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là:
	A. Bóng đái	B. Ống đái
	 C. Ống dẫn nước tiểu 	D. Thận
Câu 3: Trung ương thần kinh gồm:
	A. Não bộ và dây thần kinh 	B. Não bộ và hạch thần kinh
	 C. Não bộ và tuỷ sống 	D. Não bộ và hộp sọ
Câu 4: Cận thị bẩm sinh là do:
	A. Thể thuỷ tinh quá phồng 	B. Cầu mắt dài
	C. Thể thuỷ tinh bị lão hóa 	D. Cầu mắt ngắn
C©u 5: Tuyến nội tiết quan trọng nhất là:
 A. Tuyến yên 	B. Tuyến giáp
 C. Tuyến tụy	D. Tuyến trên thận
C©u 6: Đến tuổi trưởng thành, cơ quan sản sinh tinh trùng là:
	 A. Ống dẫn tinh 	B. Túi tinh
	 C. Tinh hoàn 	D. Dương vật
B/ TỰ LUẬN : (7.0 điểm)
C©u 1: ( 3.0 điểm).
Trình bày vai trò của hooc môn? So sánh sự giống nhau và khác nhau của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?
C©u 2: (2.0 điểm).
 Trình bày các biện pháp vệ sinh hệ thần kinh?
C©u 3: (2.0 điểm).
Tại sao người ta nói một trong những biện pháp phòng bệnh còi xương ở trẻ em là cho trẻ thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng?
—–—___ BÀI LÀM___–—–

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA HK II MON SINH HOC 8(10-11).doc