Kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 8

1 1 Bài 1:

 BÀI MỞ ĐẦU -Nêu rõ mục đích , nhiệm vụ và ý nghĩa cuả môn học

-Xác định được vị trí cuả con người trong tự nhiên

-Nêu được phương pháp học tập đặc thù cuả môn học cơ thể người và vệ sinh

 -Nêu vấn đề + vấn đáp

-Quan sát

-Hoạt động nhóm +cá nhân -Tranh hình 1.1,2,3 SGK

-Tài liệu có liên quan đến bộ môn -Bài tập 1,2 trang 5 SBT

1 2 Bài 2:

CÂÚ TẠO CƠ THỂ NGƯỜI -Xác định vị trí và thành phần các hệ cơ quan trong cơ thể

-Vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong điều hòa hoạt động của các cơ quan. -Trực quan + gợi mở

-Đàm thọai

-Phân tích

-Họat động nhóm +cá nhân

 -Tranh hình 2.1,2,3 SGK

-Bảng phụ trang 9 SGK -Bài tập 3 trang 7 SBT

-Cơ thể người gồm mấy phần?

-Khoang ngực ngăn cách khoang bụng nhờ cq nào? Chương I: KHÁI QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

-Giới thiệu khái quát về cơ thể người

-Tế bào là đơn vị cấu tạo nên mọi cơ quan trong cơ thể

-Chức năng sinh lý cơ bản của hệ thần kinh liên quan đến họat động cơ thể và

 

2 3 Bài 3:

TẾ BÀO -Trình bày được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm : màng sinh chất ,chất tế bào , nhân

-Phân biệt được chức năng từng thành phần cấu tạo của tế bào

-Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

 -Phân tích +vấn đáp

-Quan sát

-Họat động nhóm +cá nhân -Tranh hình 3.1 SGK và bảng 3.1 SGK -Bài tập 2 trang 9 SGK

-Hãy chứng minh tế bào là đơn vị cấu trúc cơ thể.

 

 

Tuần Tiết Tên bài dạy Kiến thức trọng tâm bài Phương pháp ĐDDH và thí nghiệm CM Bài tập rèn luyện Kiến thức trọng tâm chương

2 4 Bài 4:

MÔ -HS trình bày được khái niệm mô

-Phân biệt được các loại mô chính và chức năng từng loại mô

 -Diễn giải

-Quan sát +so sánh

-Hoạt động nhóm +cá nhân -Tranh hình 4.1,2,3,4 SGK

- Bảng phụ so sánh các loại mô

 -Bài tập 2,4 trang 10 SBT

-Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó? quan sát được tế bào mô cơ vân ,mô cơ trơn và mô cơ tim .

 

 

doc25 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 8, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiệm CM
Bài tập rèn luyện
Kiến thức trọng tâm chương
13
25
Bài 24:
TIÊU HOÁ VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HOÁ 
-Trình bày được các nhóm chất trong thức ăn 
-Các hoạt động trong quá trình tiêu hoá 
-Vai trò tiêu hoá với cơ thể người 
-Đàm thọai +vấn đáp 
-Quan sát +gợi mở 
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 24.1,2,3 SGK 
-Bảng phụ trang 80 SGK 
-Bài tập 3,4 trang 41 SBT 
Chương V: TIÊU HÓA 
-Cấu tạo các cơ quan tiêu hóa 
-Họat động tiêu hóa thức ăn ở từng đọan 
trong ống tiêu hóa 
-Các con đường hấp thụ và vận chuyển chất dinh dưỡng 
-Những tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa và biện pháp phòng tránh 
-Hiểu được vai trò của gan trên con đường vận chuyển chất dinh dưỡng 
13
26
Bài 25: 
TIÊU HOÁ Ở KHOANG MIỆNG 
-Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở khoang miệng 
-Trình bày được các hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày 
-Nêu vấn đề 
-Quan sát +diễn giải 
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
- Tranh hình 25.1,2,3 SGK 
-Bảng phụ trang 82 SGK 
-Bài tập 2,3,4 trang 43 SBT
14
27
Bài 26:
THỰC HÀNH : TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CUẢ ENZIM TRONG NƯỚC BỌT 
-HS biết đặt các thí nghiệm để tìm hiêủ những điều kiện đãm bảo enzim trong hoạt động 
-HS biết rút ra kết luận so sánh giữa thí nghiệm với đối chứng 
-Thực hành 
-Quan sát 
-Họat động nhóm 
- Dụng cụ : 
+Ống nghiệm, ống đong chia độ, giá để ống nghịêm, giấy đo PH ,phiểu nhỏ và bông lọc ,1 bình thủy tinh 
Tuần
Tiết 
Tên bài dạy
Kiến thức trọng tâm bài
Phương pháp
ĐDDH và thí nghiệm CM
Bài tập rèn luyện
Kiến thức trọng tâm chương
14
28
Bài 27
TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY 
-Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở dạ dày bao gồm : các hoạt động tiêu hoá ,các cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động 
-Tác dụng cuả hoạt động 
-Khái quát hóa +Gợi mở 
-Quan sát nhận biết 
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 27.1,2,3 SGK 
-Bảng phụ trang 88 SGK 
-Bài tập 4 trang 46 SBT 
15
29
Bài 28: 
TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON 
-Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non bao gồm các hoạt động tiêu hoá các cơ quan tiêu hoá ,các cơ qua hay tế bào thực hiện hoạt động 
-Tác dụng và kết quả cuả hoạt động 
-Phân tích +vấn đáp 
-Quan sát nhận biết 
-Thuyết trình
-Hoạt động nhóm 
- Tranh hình 28.1,2,3 SGK 
-Bài tập 2 trang 47 SBT
15
30
Bài 29: 
HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN 
-Trình bày được những đặc điểm cơ bản của ruột non phù hợp với chức năng hấp thu các chất dinh dưỡng từ ruột non tới các cơ quan tế bào .
-Vai trò đặc biệt của gan trên con đường vận chuyển chất dinh dưỡng 
-Vai trò của ruột già trong quá trình tiêu hóa của cơ thể 
-Nêu vấn đề +Đàm thọai 
-Quan sát +diễn giải 
-Họat động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 29.1,2,3 SGK 
-Bài tập 2,3 trang 49 SBT 
Tuần
Tiết 
Tên bài dạy
Kiến thức trọng tâm bài
Phương pháp
ĐDDH và thí nghiệm CM
Bài tập rèn luyện
Kiến thức trọng tâm chương
16
31
Bài 30:
VỆ SINH TIÊU HÓA
-Trình bày các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa và mức độ tác hại của nó 
-Trình bày các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa và đãm bảo sự tiêu hóa có hiệu quả .
-Làm việc trên SGK 
-Quan sát +diễn giải
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 30.1 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 50 SBT 
16
32
Bài 31: 
TRAO ĐỔI CHẤT 
-Phân biệt sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngòai với sự trao đổi chất ở tế bào.
-Trình bày được liên quan giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào 
-Trực quan
-Vấn đáp 
-Phân tích +diễn giải 
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
-Tranh Hình
31.1,2 SGK 
Chương VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
-Quá trình đồng hóa và dị hóa được biểu hiện ra ngòai bằng sự trao đổi khí giữa 
tế bào với môi trường trong cơ thể 
-Các cơ chế điều hòa thân nhiệt 
17
33
Bài 32: 
CHUYỂN HÓA 
-Xác định sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hóa và dị hóa là họat động cơ bản của sự sống 
-Phân biệt mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hóa vật chất và năng lượng 
-Khái quát hóa 
-Quan sát +gợi mở 
-Họat động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 32.1 SGK 
-Bài tập 1,4 trang 54 SGK 
Tuần
Tiết 
Tên bài dạy
Kiến thức trọng tâm bài
Phương pháp
ĐDDH và thí nghiệm CM
Bài tập rèn luyện
Kiến thức trọng tâm chương
17
34
Bài 33: 
THÂN NHIỆT
-Trình bày được khái niệm thân nhịêt và các cơ chế điều hòa thân nhiệt 
-Giải thích được cơ sở khoa học và vận dung được vào đời sống các biện pháp chống nóng ,chống lạnh để phòng cãm nóng lạnh 
-Thuyết trình + vấn đáp 
-Quan sát +gợi mở 
-Họat động nhóm +cá nhân 
-Câu hỏi bài 33 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 55 SGK 
-Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể .
-Biết được nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho từng đối tượng 
18
35
ÔN TẬP
HỌC KÌ I
-Nhằm cũng cố lại kiến thức trong 3 chương : vận động ,tuần hòan ,hô hấp 
-Để HS nắm được trọng tâm trong 3 chương này 
-Vấn đáp 
-Đàm thọai 
-Họat động cá nhân 
-Câu hỏi và câu trả lời trong 3 chương 
18
36
ÔN TẬP
HỌC KÌ I
-Nhằm cũng cố lại kiến thức trong 2 chương tiếp theo là : tiêu hóa , trao đổi chất và năng lượng 
-Để HS nắm được trọng tâm trong 2 chương này 
-Vấn đáp 
-Đàm thọai 
-Họat động cá nhân 
-Câu hỏi và câu trả lời trong 2 chương 
19
37
KIỂM TRA
HỌC KÌ I
-Cũng cố lại kiến thức đã học về các hệ cơ quan trong cơ thể người để từ đó có kế họach dạy tốt hơn trong học kì II
-Tư duy độc lập 
-Hoạt động cá nhân 
- Đề kiểm tra 
Tuần
Tiết 
Tên bài dạy
Kiến thức trọng tâm bài
Phương pháp
ĐDDH và thí nghiệm CM
Bài tập rèn lưyện
Kiến thức trọng tâm chương
20
38
Bài 34: 
VITAMIN VÀ MUỐI KHÓANG 
- Trình bày được vai trò của vitamin và muối khóang 
-Vận dụng được những hiểu biết về vitamin và muối khóang trong lập khẩu phần và xây dựng chế độ ăn uống hợp lý 
-Phân tích + Thuyết trình 
-Quan sát 
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 34.1,2, SGK 
-Bài tập 2,3 trang 56 SBT 
20
39
Bài 36:
 TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG –NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN 
-Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng đối tượng khác nhau 
-Phân biệt được giá trị dinh dưỡng khác nhau ở các lọai thực phẩm chính 
-Xác định được nguyên tắc lập khẩu phần 
-Nêu vấn đề +gợi mở 
-Quan sát 
-Hoạt động nhóm 
- Bảng phụ 36.1 trang 113 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 62,63 SBT
21
40
Bài 37: 
THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC 
-Trình bày các bước thành lập khẩu phần dựa trên các nguyên tắc thành lập khẩu phần 
-Đánh giá được khẩu phần mẫu dựa vào đó xây dựng khẩu phần hợp lý cho bản thân 
-Thực hành 
-Làm việc trên SGK 
-Họat động nhóm +cá nhân 
-Bảng phụ trang 116 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 64 SBT 
Tuần
Tiết 
Tên bài dạy
Kiến thức trọng tâm bài
Phương pháp
ĐDDH và thí nghiệm CM
Bài tập rèn luyện
Kiến thức trọng tâm chương
21
41
Bài 38: 
BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 
-Trình bày được khái niệm bài tiết và vai trò của nó với cơ thể sống ,các họat động bài tiết chủ yếu và họat động quan trọng 
-Xác định được trên hình và trình bày được bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 
-Diển giải -Quan sát 
-So sánh
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 4.1,2,3,4 SGK 
-Bài tập 2,4 trang 65 SBT 
Chương VII:
BÀI TIẾT 
-Cấu tạo các cơ quan của hệ bài tiết 
-Cơ chế quá trình lọc và hình thành 
nước tiểu ở thận 
-Các yếu tố ảnh hưởng đến các cơ quan và họat động bài tiết các biện 
pháp phòng tránh 
-Có ý thức xây dựng các thói quen sống khoa học 
22
42
Bài 39:
BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
-Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu 
-Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu ,quá trình thải nước tiểu 
-Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 
-Nêu vấn đề 
-Đàm thọai 
-Quan sát + gợi ý 
-Hoạt động nhóm 
- Tranh hình 39.1 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 66 SBT
22
43
Bài 40: 
VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 
-Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiêủ và hậu quả của nó 
-Trình bày được thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của nó 
-Có ý thức xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu 
-Phân tích +diễn giải 
-Quan sát + vấn đáp 
-Họat động nhóm +cá nhân 
-Bảng phụ 40 trang 130 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 67 SBT 
Tuần
Tiết 
Tên bài dạy
Kiến thức trọng tâm bài
Phương pháp
ĐDDH và thí nghiệm CM
Bài tập rèn luyện
Kiến thức trọng tâm chương
23
44
Bài 41: 
CÂÚ TẠO VÀ CHỨC NĂNG
CỦA DA
- HS mô tả được cấu tạo của da chứng minh được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của da
-Nêu vấn đề 
-Quan sát +vấn đáp 
-Hoạt động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 41 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 69 SBT 
Chương VIII:
DA
-Thành phần và chức năng từng phần của da 
-Các biện pháp vệ sinh da 
-Vận dụng vào đời sống 
-Rèn luyện da để chống các bệnh tật 
23
45
Bài 42:
 VỆ SINH DA 
-Trình bày cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da ,rèn luyện da để chống các bệnh ngoài da 
-Từ đó vận dụng vào đời sống có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh và cộng đồng 
-Phân tích +gợi ý 
-Quan sát +diễn giải 
-Hoạt động nhóm 
- Bảng phụ 42.1,2 trang 134,135 SGK 
-Bài tập 1,2 ,3 trang 71 SBT
24
46
Bài 43: 
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ
THẦN KINH
-Trình bày được câú tạo và chức năng của nơron , đồng thời xác định rỏ nơron là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh 
-Phân biệt được các thành phần câú tạo của hệ thần kinh (bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên )
-Phân biệt được chức năng của hệ thần kinh 
-Làm vịêc SGK 
-Quan sát +vấn đáp 
-Họat động nhóm +cá nhân 
-Tranh hình 43.1,2 SGK 
-Bài tập 1,2,3 trang 72 SBT 
Chương IX:
THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 
- Cấu tạo thành phần và chức năng của hệ thần kinh 
-Những điểm 
Tuần
Tiết 
Tên bài dạy
Kiến thức trọng tâm bài
Phương pháp
ĐDDH và thí nghiệm CM
Bài tập rèn luyện
Kiến thức trọng tâm chương
24
47
Bài 44: 
TH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CÂÚ 
TẠO) CỦA TUỶ SỐNG 
- Làm thí nghiệm để HS rút ra chức năng của tủy sống .Thành phần cấu tạo 
-Mối quan hệ giữa câú tạo và chức năng 
-Thực hành 
-Quan sát 
-Hoạt động nhóm 
-Tranh hình 44.1,2 SGK 
-Bảng phụ 44 trang 140 SGK 
-Bài tập 1,2 trang 74 SBT 
tiến hóa về cấu tạo của đại não người so vớ

File đính kèm:

  • docKHBM Sinh 8.doc
Giáo án liên quan