Giáo án Tiếng Anh 8 - Bài: Giới thiệu cách học

I.Gíơi thiệu chương trình.

-Cả năm:3 tiết x 35 tuần =105 tiết

-Học kỳ I:3tiết x18 tuần =54 tiết

-Học kỳ II:3Tiết x 17 tuần =51 tiết

Trong đó có 15 tiết dành cho ôn tập, kiểm tra 1 tiết và kt cuối học kỳ

-Các tiết ôn tập: 18,38,52,53,55,72,91,104

-Các tiết kiểm tra 1 tiết :19,39,54,73,92,105

-các tiết chữa bài kiểm tra:25,45,79,98

 Chương trình lớp 8 có 16 bài học,mỗi bài từ 5 đến 6t

Đối với bài 5 tiết phân chia như sau:

1.Getting started & listen

2.Speak &listen

3.Read

4.Write

5.Language focous

 

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Anh 8 - Bài: Giới thiệu cách học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Date:	
Week 1
Period:1
GIỚI THIỆU CÁCH HỌC
I.Gíơi thiệu chương trình.
-Cả năm:3 tiết x 35 tuần =105 tiết
-Học kỳ I:3tiết x18 tuần =54 tiết
-Học kỳ II:3Tiết x 17 tuần =51 tiết
Trong đó có 15 tiết dành cho ôn tập, kiểm tra 1 tiết và kt cuối học kỳ
-Các tiết ôn tập: 18,38,52,53,55,72,91,104
-Các tiết kiểm tra 1 tiết :19,39,54,73,92,105
-các tiết chữa bài kiểm tra:25,45,79,98
 Chương trình lớp 8 có 16 bài học,mỗi bài từ 5 đến 6t
Đối với bài 5 tiết phân chia như sau:
1.Getting started & listen
2.Speak &listen
3.Read
4.Write
5.Language focous
Đối với bài 6t phân phối như sau:
1.Getting started & listen and read
2.Speak
3.Listen
4.Read
5.Write
6.Language focus
Tuy nhiên có một số tiết có sự thay đổi cho phù hợp với học sinh
II.Phân phối chưong trình:
Học kỳ 1
Ftutyilljn;.njj.n,
lhjkhkl
gddhjjjkkh
hkmbvmmhgk
Số tiết học
bài học
1
2_7
8_13
14_18
19
20
21_25
26
27_32
33_37
38
39
40_45
46_51
52_54
ôn tập or hướng dẫn cách học
unit 1
unit 2
unit 3
ôn tập
kiểm tra
unit 4
sữa kiểm tra
unit 5
unit 6
ôn tập
ktra
unit 7
unit 8
ôn tập và kiểm tra học kỳ 1
Học kỳ 2
55_60
61_66
67_71
72
73
74_78
79
80_84
85_89
90
91
92_96
97
98_103
104_105
unit 9
unit 10
unit 11
ôn tập
kiểm tra 
unit 12
sữa kiểm tra
unit 13
unit 14
ôn tập
kiểm tra
unit 15
sữa kiểm tra
unit 16
ôn tập & kiểm tra học kỳ 2
III.Hướng dẫn cách học
Chuẩn bị bài ở nhà
-Soạn từ mới ,nắm được hình thức từ ,dt,đt,tt,trạng từ, giới từ ,từ đồng nghĩa ,trái nghĩa...
-Nghe băng trước ở nhà
2.Hướng dẫn cách hocbài:
- học thuộc từ mới ,vận dụng được các tình huống sửdụng từ trong câu...
3.Làm bài tập ở nhà
-học sinh làm bài theo sự dặn dò của giáo viên.
-học sinh có thể tìm những sách bài tập có liên quan đến kiến thức vàtham khảo thêm.

File đính kèm:

  • doc1-u1-8.doc
Giáo án liên quan