Giáo án Sinh học Lớp 8 - Tuần 31 - Lê Văn Hiếu

I . Mục tiêu

1 . Kiến thức

Học xong bài này HS :

 + Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên .

 + Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp

 + Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều .

2 . Kỹ năng

 Rèn luyện kỹ năng phân tích, quan sát, hoạt động nhóm

. 3 . Thái độ

 Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể .

 II . Đồ dùng dạy học

GV: bảng phụ, tranh hình 56.2-3, 55.3

 HS : Đọc trước bài, kẻ bảng 56.1 vào vở

III. Hoạt động dạy - học

1 .Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

+ Nêu tính chất và vai trò của hooc môn ?

3 . Vào bài mới

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 8 - Tuần 31 - Lê Văn Hiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVBM: Lê Văn Hiếu 	 	 Tuần: 31
Môn: Sinh học 8	 	 Tiết : 59	
Bài 56: TUYẾN YÊN, TUYẾN GIÁP
I . Mục tiêu
1 . Kiến thức
Học xong bài này HS :
	+ Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên . 
	+ Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp 
	+ Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều .
2 . Kỹ năng 
	Rèn luyện kỹ năng phân tích, quan sát, hoạt động nhóm
.	3 . Thái độ
	Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể .
 II . Đồ dùng dạy học 
GV: bảng phụ, tranh hình 56.2-3, 55.3
 HS : Đọc trước bài, kẻ bảng 56.1 vào vở
III. Hoạt động dạy - học 
1 .Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
+ Nêu tính chất và vai trò của hooc môn ? 
3 . Vào bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: I. TUYẾN YÊN
GV yêu cầu HS quan sát hình 55.3 , nghiên cứu thông tin ¢ SGK tr 176 à thảo luận các câu hỏi : 
+ Tuyến yên nằm ở đâu ? Có cấu tạo như thế nào ?
+ Hoocmôn tuyến yên tác động tới những cơ quan nào ?
+ Nêu vai trò của tuyến yên?
GV nhận xét và Có thể nêu thêm một số thông tin như SGV . 
GV gọi 1 , 2 học sinh đọc to lại thông tin bảng 56 . 1 
GV đưa thêm tranh ảnh , thông tin liên quan đến các bệnh do hoocmôn tiết nhiều hoặt ít . 
HS quan sát hình , đọc kỹ thông tin và bảng 56 . 1 àThảo luận nhóm thống nhất ý kiến : 
+ Vị trí : Nằm ở nền sọ , có liên quan đến vùng dưới đồi .
Cấu tạo gồm 3 thùy: Thùy trước ,Thùy giưã, Thùy sau 
 Hoạt động của tuyến yên chiụ sự điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp của hệ thần kinh 
+ Kể tên được các cơ quan chịu ảnh hưởng như bảng 56.1 .
Vai trò:
Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết 
Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lý trong cơ thể .
HS nhận xét
HS đọc to bảng 56.1 , lớp theo dõi ghi nhớ tên hoocmôn và tác dụng của chúng .
- Vị trí : Nằm ở nền sọ , có liên quan đến vùng dưới đồi .
- Cấu tạo gồm 3 thùy: Thùy trước, Thùy giưã, Thùy sau 
- Hoạt động của tuyến yên chiụ sự điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp của hệ thần kinh 
- Vai trò :
+ Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết 
+ Tiết hoocmôn ảnh hưởng tới một số quá trình sinh lý trong cơ thể .
Hoạt động 2: II. TUYẾN GIÁP
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin , quan sát hình 56.2 à Trả lời câu hỏi : 
+ Nêu vị trí tuyến giáp ?
+ Cấu tạo và vai trò của tuyến giáp?
GV nhận xét
GV yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi : “ Nêu ý nghiã của cuộc vận động “ Toàn dân dùng muối Iốt “
GV đưa thêm thông tin về vai trò của tuyến yên trong điều hoà hoạt động tuyến giáp . 
GV cho HS thảo luận: Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt :
+ Nguyên nhân ?
+ Hậu quả ?
HS đọc thông tin SGK à tự thu nhận thông tin để trả lời câu hỏi 
+ Vị trí : Trước sụn giáp 
+ Cấu tạo : Nang tuyến và tế bào tiết 
+ Vai trò : Trong trao đổi chất và chuyển hoá .
HS nhận xét
HS dưạ vào thông tin SGK và kiến thức thực tế à Nhóm , thống nhất ý kiến . 
+ Thiếu Iốt à Giảm chức năng tuyến giáp à bướu cổ 
 Hậu quả : trẻ em chậm lớn , trí não kém phát triển , người lớn hoạt động thần kinh giảm sút .
à cần dùng muối Iốt bồ sung khẩu phần ăn hằng ngày
HS thảo luận: Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt Theo nội dung SGK tr.177
- Vị trí : Nằm trước sụn giáp của thanh quảng , nặng 10 – 25 g 
- Hoocmôn là Tirôxin , có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hoá ở tế bào . 
- Tuyến giáp cùng tuyến cận giáp có vai trò trong điều hoà trao đổi can xi và phốt pho trọng máu . 
4. Cũng cố
GV cho HS đọc ghi nhớ , mục em có biết.
GV cho HS trả lời các câu hỏi SGK tr. 178
5 . Dặn dò
Về nhà học bài; 
Đọc trước bài 57
GVBM: Lê Văn Hiếu 	 	 Tuần: 30
Môn: Sinh học 8	 	 	 Tiết : 58	
Bài 57: TUYẾN TUỴ VÀ TUYẾN TRÊN THẬN
I . Mục tiêu
1 . Kiến thức
Học xong bài này HS biết:
	+ Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy dưạ trên cấu tạo của tuyến . 
	+ Sơ đồ hoá chức năng của tuyến tụy trong sự điều hoà lượng đường trong máu .
	+ Trình bày các chức năng của tuyến trên thận dưạ trên cấu tạo tuyến .
2 . Kỹ năng 
Rèn kỹ năng quan sát, phân tích tranh và hoạt đôïng nhóm.
3 . Thái độ
	Giáo dục ý thức học tập
II . Đồ dùng dạy học 
	GV: Tranh phóng to hình 57.1-2, bảng phụ
	HS : Đọc trước bài
II. Hoạt động dạy - học
1 .Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
+ Cấu tạo và chức năng tuyến yên ?
+ Cấu tạo và chức năng của tuyến giáp ?
3 . Vào bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: I. TUYẾN TUỴ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi : 
+ Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết ? 
GV yêu cầu HS quan sát hình 57.1 , đọc thông tin chức năng của tuyến tụy àThảo luận:
+ Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy dưạ trên cấu taọ ?
GV hoàn thiện lại kiến thức .
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin vai trò của hoocmôn tuyến tụy àhỏi:
+ Trình bày tóm tắt quá trình điều hoà lượng đường ở mức ổn định ?
GV hoàn chỉnh kiến thức
GV liên hệ tình trạng bệnh lý : 
+ Bệnh tiểu đường .
+ Chứng hạ đường huyết .
HS trả lời câu hỏi : 
+ Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn .
HS quan sát hình 57.1 , đọc thông tin chức năng của tuyến tụy àThảo luận:
+ Chức năng ngoại tiết : Do các tế bào tiết dịch tụyà Ống dẫn . 
Chức năng nội tiết : Do cáctế bào ở đảo tụy tiết ra các hoocmôn .
HS nhận xét và ghi bài
HS nghiên cứu thông tin vai trò của hoocmôn tuyến tụy à nêu:
+ Khi đường huyết tăng à tê bào ß : Tiết Insulin . tác dụng : Chuyển Glucôzơ à glicôgen 
Khi đường huyết gảm : àtế bào tiết Glucagôn . Tác dụng : Chuyển Glicôgen à Glucôzơ
HS nhận xét và ghi bài
HS nghe
- Tuyến tuỵ vưà làm chức năng ngoại tiết vưà làm chức năng nội tiết .
- Chức năng nội tiết do các tế bào đảo tụy thực hiện .
+ Tế bào : Tiết gluccagôn 
+ Tế bào ß : Tiết Insulin 
- Vai trò của các hoocmôn : Nhờ tác dụng đối lập của 2 loại hoocmôn à tỷ lệ đường huyết luôn ổn định à Đảm bảo hoạt động cơ thể diễn ra bình thường . 
Hoạt động 2: II. TUYẾN TRÊN THẬN
GV yêu cầu HS quan sát hình 57.2 à hỏi:
+ Trình bày khái quát về vị trí và cấu tạo của tuyến trên thận ?
GV treo tranh , gọi học sinh lên trình bày .
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK ( tr 180 ) àhỏi:
 + Nêu chức năng của các Hoocmôn tuyến trên thận ?
GV nhận xét
GV Lưu ý: Hoocmôn phần tủy tuyến trên thận cùng glucagôn ( tuyến tụy ) à điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết . 
HS quan sát hình 57.2 ànêu:
- Vị trí : gồm 1 đôi nằm trên đỉnh 2 quả thận . 
- Cấu tạo : 
+ Phần võ : 3 lớp .
+ Phần tuỷ
HS lên mô tả vị trí , cấu tạo của tuyến trên tranh 
HS nghiên cứu thông tin SGK ( tr 180 ) ànêu:
+ SGK tr.180
HS nhận xét
HS chú ý
- Vị trí : gồm 1 đôi nằm trên đỉnh 2 quả thận . 
- Cấu tạo : 
+ Phần võ : 3 lớp .
+ Phần tuỷ 
- Chức năng : SGK ( tr 180) 
4. Cũng cố
	Gv cho Hs tóm tắt lại nội dung bài học.
	Gv cho Hs đọc ghi nhớ và mục em có biết
5 . Dặn dò
Về nhà học bài
Đọc trước bài 58

File đính kèm:

  • docTUAN 31 SH 8- 3 cot.doc