Giáo án Sinh hoạt Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 10

II. Nội dung và hình thức tổ chức:

 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:

 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập:

 + Chưa thuộc bài, chưa làm bài đầy đủ:.

 + Tích cực xây dựng bài : .

 + Học và làm bài đầy đủ :.

 + Chưa nghiêm túc trong giờ học:.

 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục.

 - Lớp phó văn nghệ báo cáo về văn nghệ (hát đầu giờ).

 - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác:

 * GV đánh giá chung về những việc đã làm được và những việc chưa làm được.

Nhiều em có tinh thần xây dựng bài tốt, song bên cạnh đó còn một số HS học toán còn yếú.

 

doc7 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh hoạt Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm
 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới.
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
1. Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:
* Các tổ trưởng báo cáo về học tập 
 + Tích cực xây dựng bài :.....................................................................................
................................................................................................................................... 
+ Chưa học bài và làm bài đầy đủ:............................................................................ 
+ Chưa nghiêm túc trong giờ học :........................................................................... 
* Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục 
 + Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
 + Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ đúng quy định .
 + Vệ sinh cá nhân tốt.
.* Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác :
 + Sĩ số đầy đủ, Tỉ lệ CC : 0 vắng.
 + Học tập trong tuần qua còn vài bạn chưa chú ý bài còn ngồi nói chuyện: Nhẫn, Toàn, Boy, Tý, Bằng 
 * GV đánh giá chung về những việc đã làm được và những việc chưa làm được. 
 Nhiều bạn có tinh thần xây dựng bài tốt, song bên cạnh đó còn một số HS học toán còn yếú.
 2 .Phương hướng hoạt động tuần tới : 
 - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp học.. 
 - Xây dựng tổ tự quản lớp..
 - Duy trì việc sinh hoạt 10 phút đầu giờ. 
 - Thực hiện tốt việc giúp đỡ bạn cùng tiến : giúp đỡ dạn trong giờ học chính khóa, 15 phút đầu giờ, hoặc giờ ra chơi.
 - Thi đua học tập tốt giữa các tổ.
 - Tiếp tục vệ sinh trường lớp sạch sẽ, vệ sinh sân trường
 - Thực hiện ăn mặc đúng quy định.
 - Thực hiện tốt an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.
 - Thực hiên tốt ăn uống , vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
 - Thực hiện tốt việc chơi các trò chơi lành mạnh.
SINH HOẠT CUỐI TUẦN 4
I. Mục tiêu:
 - Đánh giá các hoạt động trong tuần qua.
 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:
 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập 
 - Tích cực xây dựng bài :.......................................................................................
 - Học và làm bài đầy đủ:........................................................................................
 - Chưa nghiêm túc trong giờ học:.........................................................................
 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục : Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang phục đúng qui định, vệ sinh cá nhân gọn gàng sạch sẽ.
 - Hát đầu giờ:..Các buổi đầu giờ đều hát
 - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: . hàng ngũ ngay ngắn.
 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới 
 - Duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ.
 - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém.
 - Tích cực học tập tốt .
 - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.
 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , sỉ số HS .
 - Thi đua học tập tốt giữa các tổ.
 - Tích cực tham gia các hoạt động của đội của trường
SINH HOẠT CUỐI TUẦN 5
I. Mục tiêu:
 	 - Đánh giá các hoạt động trong tuần qua.
 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:
 	 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập 
 	 - Tích cực xây dựng bài:..................................................................................
 	 - Học và làm bài đầy đủ:.................................................................................
 - Chưa nghiêm túc trong giờ học:..............................................................................
 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục : Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang phục đúng qui định, vệ sinh cá nhân gọn gàng sạch sẽ.
 	 - Hát đầu giờ:..Các buổi đầu giờ đều hát
 	 - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: . hàng ngũ ngay ngắn.
 2/ Phương pháp hoạt động tuần tới 
 	 - Duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ.
 	 - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém.
 	 - Tích cực học tập tốt .
 	 - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.
 	- Duy trì tỉ lệ chuyên cần , sỉ số HS .
 	 - Thi đua học tập tốt giữa các tổ.
 	- Tích cực tham gia các hoạt động của đội của trường
 - Vận động phu huynh tham gia tiêm ngừa phòng bệnh viêm gan siêu vi B 
SINH HOẠT CUỐI TUẦN 6
I. Mục tiêu:
 	 - Đánh giá các hoạt động trong tuần qua.
 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:
 	 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập 
 	 - Tích cực xây dựng bài :.................................................................................
 	 - Học và làm bài đầy đủ:.................................................................................
 - Chưa nghiêm túc trong giờ học:...................................................................
 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục : Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang phục đúng qui định, vệ sinh cá nhân gọn gàng sạch sẽ.
 	 - Hát đầu giờ:..Các buổi đầu giờ đều hát
 	 - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: . hàng ngũ ngay ngắn.
 2/ Phương pháp hoạt động tuần tới 
 	 - Duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ.
 	 - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém.
 	 - Tích cực học tập tốt .
 	 - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.
 	- Duy trì tỉ lệ chuyên cần , sỉ số HS .
 	 - Thi đua học tập tốt giữa các tổ.
 	- Tích cực tham gia các hoạt động của đội: Thi trưng bày mâm cỗ tết Trung Thu.
SINH HOẠT CUỐI TUẦN 7
I. Mục tiêu:
 - Đánh giá các hoạt động tuần 6
 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 7
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:
 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập :
 - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ: 
 - Tích cực xây dựng bài:................................
 - Chưa nghiêm túc trong giờ học:....................
 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục : Vệ sinh trường lớp tương đối sạch sẽ; Trang phục đúng qui định; vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
 - Hát đầu giờ:Tất cả các buổi học đều thực hiện nghiêm túc.
 - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số ..........; chuyên cần vắng ...... Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động; thi trưng bày mâm cỗ tết Trung Thu đạt giải. ............................
 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới :
 - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ.
 - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém.
 - Tích cực tham gia các hoạt động của đội 
 - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống
 - Hạn chế tình trạng nghỉ học .
 - Tích cực học tập, học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như......................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
SINH HOẠT CUỐI TUẦN 8
I. Mục tiêu:
 - Đánh giá các hoạt động tuần 7 
 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 8
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:
 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập :
 - Tích cực xây dựng bài:.........................................................................................
.....................................................................................................................................
 - Học và làm bài đầy đủ: Tất cả học sinh của lớp học và làm bài đầy đủ. 
 - Chưa nghiêm túc trong giờ học:.........................................................................
 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục: Vệ sinh trường lớp tương đối sạch sẽ; Trang phục đúng qui định; vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
 - Hát đầu giờ: Tất cả các buổi học đều thực hiện nghiêm túc.
 - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số............; chuyên cần vắng ...........; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động.
 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới :
 - Đăng ký và tiêm vác xin có thu phí( Phòng bệnh: Sởi, quai bị, rubenla)
 - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ.
 - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém.
 - Tích cực tham gia các hoạt động của đội 
 - Thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống
 - Hạn chế tình trạng nghỉ học . 
 - Tích cực học tập, học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như......................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
SINH HOẠT CUỐI TUẦN 9
I. Mục tiêu:
 - Đánh giá các hoạt động tuần 8.
 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 9.
II. Nội dung và hình thức tổ chức:
 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:
 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập :
 - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:........................
 - Tích cực xây dựng bài:........................................................................................
 - Học và làm bài đầy đủ: Tất cả học sinh của lớp học và làm bài đầy đủ. 
 - Chưa nghiêm túc trong giờ học:........................................................................
 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, tran

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoat_lop_4_tuan_1_den_tuan_10.doc
Giáo án liên quan