Bài giảng môn Khoa học Lớp 4 - Bài 24: Nước cần cho sự sống

Sơ đồ mô tả những hiện tượng gì của nước trong tự nhiên?

 Bay hơi, ngưng tụ, mưa của nước trong tự nhiên

Em hãy nêu vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên ?

- Nước ở ao, hồ, sông, biển. không ngừng bay hơi, biến thành hơi nước.

- Hơi nước bốc lên cao, gặp lạnh, ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo thành các đám mây.

- Các giọt nước ở trong các đám mây rơi xuống đất, tạo thành mưa.

Những hình ảnh sau đây nói lên điều gì ?

 

ppt31 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Khoa học Lớp 4 - Bài 24: Nước cần cho sự sống, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TËp thÓ líp 
4 A 
Héi gi¶ng chµo mõng 20-11- 2014 
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê, th¨m líp ! 
Khoa h ọ c 
LỚP 4  
Con người 
Động 
 vật 
Thực 
vật 
Sơ đồ mô tả những hiện tượng gì của nước trong tự nhiên? 
 Bay hơi, ngưng tụ, mưa của nước trong tự nhiên 
Em hãy nêu vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên ? 
- Nước ở ao, hồ, sông, biển... không ngừng bay hơi, biến thành hơi nước. 
- Hơi nước bốc lên cao, gặp lạnh, ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo thành các đám mây. 
- Các giọt nước ở trong các đám mây rơi xuống đất, tạo thành mưa. 
Những hình ảnh sau đây nói lên điều gì ? 
Cây trơ trụi, cỏ khô cháy 
Động vật chết khô vì thiếu nước 
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người, động vật và thực vật thiếu nước? 
HOẠT ĐỘNG 1 
TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI, ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT 
KHOA HỌC 
Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG 
HOẠT ĐỘNG 1 
TL 
Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
KHOA HỌC 
NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG 
2 
3 
1 
THẢO LUẬN NHÓM 4 ( 3 phút )  SGK / 50 
 	 Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống 	 của con người thiếu nước ? 
	 (HÌNH 1) 
 	Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cối  thiếu nước ? 
	 (HÌNH 2) 
 Nếu không có nước, cuộc sống  	của động vật sẽ ra sao ? 
	 (HÌNH 3) 
TỔ 1 
TỔ 2 
TỔ 3 
TỔ 1: 
Điều gì sẽ xảy 
ra nếu con 
người thiếu 
nước? 
Thiếu nước con người sẽ không hấp thụ được 
các chất dung dịch hòa tan lấy từ thức ăn, sẽ 
không sống nổi, con người sẽ chết vì khát. 
Tổ 2: Điều gì sẽ xảy ra nếu thực vật thiếu nước? 
Thiếu nước cây cối sẽ bị héo, 
cây không lớn hay không 
nảy mầm và cây sẽ bị chết. 
Tổ 3: 
Điều gì sẽ xảy ra nếu động vật thiếu nước? 
Nếu thiếu nước động vật 
sẽ chết khát, một số loài 
 sống ở môi trường nước 
như cá, cua, tôm,  sẽ bị 
tuyệt chủng. 
Khoa học 
Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG. 
Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và 
thực vật: 
Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật và thực 
vật. Mất từ mười đến hai mươi phần trăm (10-20%) nước trong cơ 
thể, sinh vật sẽ chết. 
Nước giúp cho cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa 
tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật. 
Nước giúp cơ thể thải ra các chất thừa, chất độc hại. 
Nước còn là môi trường sống của nhiều loài động vật và thực vật. 
HOẠT ĐỘNG 2 
TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 
KHOA HỌC : 
NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG 
Khoa học 
Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG. 
II. Vai trò của nước trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông 
nghiệp và hoạt động vui chơi giải trí: 
Nước dùng trong 
 sinh hoạt, vui chơi 
giải trí. 
Nước dùng trong 
sản xuất nông nghiệp. 
Nước dùng trong 
 sản xuất công nghiệp. 
Tổ 1: Nêu các 
ví dụ. 
Tổ 2: Nêu các 
ví dụ. 
Tổ 3: Nêu các 
ví dụ. 
Khoa học 
Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG. 
II. Vai trò của nước trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông 
nghiệp và hoạt động vui chơi giải trí: 
Nước dùng trong sinh hoạt, vui chơi giải trí. 
Nước dùng trong sản xuất nông nghiệp. 
Nước dùng trong sản xuất công nghiệp. 
Uống nước, nấu 
cơm, nấu canh.. 
Tắm giặt, lau nhà,.. 
Đi bơi, lướt ván,  
Trồng lúa, trồng 
cây, 
Tưới cây, tưới hoa, 
tưới rau, 
Chạy máy bơm 
nước. 
Chế biến hoa quả, 
lương thực, 
Sản xuất điện 
Nước dùng trong sinh hoạt, 
 vui chơi giải trí 
NƯỚC DÙNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
Trồng lúa, tưới rau, tưới hoa,nuôi trồng thuỷ sản, ươm cây giống, .. 
NƯỚC TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
Sản xuất điện, làm nước đá, chế biến thuỷ sản, sản xuất các loại nước giải khát, chữa cháy,  
Khoa học 
Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG. 
Vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật và 
thực vật: 
II. Vai trò của nước trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông 
nghiệp và hoạt động vui chơi giải trí: 
Con người sử dụng nước trong sinh hoạt hàng ngày, trong vui 
chơi giải trí. 
Ngành công nghiệp cần nhiều nước để sản xuất ra các sản phẩm. 
Ngành trồng trọt sử dụng nhiều nước nhất (lớn hơn từ 5-6 lần 
lượng nước sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt. 
Khoa học 
Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG. 
Bài tập 1: Điền vào chỗ trống từ còn thiếu: 
(nước, môi trường sống, hấp thụ, thải ra) 
1) chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật 
và thực vật. 
2)Nước giúp cho cơ thể được những chất dinh dưỡng 
hòa tan và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật. 
4)Nước còn là của nhiều loài động vật và 
thực vật. 
3)Nước giúp cơ thể các chất thừa, chất độc hại. 
Nước 
hấp thụ 
thải ra 
môi trường sống 
GHI NHỚ 
Củng cố 
Khoa học 
Bài 24: NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG. 
Bài tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
A.Nước chỉ cần cho thực vật. 
B.Nước cần cho sản xuất nông nghiệp. 
C.Nước phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của con người 
D.Sản xuất công nghiệp không sử dụng nước. 
E.Sinh vật không thể sống thiếu nước được. 
Đ 
Đ 
Đ 
S 
S 
Củng cố 
 Nước rất cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật. 
Chúng ta cần sử dụng nước như thế nào cho hợp lý? 
* Nước rất cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật. 
Chúng ta cần tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch sẽ. 
 Nước không phải là tài nguyên vô hạn. Muốn tiết kiệm nước ta cần phải làm gì? 
* Lấy nước xong nhớ khóa vòi nước, mở vòi nước vừa đủ tắm, không mở quá nhiều nước,.. 
 Muốn bảo vệ nguồn nước sạch ta cần làm gì? 
* Không vứt rác, xác súc vật xuống sông, 
không xả nước thải,chất độc hại, thuốc sâu xuống dòng sông. 
Nước cần cho sự sống 
Khoa học 
Bµi häc cña chóng ta ®Õn ®©y lµ hÕt 
KÝnh chóc thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ 
Chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_khoa_hoc_lop_4_bai_24_nuoc_can_cho_su_song.ppt
Giáo án liên quan